25. dubna 2013

Události, komentáře

Hostem komentovaných událostí ČT24 byl předseda senátorského klubu ODS Jaroslav Kubera.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Předseda Senátu za ČSSD Milan Štěch. Dobrý večer. Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/:

Dobrý večer. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

A do Teplic zdravím předsedu senátorského klubu ODS Jaroslava Kuberu. Dobrý večer. Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Dobrý večer. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pane Štěchu, kandidáti prezidenta Zemana prošli až podezřele hladce. Neukazuje se na tom, jak je vlastně ta volba ústavních soudců ryze politická? Levicový Senát, levicový prezident, najednou kandidáti procházejí jako po másle. 

 Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/:


Za prvé chci říci, že v minulosti, kdy byl pravicový Senát, tak také senátoři volili ty návrhy, které prezident tehdy pravicový předkládal. Já si myslím, že to byly velmi kvalitní, velmi kvalitní návrhy, že to byly osobnosti, které mají mezi právníky velké renomé, z toho tří jsou dlouhodobí vysokoškolští učitelé, jedna soudkyně má skutečně výborné... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Odbornost nikdo nezpochybňuje. Jde o to, jestli ta volba není ryze politická. 

 Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/:

Ale to je právě ta odbornost ten základ. Já si myslím, ta volba vždycky bude politická, protože ho volí politické těleso, a to byste museli teda svěřit někomu jinému a jestli to tady 10 let, respektive 13 let nevadilo, když byl pravicový Senát a teď se opakují pořád stejné otázky, jestli nebude příliš... 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Ony se opakují, ať už je u moci pravice nebo levice, pane Štěchu, to vás mohu ubezpečit. 

 Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/:


Ale já jsem v Senátu od začátku, paní redaktorko, a já jsem takové otázky v minulosti, do toho roku 2011, prakticky vůbec neslyšel. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Ne, opravdu jsme je pokládali průběžně. 

 Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/:


Dobře. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Miloš Zeman uspěl se svými kandidáty hned v prvním kole, kandidáty Václava Klause jste opakovaně posílali domů a nakonec se vlastně součástí ústavní žaloby, kterou podali někteří senátoři, stalo i to, že Václav Klaus tím, že nenavrhoval kandidáty, tak blokoval stabilitu ústavních soudců. Neukazuje dnešní hlad ke zvolení na to, jak se Senát choval nefér k bývalému prezidentovi? 

 Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/:


Když se podíváte třeba na ty poslední dva návrhy, které byly v době existence zhruba tohoto, tohoto Senátu, tak je potřeba vidět markantní rozdíl. K těm dvou osobám bylo hodně připomínek od občanské veřejnosti a často právě od lidí, kteří bych řekl, že působili v minulosti v pravicovém spektru, jako paní Marvanová a další, takže já si myslím, že to bylo posuzování každého z těch kandidátů na základě informací, které senátoři měli, a že to bylo rozhodování svobodné a oni nenabyli asi přesvědčení, že jsou to ty správné návrhy. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pane Kubero, jak vy si vysvětlujete, že kandidáti Miloše Zemana prošli na první dobrou hned v prvním kole a Václavu Klausovi neprocházel opakovaně nikdo? 

 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Ono to má dva důvody. Jednak všichni si uvědomujeme, včetně senátorského klubu ODS, že Ústavní soud, který je jednou z nejvýznamnějších ústavních institucí, musí být doplněn, což je trošku tím, že se to děje takto na poslední chvíli, tak je to trošku, může to tu situaci ovlivnit. Druhá věc je, a na tom trvám, že ty nevolby kandidátů Václava Klause byly nevolbami Václava Klause. Tam to bylo naprosto evidentní a dokonce i v případech, kdy kandidáti byli poměrně blízce v minulosti spojeni se sociální demokracií, tak neuspěli. To byl také důvod, proč prezident už neměl potřebu nikoho navrhovat, protože nechtěl dále se dopouštět toho, protože věděl, že žádný z jeho kandidátů nebude zvolen. Mám dokonce obavu, že i kdyby navrhl některého z těch kandidátů, kteří dnes byli zvoleni, tak by mu neprošli. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Takže byla to nevolba ústavních soudců navzdory Václavu Klausovi, pane předsedo? 

 Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/:


Ne, já si myslím, že to takovýto důvod nebyl, ty poslední dva návrhy, o kterých vlastně můžeme hovořit, ty, které byly v loňském roce, to byly návrhy, které byly sporné v občanské veřejnosti a zejména v odborné veřejnosti, to přece každý ví a jestli tam byl jeden kandidát, který kdysi působil v Poslanecké sněmovně v klubu sociální demokracie, tak to svědčí o tom, že k němu byly výhrady. A to nebyly výhrady ani tak z řad sociálních demokratů, ale z řad právě té odborné veřejnosti.

 

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Dobře, ale dva z nově zvolených ústavních soudců byli dlouholetými členy KSČ, s jedním z pánů profesorů jsme tedy teď mluvili, jeden z nich dokonce působil jako vojenský prokurátor, přitom když Václav Klaus navrhoval svého kandidáta Jana Sváčka, tak účast ve straně, v komunistické straně byla jedním z důvodů, za co byl Jan Sváček kritizován a nakonec taky neprošel a najednou to nevadí, komunistická minulost ústavních soudců? 

 


Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/:


Já nemohu mluvit za všechny senátory, nevím, jak jednotliví senátoři hlasovali, pan Sváček neprošel o dva hlasy, ale prostě neprošel. Také v těch argumentech byly zmiňovány některé případy tady u pražského soudu, a to bylo záležitostí každého senátora, jak se rozhodl. Sama vidíte, že ty dva hlasy nebyla, nebyl příliš velký rozdíl, takže... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Vadí, nebo nevadí vám komunistická minulost ústavních soudců? 

 Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/:


Ne, mně nevadí. Já bych byl pokrytec, protože já jsem v komunistické straně taky byl a já jsem tam poznal řadu slušných lidí a také neslušný lidi a je to stejné jako dneska. Dneska taky potkávám slušný a neslušný lidi. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pane Kubero, máte problém s komunistickou minulostí některých nově zvolených ústavních soudců a s vojenským prokurátorstvím jednoho z nich? 

 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Samozřejmě, že celý klub měl s tím problém, ale ono je potřeba si uvědomit, že kdyby byl limit na ústavního soudce 20 let, tak by ten problém nenastal. Prostě tady jsme žili v režimu, v jakém jsme žili, a ono dneska kritizovat pana profesora Filipa za to, co psal před 20 nebo kolika lety, je strašně jednoduché, protože vždycky, když posuzujeme minulost dnešníma očima, tak ten pohled je úplně jiný než v době, kdy se ty věci, věci děly. Je to samozřejmě potíž, ale ono bude velmi obtížné pro prezidenta i v té další čtveřici najít někoho jiného, protože u soudců to bylo před rokem 89, takže jim v podstatě nic jiného nezbývalo, než pokud by byli takoví hrdinové jako kdysi v jedné úžasné inscenaci Půlpeny ještě s úžasnými herci Národního divadla, není čas se o tom zmínit, ale ta doba byla velmi složitá, není to tak úplně jednoduché. Můj předchůdce byl politický vězeň a vždycky se rozhořčoval na to, když někdo kritizoval, že ve vězení někteří podlehli a zradili své kamarády, protože on to říkal zvenku a nevěděl, čemu ti lidé byli vystaveni, takže ono v dnešní době se to kritizuje velmi snadno, ale ti lidé za sebou mají také jiný život. Oni od roku 89 také něco dělali, něčím se zabývali a pro mě je naprosto nejdůležitější z toho, což je na tom soudcovském povolání nejtěžší, aby dokázali odolat všem, ať jsou to politické nebo mediální tlaky, a rozhodovali podle svého vědomí a svědomí. My jsme tak hlasovali a bohužel on je velký problém s naším slibem, protože jsme hlasovali sice podle svědomí, ale že by to bylo v zájmu všeho lidu, já si tu definici příliš neumím představit, protože pan předseda zapomíná, kdybysme to posuzovali podle mailů, které jsme dostali, kde byly výhrady ke kandidátům, tak by zřejmě nebyl zvolen nikdo z nich. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Tak, pane předsedo, vypadá to ale i tak, i podle toho, co tady zaznívá, že zkrátka levicový Senát čekal na příštího prezidenta v naději, že to bude třeba levicově smýšlející prezident, který bude navrhovat kandidáty jemu blízké. A někteří komentátoři, ale i politici naznačují obavu, aby vlastně ještě i po té letní vlně dalších návrhů prezidenta na ústavní soudce nevznikal takový v uvozovkách "Zemanův Ústavní soud". 

 Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/:


Za prvé, prosím vás, jak víte, že tyto, tyto zvolení kandidáti jsou levicoví? Já to sám nevím. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Já vůbec jsem neřekla, že jsou levicoví a velmi jsem si dávala pozor, aby toto nezaznělo. 

 


Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/:


Z té otázky to lze odvodit. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Ale jsou to ti kandidáti, kteří jsou blízcí něčím levicově smýšlejícímu prezidentovi. Já jsem si dávala velmi dobrý pozor na formulaci té otázky. 

 Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/:


To byste potom museli vykázat levicové senátory z jednací síně a nesměli by hlasovat. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Ta otázka je legitimní a není v ní skutečně žádný pejorativní nádech. Jen se ptám, jestli se neobáváte ze vzniku takzvaného "Zemanova soudu", to je všechno. 

 


Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/:


Já na ní, já na ní odpovím. Ten soud bude samozřejmě ovlivněn těmi, kteří ho navrhují, to znamená personálně, protože nikdo jiný to nemůže než prezident. Prezident byl demokraticky zvolený. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Prezident jmenuje, Senát volí, proto se ptám na tu politickou preferenci v té volbě. 

 Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/:


Prezident, prezident, prezident navolil, prezident navrhl, Senát dal tomu souhlas a prezident bude jmenovat. Je to demokratický proces a já nevím, jestli ti lidé budou, mají vnitřní uvažování, který bych charakterizoval spíše levicový nebo pravicový, oni stejně budou muset posuzovat věci v souladu s ústavou. Oni dbají o to, aby byla dodržována ústava v naší zemi. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pane Kubero, vy tedy uznáváte odbornost a fundovanost nově zvolených ústavních soudců, zrovna právě někdejší vojenský prokurátor Jaroslav Fenyk podle mnohých prokázal i osobní statečnost, když odešel spolu s bývalou nejvyšší státní zástupkyní Marií Benešovou, pod kterou pracoval. Bylo to v době, kdy se exekutiva chovala velmi expresivně, jak to kulantně popsala bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová. 

 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Ono vždycky s tou odborností se nabízí srovnání, že v minulosti byli mnozí odborně, odborně zdatní, ale morálně nezdatní, ale tam je, jak budeme posuzovat právě ty dva kroky profesora Fenyka, to, že byl vojenským prokurátorem, a to, že podle prezidentova názoru se zachoval velmi statečně v případu katarského prince. Jaká, co převáží? Já si myslím, že rozhodující, a ono se to projeví, jak budou ti soudci rozhodovat, a já jsem v pondělí jednal s prezidentem republiky a zajímala mě právě ta další skupina, skupina kandidátů, které navrhne, a on mě ujistil, že bude dávat přednost před tím, že on to nepopírá, že je levicový, ale že bude dávat přednost odbornosti. Uvidíme, jaká čtveřice se objeví nebo jaký, kteří kandidáti se objeví. Je nepochybné, že jedním z nich bude Pavel Rychetský, to prezident nepopírá. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


A s tím budete mít problém? Nebo respektive ODS bude mít s tím dalším případným návrhem Pavla Rychetského problém na minimálně polovinu dalšího funkčního období? 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Já si myslím, že nebude to zásadní problém, ale i já jsem považoval za poměrně podivné, že se objevila informace o tom, že Pavel Rychetský nehodlá vydržet v tom úřadu celou dobu, což se samozřejmě může stát, ale nemyslím si, že je úplně vhodné, aby to říkal dopředu. Ono to nakonec možná dopadne tak, že celé to období tam bude, samozřejmě to záleží i na zdravotním stavu a dalších věcech. Mně se mimo jiné i nelíbí ta příliš silná konzultace prezidenta s Ústavním soudem, protože pak to vypadá tak, jako že ústavní soudci jaksi přisvoje to, aby jeho kolegové do něj hezky zapadli, a on by neměl být příliš velký vliv, protože právě ústavní soudci jsou voleni a jmenováni prezidentem a my jsme v tom svém usnesení k volbě ústavních soudců hlavně konstatovali to, že Ústavní soud by měl být názorově pestrým seskupením odborníků bez, a nikoliv sborem přitakávačů k politickému názoru politiků nebo senátorů, a proto nás trošku pobavily ty otázky, které byly kladeny, které jasně naznačovaly, že se chtělo zjistit, zda ta levicovost se u těch soudců Ústavního soudu projeví, oni to ale nemohli, nemohli na rovinu říct... 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pane Kubero, děkuji, abychom z toho neudělali váš monolog. 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Protože neznají případy. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Děkuju, děkuju vám. Pane předsedo, vám tedy nevadí ta předčasná zmínka Pavla Rychetského, že zřejmě nevydrží celé příští období ve funkci? 

 


Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/:


Já v tom vidím upřímnost a možná, že to nebude pravda. Pokud bude pan Rychetský znovu navržen, to je otázka, pokud bude zvolen nebo bude mu dána důvěra a pan prezident ho bude jmenovat, tak je to otázka asi také kondice, v jaké zdravotní bude a podobně, takže toto já v současné době neřeším. My jsme teďko vyřešili doplnění Ústavního soudu. A já bych chtěl říct ještě jeden moment. Tady se pořád mluvilo, jako kdyby Senát, Senát od roku 2010, kdy je teda středolevicový, odmítal panu bývalému prezidentovi Klausovi návrhy, ale pokud se nepletu, tak byly pouze dvě jména, dvě jména. My za to nemůžeme, že celý rok Václav Klaus i přes určité výzvy, které byly činěny, žádné návrhy nepředložil. Já si myslím, že pan bývalý prezident sledoval něco jiného. On nestál o to příliš, aby Ústavní soud byl doplněn, protože on s Ústavním soudem měl řadu konfliktů, takže nesvádějte to na Senát, já si myslím, že je potřeba to posuzovat objektivně. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


No, pane Štěchu, to je zřejmě vysoká politická hra na obou stranách. 

 Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/:


To není politická hra, to jsou fakta, který jsem tady řekl. Ty mi nemůžete vyvrátit. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Já vám děkuju. Tak, předtím padala i jiná jména, v posledním roce to byl tedy... 

 Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/:


Ale návrhy byly pouze dva. A myslím si, uznejte sami, vždyť vy jste to říkali i jako novináři, že to nebyly příliš šťastné návrhy. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pánové, já vám děkuji za účast v této diskusi, na shledanou. 

 Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/:


Děkujeme za pozvání. 

 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Hezký večer, na shledanou. 

Jaroslav Kubera

předseda senátního klubu
primátor Teplic
předseda místního sdružení
místopředseda oblastního sdružení