CÍL 1: VÍCE INOVACÍ, MÉNĚ ADMINISTRATIVY

Podpoříme inovační a startupové projekty v úvodní fázi / Umožníme vyšší odpisy investic do výzkumu a inovací, u malých a středních podniků až na dvojnásobek / Zlepšíme spolupráci a propojení akademické obce, municipalit a podnikatelů / Zavedeme povinnost finančních úřadů posílat výroční zprávy firem do obchodního rejstříku místo podnikatelů.

CÍL 2: JEDNODUŠŠÍ A NIŽŠÍ DANĚ,
VĚTŠÍ KONKURENCESCHOPNOST

Zjednodušíme podávání daňového přiznání a odvodů sociálního a zdravotního pojištění na jedno místo / Prosadíme rovnou sazbu daně z příjmu bez nadbytečných výjimek, odpočtů a slev / Snížíme počet sazeb DPH s cílem postupného sjednocení do jedné sazby / Zrušíme silniční daň pro osobní vozidla / Zrušíme daň z nabytí nemovitostí.

CÍL 3: JEDNODUŠŠÍ START PODNIKÁNÍ

Umožníme stát se podnikatelem po vyplnění formuláře na internetu / Zrychlíme založení s. r. o. elektronicky do 24 hodin / Zjednodušíme podmínky pro prodej potravin z domácí výroby / Zavedeme bezplatný online přístup ke sbírce zákonů a normám.

CÍL 4: VYŠŠÍ PLATY A VÍCE PRACOVNÍCH MÍST

Snížíme sociální a zdravotní pojištění minimálně o 3 procentní body / Rozšíříme smluvní volnost v pracovněprávních vztazích / Zlepšíme kvalitu veřejné dopravy, což zjednoduší dojíždění za zaměstnáním / Zvýšíme atraktivitu učňovského školství.

CÍL 5: KONEC ŠIKANY PODNIKATELŮ

Zrušíme kontrolní hlášení DPH / Zrušíme elektronickou evidenci tržeb / Ponecháme současnou výši výdajových paušálů / Zavedeme termíny nabytí účinnosti daňových zákonů / Zrušíme povinnost posílat nadbytečné hlášení a opakující se statistické přehledy.