4. března 2013

Ozvěny dne

Hostem diskusního pořadu ČRo 1 byl předseda senátorského klubu ODS Jaroslav Kubera.


Martin KŘÍŽEK, moderátor:


Václav Klaus tedy jako první český prezident v historii stane před Ústavním soudem pro velezradu. Zažaloval ho z ní dnes Senát. Pro návrh zvedlo ruku 38 senátorů, 30 bylo proti. Dosluhující prezident si to podle většiny v horní komoře vysloužil svou kontroverzní novoroční amnestií a otálením se jmenováním soudců a s podpisem některých evropských smluv. Ústavní soud by měl žalobu obdržet zítra. A i když musí jednat neprodleně, rozhodnutí zřejmě padne nejdřív koncem měsíce. Vše tak může ovlivnit i to, že Václavu Klausovi mezitím, konkrétně od čtvrteční půlnoci, vyprší mandát hlavy státu. Zatímco podle těch, kdo stíhání prosadili, Senát splnil svou povinnost a bránil údajnému porušování ústavy, odpůrci mluví třeba o hloupém gestu opozice za minutu 12, které Česko zesměšňuje. Také podle premiéra a šéfa ODS Petra Nečase je dnešní krok Senátu útokem na pověst celé České republiky, který je motivován osobní nesnášenlivostí. Z Pražského hradu pak zazněl zatím jediný komentář od šéfa politického odboru Ladislava Jakla, podle kterého začala doba soudních postihů za politické názory. Hosty Radiožurnálu jsou teď místopředseda ČSSD a Senátu Zdeněk Škromach. Dobrý den. 

 


Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda Senátu PČR /ČSSD/:


Dobrý den. 

 Martin KŘÍŽEK, moderátor:


A šéf senátorského klubu ODS Jaroslav Kubera. I vám dobrý podvečer. 

 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Dobrý podvečer. 

 Martin KŘÍŽEK, moderátor:


Pane Škromachu, vy patříte k jednomu z těch 28, kteří tuto žalobu iniciovali, nakonec se k vám přidalo dalších 10 zákonodárců. I z dostupných čísel je zřejmé, že váš vlastní klub ČSSD byl v této otázce rozdělen, takže odkud přišla podpora? 

 Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda Senátu PČR /ČSSD/:


Já myslím, že to je průřezově snad kromě klubu ODS, a to je pochopitelné, protože Václav Klaus jaksi s touto stranou je úzce spjatý, takže nám drželi basu, ale jak to bylo půl na půl, tak víceméně půl na půl, ale výraznější většina byla pro. A myslím, že tady byla spíš ta otázka, ne že by, že by s tím nesouhlasili, ale spíš ten výraz velezrady u někoho hrála roli, že se velmi rozmýšlel, jestli to má podpořit nebo nemá. Každopádně si myslím, že to rozhodnutí bylo správné v situaci, kdy ta amnestie už byla tou pověstnou kapkou, kterou vlastně ten pohár trpělivosti přetekl. 

 Martin KŘÍŽEK, moderátor:


Pane Kubero, vy patříte k odpůrcům žaloby na prezidenta, jak hodnotíte to dnešní jednání v Senátu, ten rozdíl nakonec nebyl až tak těsný - 8 hlasů? 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Samozřejmě je potřeba ale připočítat ty senátory, kteří chyběli, protože to hlasování se počítá tak, že se odpočítá většina z přítomných, takže ten, kdo odešel nebo nebyl přítomen, tak hlasoval v podstatě pro, protože tam nepomůže snížit kvorum. Od 8. března, pardon, to bude jinak, tam už bude potřeba většiny Senátu i sněmovny, tam se ty podmínky zpřísňují. Ale pokud jde o klub ODS, my jsme jednoznačně deklarovali, že bychom se zachovali úplně stejně, kdyby byl prezidentem kdokoliv jiný, dokonce kdyby byl z opačné strany politického spektra, protože 4 dny před ukončením mandátu prezidenta nám to připadá, že tam budou asi jiné cíle, než jenom najít spravedlnost, nebo jak říká senátor Dienstbier, že vlastně to není velezrada, ale jenom takový delikt. To my si jenom tak zjistíme, jak to vlastně je. 

 Martin KŘÍŽEK, moderátor:


Ale promiňte, ta kritika kroků Václava Klause, hlavně v druhém funkčním období rostla, tou poslední kapkou byla jeho novoroční amnestie. Jak jinak by podle vás bylo možné v rámci politického systému reagovat, když prezidenta lze podle ústavy hnát k právu pouze právě stíháním pro velezradu. 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Velmi jednoduše. Pokud se někomu zdály jeho kroky špatné nebo nelegitimní, tak stačí změnit ústavu. Připomenu jednu z těch výtek, že nepodepsal stabilizační fond. Ale právníci vedou velké spory o tom, jestli některé evropské smlouvy jsou mezinárodními smlouvami nebo nejsou. Ale to není ten problém, ale pokud se někomu zdá, že amnestie tak, jak je umožňována naší ústavou, je příliš široká, tak bylo dostatek času i po amnestii Václava Havla v minulosti upravit ústavu tak, aby tak široká být nemohla. Ale ona tak široká je a pak s ní nemusíme souhlasit, ale rozhodně to není velezrada, pokud jí prezident použije v širším měřítku, než by se nám třeba zdálo přijatelné. 

 


Martin KŘÍŽEK, moderátor:


Pane Škromachu, vaše reakce, proč jste s tím přišli takříkajíc za minutu nebo možná pár vteřin před 12? 

 Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda Senátu PČR /ČSSD/:


Já si myslím, že, tak jak jsem říkal, ta amnestie proběhla po novém roce a toho času už moc nebylo. A ty pochybnosti byly samozřejmě i v minulosti. Ale, jak říkám, to byla ta pověstná kapka v poháru, kdy přetekl, a je to třeba zdůraznit, že tady pan kolega Kubera hovoří o změnách ústavy, já myslím, že ústava není trhací kalendář a neměla by se měnit každých 14 dní, podle toho, jak bylo shodné. A myslím, že, ústava předpokládá, že prezidenti jsou svéprávní a že mají jakýsi i přirozený cíl pro situaci a v některých případech, kdy, ale to je potřeba říct, že jak Václav Havel, tak Václav Klaus tu ústavu /nesrozumitelné/ na hraně a tady jsme přesvědčení, že tady už ta hrana byla překročená a bude zajímavé, jak rozhodne Ústavní soud. 

 Martin KŘÍŽEK, moderátor:


Mimochodem, pane Škromachu, co vás osobně vedlo k tomu, že jste to celé od počátku podpořil, ono je známo, že patříte k příznivcům Miloše Zemana a tomu se přitom žaloba Václava Klause z velezrady zrovna nezamlouvá. 

 


Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda Senátu PČR /ČSSD/:


Já jsem samozřejmě měl taky své pochybnosti, ale pak myslím si, že právě je dobré, aby tady byl určitý výklad instituce, která tedy to má v kompetenci, a to je Ústavní soud, některých kroků, které prezident Václav Klaus v minulosti udělal a které myslím si, že obzvlášť, pokud jde třeba o ty mezinárodní smlouvy a podobně... 

 


Martin KŘÍŽEK, moderátor:

 

Vy říkáte, že jste měl také sám pochybnosti. Proč vám nestačil kompromis, který navrhl předseda Senátu a váš stranický kolega Milan Štěch, a jen připomenu, že ten navrhoval nahradit tu žalobu usnesením, které by konstatovalo, že Václav Klaus opakovaně porušil ústavu, žádalo by zrušení té nejkritizovanější části amnestie a vyzvalo k prošetření navíc spoluodpovědnosti premiéra? 

 


Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda Senátu PČR /ČSSD/:


Já myslím, že tohle usnesení už bylo za hranou, protože vlastně Senát by si osoboval právo de facto vlastně Ústavního soudu rozhodnout o tom, že něco bylo ústavní nebo neústavní. O tom má právo rozhodovat jenom ten Ústavní soud, od toho je, a to, že se domníváme, že k tomu porušení došlo, to je jedna věc. A druhá věc je ale, že tím kompetentním, kdo má rozhodnout, není Senát, ale právě Ústavní soud. 

 Martin KŘÍŽEK, moderátor:


Pane Kubero, jak vy jste vnímal to usnesení, také bylo, jak říká pan Škromach, za hranou, nebo byste třeba zvážil jeho podporu? 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Bohužel to jednání bylo neveřejné, takže my tady teoretizujeme, ale já připomenu jednu větu předsedy Senátu, která zněla, že Senát vypustil džina z lahve a dohlédnout konců bude velmi obtížné, ale ona se, pravda, nakonec ukáže a paradoxně ti, kteří chtěli dehonestovat Václava Klause, možná spláčou nad výdělkem, že to vítězství bylo vítězství Pyrrhovo, protože pokud Ústavní soud rozhodne, že se prezident ničeho nedopustil, tak vlastně to Václava Klause posílí a nikoliv oslabí. Já ale předpokládám, že to bude tak, že Ústavní soud rozhodne, takže už je vlastně po konci volebního období, takže vydá také usnesení, ani ryba, ani rak, ale znovu opakuji, mantinely prezidentovi stanoví ústava a ústavu přijímají zákonodárci. A to, co říká pan kolega Škromach, že ústava není trhací kalendář, tak ať se podívá na program Poslanecké sněmovny, kolik je tam v poslední době změn ústavy a kolikrát byla v poslední době ústava novelizována. Takže uvidíme. Já počítám, že teď se strhne přestřelka mezi Karlem Janečkem a Jiřím Dienstbierem, kdo že vlastně má zásluhu na tom, že ta žaloba byla podána. A ona se pravda nakonec vždycky ukáže. 

 Martin KŘÍŽEK, moderátor:


Pane Škromachu, nespadne to celé pod stůl, když mezitím Václav Klaus skončí v úřadě, narážím na tu mezeru v tom ústavním pořádku. 

 Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda Senátu PČR /ČSSD/:


Já si nemyslím, že by to spadlo pod stůl, i Ústavní soud bude mít zájem se k tomu vyjádřit. Nevím, jak kolega Kubera, my jsme dost přesvědčeni, jak rozhodne Ústavní soud, a jenom bych chtěl upozornit na to, že ano, zákonodárci připravují zákony, ale zákony vykládají soudy, a to všech stupňů, takže nikoliv parlament, ale soudy jsou od toho, aby vykládaly zákony. 

 Martin KŘÍŽEK, moderátor:


Mimochodem, také Senát může žalobu ještě během projednávání před Ústavním soudem stáhnout, můžete, pane Škromachu, už teď vyloučit, že se to třeba nestane? 

 Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda Senátu PČR /ČSSD/:


Já jsem přesvědčený, že ne, že to rozhodnutí padlo a že není důvod jej změnit. 

 Martin KŘÍŽEK, moderátor:


Teď otázka na vás oba, vám přijde v pořádku, že se podle jednacího řádu ta dnešní zasedání konala za zavřenými dveřmi, ale hlasovat se přitom musí podle jmen a veřejně, neměla by veřejnost přeci jen vědět, jak se jednotliví senátoři zachovali? Pane Kubero. 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Já jsem jednoznačně proti tomu, na jedné straně všichni volají po transparentnosti a tady není nejmenší důvod, proč by to jednání nemělo být veřejné. Mimochodem tolik novinářů, kolik bylo dnes v Senátu, tam nebylo nikdy za celou dobu, co v Senátu sedím a oni tam čekali a měli jenom útržky z toho, co jim kdo řekl, bylo to až nedůstojné, a myslím si, že to je zrovna jeden z námětů na změnu jednacího řádu, aby takovéto jednání, kde se nejedná o nákup stíhaček nebo nějaké věci týkající se obranyschopnosti, aby to jednání bylo normálně veřejné, aby si volič mohl udělat představu o tom, jak jeho senátoři argumentují, jak hlasují, nevidím k tomu žádný důvod a také jsem neměl důvod, když se mě novináři na něco zeptali, tak jsem jim samozřejmě odpověděl. 

 Martin KŘÍŽEK, moderátor:


Pane Škromachu, byl byste také pro, prosím stručně. 

 Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda Senátu PČR /ČSSD/:

 
Já s tím nemám žádný problém, nakonec na Facebooku jsem neustále ve styku s lidmi, takže klidně mi upřímnost nevadí, ale je to věc, kterou asi zase jaksi schválili naši předci, takže můžeme to změnit, ale já předpokládám, že takovýto impeachment nebude Senát projednávat každých 14 dní. 

 Martin KŘÍŽEK, moderátor:


Zdeněk Škromach, místopředseda sociální demokracie a Senátu a také předseda senátního klubu Jaroslav Kubera byli našimi hosty. Díky a na slyšenou. 

 Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda Senátu PČR /ČSSD/:


Na slyšenou. 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Hezký večer. 

Jaroslav Kubera

předseda senátorského klubu
předseda místního sdružení
místopředseda oblastního sdružení
primátor