Dobrý učitel si zaslouží alespoň 35 000 Kč měsíčně

Průměrný plat učitele se dnes pohybuje kolem 27 000 Kč. To je mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi velmi málo, a proto řada schopných lidí ze školství odchází. Naše děti tak nedostanou dostatečně kvalitní vzdělání a v porovnání s jinými státy budou zaostávat.

85 % zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním má vyšší plat než učitelé ZŠ.

Příklad:
Učitelé v mateřských školách v průměru mají 23 720 Kč za měsíc.
Učitelé na základních školách v průměru mají 28 150 Kč za měsíc.
Učitelé na středních školách v průměru mají 28 700 Kč za měsíc.

Nízké platy nemotivují mladé vysokoškoláky, aby nastupovali do škol a vyučovali naše děti.

Proto navrhujeme

NÁRŮST PRŮMĚRNÉHO PLATU UČITELŮ NAD 35 000 KČ MĚSÍČNĚ

VRÁCENÍ PRAVOMOCI ROZHODOVAT O PLATECH UČITELŮ ŘEDITELŮM ŠKOL

Nechceme však zvyšovat tarifní složku platu. Ředitel školy ví nejlépe, který učitel si vyšší plat za lepší práci zaslouží. Kritériem nemůže být pouze délka praxe, ale také výsledky, jakých jeho žáci dosahují. Zlepšením platových podmínek učitelů zkvalitníme naše školství. Ze školství přestanou odcházet schopní učitelé, kteří se snadno uplatní i v jiných odvětvích, a naše děti získají kvalitní vzdělání.