Ing. Jiří Kalous

Povolání: specialista dispečinku VN, NN, zastupitel města Jílové
*1976

Přispět na kampaň

Politická příslušnost: ODS

Životopis

Ing. Jiří Kalous se narodil v Jílovém u Děčína, malém městě pod Sněžníkem. V Děčíne navštěvoval Střední průmyslovou školu dopravní obor elektrická trakce v dopravě. Po zdárném ukončení školy nastoupil do rozvodných závodů, kde na funkci specialisty pro výcvik dispečerů pracuje dodnes. Při zaměstnání  si doplnil bakalářské vzdělání na Ekonomické fakultě UJEP. Magisterské studium jsem dokončil na ČZU v Praze na fakultě životního prostředí obor regionální a enviromentální správa se zaměřením na veřejné finance.  

V Jílovém, s malou výjimkou roční základní vojenské služby, žije dodnes. Adresu svého bydliště rozhodně měnit nehodlá, protože zdejší kopcovitou krajinu a prostředí má velmi rád. Ve městě je již třetí volební období zvoleným zastupitelem a předsedou kontrolního výboru. Může o sobě říct, že je jílovský patriot. Rád se účastní společensko-sportovních akcí ve městě, a to nejen jako pořadatel nebo uvaděč, ale samozřejmě i účastník.  

Zrovna tak, jak se snaží pomáhat jako zastupitel ve městě, byl by rád nápomocen i v kraji. Chtěl by se věnovat životnímu prostředí, jelikož to dostává poslední dobou dost „zabrat“. Ve svém volném čase se věnuje jízdě na kole (nejen po rodném kraji) i proto bude prosazovat investice do cyklistické infrastruktury, ve které má kraj také velké rezervy.