21. května 2015

Interpelace na ministra průmyslu a obchodu ve věci poplatků za těžbu

Interpelace poslance Radima Holečka na ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka ve věci poplatků za těžbu.

 
Radim Holeček: 

Vážený nepřítomný pane ministře, v pondělí vláda již opakovaně odložila projednávání novely horního zákona, kde se podle dostupných informací chystáte nastavit nové parametry v systému poplatků za těžbu uhlí. Stejně jako ve věci prolomení či neprolomení těžebních limitů se, myslím, ukazuje, že tato koalice má značné problémy při hledání shody na některém strategickém tématu, tedy pokud zrovna nejde o podporu byznysu pana ministra financí. Zvláště obyvatele Ústeckého kraje tím necháváte v neustálé nejistotě. Co se týče samotného nastavení poplatků, jeho potenciální navýšení má zjevně především ambici řešit problém státního rozpočtu, a to na úkor dotčených měst a obcí, neboť reálné úspory či ministrem financí dokola omílané zlepšení výběru daní se prostě nekoná.
 
Nikoli překvapivě se proti takovému přístupu staví i Svaz měst a obcí. Chci se vás v této souvislosti zeptat, zda budete trvat na znevýhodnění těžbou dotčených měst a obcí, které v současnosti z poplatků z těžby získávají 75 %, a nově by mělo jít o procento významně nižší, s tím že výnos z případného navýšení těchto poplatků by měl jít do státního rozpočtu. A související problém je prolomení limitu. Kdy se už konečně dozvíme nějaké jednotné koaliční stanovisko k prolomení či neprolomení limitů těžby hnědého uhlí? Předem děkuji za vaši odpověď.
Mgr. Bc. Radim Holeček

poslanec PČR
1. místopředseda regionálního sdružení