26. února 2013

Události, komentáře

Hostem komentovaných událostí ČT byl předseda senátorského klubu ODS Jaroslav Kubera.


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Dobrý večer. Pod návrh ústavní žaloby na prezidenta Václava Klause pro velezradu se podepsalo už 27 senátorů. To znamená, že horní parlamentní komora jej bude muset projednat a podle výsledku hlasování případně i postoupit k Ústavnímu soudu. Začínají dnešní Události, komentáře. Z Teplic je s námi senátor Jaroslav Kubera, předseda senátorského klubu ODS a člen senátního ústavně právního výboru. Dobrý večer. 

 


Jaroslav KUBERA, člen ústavně právního výboru Senátu a předseda senátorského klubu ODS:


Dobrý večer. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


A přímo ve studiu senátor sociální demokracie Jiří Dienstbier, taktéž člen senátního ústavně právního výboru, stínový ministr spravedlnosti, dobrý večer. 

 Jiří DIENSTBIER, člen ústavně právního výboru Senátu PČR /ČSSD/:


Hezký večer. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Pane senátore, 26, 27, 26, 27, tak se během odpoledne vyvíjely informace o počtu senátorských podpisů pod návrhem ústavní žaloby na prezidenta Václava Klause pro velezradu, přitom právě těch 27 je oním nezbytným minimem, takže kolik jich teď věrohodně máte těch podpisů? 

 Jiří DIENSTBIER, člen ústavně právního výboru Senátu PČR /ČSSD/:


Teď mohu potvrdit, že jich je skutečně 27, ale ta debata odpoledne o tom, jestli už, anebo ještě později, ta nebyla příliš významná ani zajímavá. I když zajímavá zřejmě možná... 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Ona byla významná z toho důvodu, že právě těch 27 bylo minimum nezbytné. 

 Jiří DIENSTBIER, člen ústavně právního výboru Senátu PČR /ČSSD/:


Možná ano. Protože to bylo samozřejmě jenom otázkou času, to bylo jenom tím, že ne všichni senátoři zrovna dnes byli v Praze, takže kdyby všichni v Praze byli, tak by těch podpisů zřejmě bylo o dost více. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Čili to byl důvod těch zmatků, ne že byste museli někoho přemlouvat, aby na poslední chvíli to podepsal? 

 


Jiří DIENSTBIER, člen ústavně právního výboru Senátu PČR /ČSSD/:

 
Já myslím, že ještě těch podpisů nakonec bude více než 27. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Kolik? 

 Jiří DIENSTBIER, člen ústavně právního výboru Senátu PČR /ČSSD/:


Já nevím, záleží na tom, kteří senátoři se ještě rozhodnou k žalobě připojit. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Pane senátore Kubero, co vy víte o tom, jak se podpisy pod návrh ústavní žaloby sbíraly? 

 Jaroslav KUBERA, člen ústavně právního výboru Senátu a předseda senátorského klubu ODS:


Já o tom vím to, co říkala paní senátorka Wagnerová, bývalá ústavní soudkyně, 21. u vás v Hyde Parku, že zřejmě je tam příliš málo podpisů sociálních demokratů a že by si měli udělat pořádek. To ve mně evokovalo vzpomínky na minulost, udělat pořádek. Tak zřejmě si pořádek udělali, i když si nemyslím, že všichni jejich senátoři budou pro to hlasovat. Já si myslím, že rozum zvítězí nad fanatismem, takže to nebude taková sláva, jak to vypadalo. Je to vidět, jak do poslední chvíle ty podpisy sháněli, ale to je jejich vnitřní věc a já neberu nikomu právo, aby dělal to, co uzná za vhodné. Je to jeho věc a jeho svědomí. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Pane senátore Dienstbiere, pod návrhem jsou podepsaní jen senátoři nevládních stran, nebo je tam snad i někdo ze stran koaličních, z ODS, z TOP 09? 

 Jiří DIENSTBIER, člen ústavně právního výboru Senátu PČR /ČSSD/:


Jsou tam podepsáni senátoři napříč senátorskými kluby, myslím si, že s výjimkou klubu ODS, jinak ze všech klubů. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Vy tu máte ten seznam podepsaných senátorů? Můžete ho přečíst? 

 Jiří DIENSTBIER, člen ústavně právního výboru Senátu PČR /ČSSD/:


Nemám tady u sebe seznam podepsaných senátorů. Ale myslím si, že to není tak zásadní, prostě 27 senátorů se rozhodlo zatím žalobu podepsat. Otázka, kolik jich ještě bude navíc, kdo byl první, kdo poslední, kdo případně ještě bude, to není to podstatné. Možná radši bych se dostal spíše k významu a obsahu té žaloby. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


K tomu se dostaneme, nebojte se. Ale ono totiž to není podstatné pro podání návrhu té ústavní žaloby, to je ale jenom první krok, ten další, pokud tedy organizační výbor Senátu neshledá nějaké formální nedostatky, tak ten další krok bude svolání schůze, to musí proběhnout ještě do konce mandátu prezidenta Václava Klause. 

 Jiří DIENSTBIER, člen ústavně právního výboru Senátu PČR /ČSSD/:


Ano. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


A pak tedy ten zásadní krok, aby Senát tuto žádost nebo tuto žalobu mohl postoupit k Ústavnímu soudu, tak ji musí Senát odhlasovat nadpoloviční většinou a tam ty počty budou důležité. 

 Jiří DIENSTBIER, člen ústavně právního výboru Senátu PČR /ČSSD/:

 
Samozřejmě. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Protože pokud 27 se dávalo dohromady tak tak, tak kde vezmete nadpoloviční většinu? 

 Jiří DIENSTBIER, člen ústavně právního výboru Senátu PČR /ČSSD/:


Já bych tady o tom nespekuloval. Je to otázka svobodného rozhodnutí každého jednoho senátora, ta ústavní žaloba obsahuje 5 skutků, které považují navrhovatelé za protiústavní v jednání současné hlavy státu a považují je za natolik vážné, že uznali za vhodné předložit takový návrh, protože si myslíme, že by bylo dobré, aby se tím Ústavní soud zabýval, aby zhodnotil míru protiústavnosti jednání současné hlavy státu, aby se vyjádřil taky o věcech, které souvisí s mantinely, s mezemi ústavních pravomocí prezidenta republiky a dalších ústavních institucí, dal autoritativní výklad a aby se díky tomu také předešlo porušování ústavy a ústavním kompetenčním konfliktům mezi jednotlivými ústavními institucemi do budoucna. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Pane senátore Kubero, jak vy šance této ústavní žaloby odhadujete? 

 Jaroslav KUBERA, člen ústavně právního výboru Senátu a předseda senátorského klubu ODS:


Mě už šokuje to jednak, jak se rozšiřoval ten petit. Ale žalovat prezidenta z velezrady na to, abychom zjistili mantinely Ústavního soudu, to mi připadá opravdu za hranicí vkusu, protože ono to má samozřejmě i zahraničně-politické dopady a kromě toho, že to je nevkusné, tak je to také zbytečné, protože ty mantinely můžeme zjistit i jinak. A kromě toho Ústavní soud nedělá ty mantinely, ty mantinely dělá moc zákonodárná, to znamená parlament, a ten je může stanovit, stanovit v ústavě. Ostatně i z ústavy se už stal trhací kalendář, protože jenom ve sněmovně teď leží, tuším, pět nebo šest změn ústavy, takže s ústavou už si nikdo neláme hlavu. Je to podobné, jako kdybychom, a já čekám, kdy se najde šílenec, který řekne, že bychom mohli zavést trest smrti, aspoň pro případ Václava Klause, že bychom ho teatrálně popravili, Brusel by nám to jistě odpustil, pak bychom zase ten trest smrti zrušili. Já už, když byla ta řeč o té amnestii, tak jsem říkal, že se nepochybně najde někdo, kdo začne manipulovat s velezradou a netrvalo dlouho a bylo to tady. A je to děsivé a jenom znovu upozorňuju všechny, kteří rozjíždějí tuto hysterii, že v historii se stalo mockrát, že právě ti, kteří začali, tak potom skončili velmi neslavně. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:
Pane senátore Dienstbiere, vy tedy máte těch důvodů víc, nejenom amnestii, o které se nejvíc mluví, taky odmítání podepsat mezinárodní Lisabonskou dohodu, je to tak? 

 Jiří DIENSTBIER, člen ústavně právního výboru Senátu PČR /ČSSD/:


Nikoliv, ale obecně jsou tam dva případy, kdy prezident neratifikoval mezinárodní smlouvu, přestože tam souhlas... 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Čili ta Lisabonská smlouva, o které se mluvilo v minulosti, ta tam není. 

 Jiří DIENSTBIER, člen ústavně právního výboru Senátu PČR /ČSSD/:


Ta tam je, ta tam je v odůvodnění. Ale já bych, když se tady mluví o zběsilosti, šílenosti a používají se podobné termíny, tak je potřeba tedy se blíže zaměřit doopravdy na ty jednotlivé skutky, o jak zásadní ústavní porušení jde. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Na ty se vás ptám, jakých dalších činů velezrady se podle vás prezident Václav Klaus dopustil? 

 


Jiří DIENSTBIER, člen ústavně právního výboru Senátu PČR /ČSSD/:


Amnestie je jedním z pěti skutků. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Amnestie je jedním z pěti. 

 Jiří DIENSTBIER, člen ústavně právního výboru Senátu PČR /ČSSD/:

 

Já bych řekl, že to je poslední kapka, protože o ústavní žalobě se mluvilo v Senátu ještě před tím, než prezident amnestii vyhlásil. To byla doopravdy ta poslední kapka. Jsou tam, je tam... 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Další, nenominování soudců Ústavního soudu. 

 Jiří DIENSTBIER, člen ústavně právního výboru Senátu PČR /ČSSD/:


Je tam to, že 9 let trvala prezidentovi Klausovi ratifikace dodatkového protokolu k evropské sociální chartě, kdy tak učinil až na jaře poté, co k tomu byl usnesením Senátu vyzván. Teď výslovně řekl, že odmítá ratifikovat ten mechanismus stability, takzvaný euroval, který Česká republika přijala. Obě komory parlamentu k tomu daly třemi pětinami hlasů, tedy ústavní většinou, souhlas, a kdy je tady už jeden nález Ústavního soudu, který říká, že v takovém případě má prezident republiky povinnost bez zbytečného odkladu ratifikaci provést. A prezident republiky výslovně řekl... 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Pane senátore, nevyřizujete si tímto s prezidentem Václavem Klausem účty úplně za všechno? 

 Jiří DIENSTBIER, člen ústavně právního výboru Senátu PČR /ČSSD/:


Ne, já řeknu ještě jeden případ, který tam je, jeden skutek nebo jednání prezidenta republiky, a to je vlastně pohrdání soudem, nerespektování soudního rozhodnutí, rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, které prezidentu republiky uložilo vydat rozhodnutí ve věci jmenování soudce, nikoliv jak má rozhodnout, ale že musí rozhodnout. A prezident republiky přesto, že mu byla dána lhůta 6 měsíců, tak toto soudní rozhodnutí ignoruje. Jak máme chtít po občanech České republiky, aby respektovali právo, aby respektovali soudní rozhodnutí, když se tak nechová hlava státu? To jsou doopravdy velmi závažné činy Václava Klause. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Nenominování soudců Ústavního soudu, to tam je také? 

 Jiří DIENSTBIER, člen ústavně právního výboru Senátu PČR /ČSSD/:


Samozřejmě, je to jeden z těch pěti skutků, který je tam uveden. A je to vlastně podobný případ, jako ta otázka ratifikace, protože pokud má prezident v ústavě nějakou pravomoc, tak to není jenom právo, ale také povinnost tuto pravomoc vykonávat, a to, jak už v jiných případech vyložil Ústavní soud, bez zbytečného odkladu. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Pane senátore Kubero ... ano? 

 Jiří DIENSTBIER, člen ústavně právního výboru Senátu PČR /ČSSD/:


A už rok prezident republiky žádného soudce nejmenoval či nenavrhl, a dokonce výslovně řekl, že tak neučiní. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


To víme, ano. Pane senátore Kubero, vás všechny tyto kroky, činy nechávají v klidu? Nejsou podle vás velezradou ani ničím špatným? To, co jmenoval pan Dienstbier. 

 Jaroslav KUBERA, člen ústavně právního výboru Senátu a předseda senátorského klubu ODS:

 
O tom, co je špatné, nebo dobré, to je něco jiného než velezrada. Jenom připomenu, že opakované návrhy pana prezidenta Senát odmítl, a to dokonce i v případě, kdy kandidátem byl bývalý člen sociální demokracie, ale u nich to je tak běžné. Pan kolega Dienstbier to také nemá v sociální demokracii lehké, ještě to bude mít těžší. ale já nevěřím těmto ušlechtilým cílům. Jediným cílem je ponížit Václava Klause natolik, aby už se nikdy nemohl vrátit do politiky, protože on vadí a ta nenávist proti němu je taková, dokonce i lidé, kteří s ním vůbec nesouhlasí, nesouhlasí s amnestií, tak říkají, toto už je za hranou, toto už je moc a je to ostuda. A je to opravdu ostuda Senátu. A já věřím, že se Senát nenechá zmanipulovat. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Pane senátore, třeba nejviditelnější z bodů návrhu ústavní žaloby - amnestie, podle nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana dá pardon 327 hospodářských kauzám a podle žalobců je v rozporu nejen s ústavou, ale i s Listinou základních práv a svobod. Vám to nevadí? 

 Jaroslav KUBERA, člen ústavně právního výboru Senátu a předseda senátorského klubu ODS:

Ne, já vůbec nehodnotím a mám k tomu také svůj názor a také své výhrady, ale to prostě není ten důvod, proč jsme svědky... 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Jaké jsou ty vaše výhrady? Jaroslav KUBERA, člen ústavně právního výboru Senátu a předseda senátorského klubu ODS:


... tohoto vyobcování. Ty moje výhrady jsou ty, že každá amnestie samozřejmě vždycky vyvolá a že ta amnestie mohla být třeba udělána jinak, ale já rozumím tomu a nepodezřívám Václava Klause z nějakých nekalých úmyslů, protože soudy, které trvají 8, 9 a 12 let, prostě už nezaručují spravedlivý proces. Na tom trvám a on si to myslí také. A každý by si to měl uvědomit, co to třeba pro rodinu člověka, kterého stíhají 8 nebo 9 let, aby ho nakonec osvobodili. Vzpomeňme případ pana Mlynáře, to bylo 5 let, podmíněný trest, on prožil stres několik let, aby poté se ukázalo, že to bylo celé vyfabulované. A takových případů je v republice mnoho. A nakonec když se udělá rozbor všech těch případů z této amnestie, tak ono ta bublina až splaskne, tak se ukáže, že ty nejhorší případy samozřejmě státní zástupci nepovolí zastavit, budou pokračovat. A to, že někdo vyjde z vězení a vrátí se tam, skoro každý, kdo v Čechách vyjde z vězení, se tam dřív nebo později vrátí, protože české vězeňství nepatří k těm světovým špičkám, které by někoho jaksi vychovaly, spíše ve vězení se každý naučí, jak to dělat ještě lépe a radostněji. Takže o našem vězeňství si velké iluze nedělám a nejsem sám. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Pane senátore… 

 Jiří DIENSTBIER, člen ústavně právního výboru Senátu PČR /ČSSD/:


Bohužel ta amnestie, a na tom musím trvat, to byla naprostá nehoráznost a lumpárna. A to, co říká pan senátor Kubera, to je nesmysl. Státní zástupci nemají vůbec žádný prostor pro uvážení, koho pustí a koho ne. Tam jde o objektivní posouzení, jestli se na nějaký případ ta amnestie vztahuje nebo nevztahuje. To je jediné, co soudy a státní zástupci posuzují v těch trestních řízeních, ale pokud dospějí k závěru, že se na to vztahuje, tak už nemají žádný prostor pro posouzení spravedlnosti aplikace amnestie v tom konkrétním případě a musí podle ní postupovat. 

 Jaroslav KUBERA, člen ústavně právního výboru Senátu a předseda senátorského klubu ODS:


Není to pravda, v některých případech podali odpor a ten odpor funguje. Není to pravda, co říká pan senátor. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Pane senátore Dienstbiere, poslechněte si, co v podvečerním Interview ČT24 o vaší iniciativě řekl váš stranický kolega, poslanec Vítězslav Jandák. Vítězslav JANDÁK, poslanec; stínový ministr kultury /Interview ČT24, 26. 2. 2013/: 


Já to považuju za absolutní nesmysl. Tak v politice se děje hodně nesmyslů, my to víme, ale podat na prezidenta nebo shánět materiály, aby se na něj podala žaloba pro velezradu, já nevím, jestli si páni senátoři, bohužel i moji kolegové někteří uvědomují, co to je velezrada. Já bych to nikdy nepodepsal. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Takže podle něj nesmysl, nevíte, co je velezrada, když z ní Václava Klause obviňujete. 

 Jiří DIENSTBIER, člen ústavně právního výboru Senátu PČR /ČSSD/:

 

Ono bohužel ten pojem velezrada je skutečně nešťastný. A ono bohužel je také pravda, že pan kolega Jandák neví, co je velezrada, protože jinak by takto nemluvil. Spousta lidí si to plete s vlastizradou v trestním zákoně, a to doopravdy nikdo nechce tvrdit, že by se něčeho takového Václav Klaus dopustil. Velezrada, byť sám říkám, že to je nešťastně použitý termín, kdyby třeba ústava mluvila o ústavním deliktu prezidenta republiky, bylo by to šťastnější zvolení termínu, ale tento delikt je popsán blíže v zákoně o Ústavním soudu, je to jednání proti celistvosti, případně svrchovanosti anebo demokratickému řádu republiky. A všech těch pět skutků, které my v žalobě uplatňujeme, tak se týkají narušování demokratického řádu České republiky, tedy porušování ústavního pořádku a ústavních povinností prezidenta republiky. A takto je potřeba ten pojem velezrada vnímat. Je to možná nešťastný pojem... 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Ano, ale? 

 Jiří DIENSTBIER, člen ústavně právního výboru Senátu PČR /ČSSD/:


Ale jde skutečně o jednání prezidenta proti ústavě, tedy proti demokratickému řádu České republiky. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Ale i předseda Senátu, sociální demokrat Milan Štěch si myslí, že důkazů pro velezradu není dost a že Ústavní soud, pokud tedy vůbec žalobu dostane, ji zamítne a říká, pak Václav Klaus bude moci argumentovat, že měl s amnestií pravdu a proto, že on, Milan Štěch, vysoký ústavní činitel, se k návrhu ústavní žaloby na něj nepřipojí. Vy jeho argumenty nesdílíte? Nemáte obavu, že vlastně jeho argumentací můžete přispět k úřednímu ústavnímu posvěcení amnestie, kterou kritizujete? 

 Jiří DIENSTBIER, člen ústavně právního výboru Senátu PČR /ČSSD/:


Nikoliv. To si myslím, že tam je mnohem větší nebezpečí i návrhu na zrušení amnestie, kde já očekávám naopak zamítnutí ze strany Ústavního soudu, pokud vůbec jí projedná, tento návrh tedy na zrušení amnestie. Ta velezrada je mnohem lépe odpovídajícím institutem, Senát sám sebe velmi často označoval za ochránce ústavnosti, a toto je přesně ten ústavní nástroj, který k ochraně ústavnosti má, přinejmenším tedy ve vztahu k prezidentovi republiky. A já samozřejmě nemůžu vyloučit, že Ústavní soud takovýto návrh, bude-li Senátem schválen a Ústavnímu soudu poslán, zamítne. A to samo o sobě není žádná tragédie, protože jak jsem říkal, ono svojí cenu má, i když Ústavní soud například zkonstatuje, že prezident ve všech těch pěti případech, anebo třeba ve čtyřech z nich, to já teď nemohu říct, jaký bude názor ústavních soudců, porušil ústavu. A druhá věc je, jestli Ústavní soud zkonstatuje, že to porušení ústavy bylo takové intenzity, že je důvodem pro konstatování, že prezident se tohoto ústavního deliktu dopustil s případnými důsledky. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Pane senátore Kubero... 

 Jiří DIENSTBIER, člen ústavně právního výboru Senátu PČR /ČSSD/:

 
A jenom bych řekl, že to cenu má, i takovéto rozhodnutí, protože budeme do budoucna vědět, co to je velezrada podle Ústavního soudu a... 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Ano, to už jste říkal. 

 Jiří DIENSTBIER, člen ústavně právního výboru Senátu PČR /ČSSD/:


... přispěje to taky k vyjasnění těch ústavních mezí. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Pane senátore Kubero, ani teď vás argumenty Jiřího Dienstbiera neznejistily? Že přikyvujete třeba něčemu, co může být neústavností? 

 Jaroslav KUBERA, člen ústavně právního výboru Senátu a předseda senátorského klubu ODS:

 
To je průhledné jak čistá voda. Oni se chovají ti žalobníčkové jako esenbák za totáče, který když jste měl v lékárničce všechno, co v ní má být, tak se vám podíval na pneumatiky a říkal, a stejně je máte sjetý a dostal jste pokutu. Prostě a sám pan Dienstbier to potvrdil, že když nebude fungovat amnestie, tak třeba zafunguje Lisabonská smlouva nebo třeba ústavní soudci nebo třeba něco jiného. Je to, jako kdybychom testovali popravami, která z nich je humánnější, prostě podávat žalobu pro velezradu pro to, abychom zjistili, jaký je názor Ústavního soudu na to či ono, to přece normální rozum vůbec nebere a ono se to nakonec v praxi, v praxi ukáže, jak to dopadne. Už se to ukazuje na té první stížnosti, kterou někteří nepodepsali, dokonce někteří z těch, co podepsali ze začátku, považovali ty, kteří mluvili o velezradě, za blázny, pak se jejich podpisy objevily na té listině, ale to je skutečně jejich věc, jejich svědomí, já jim do něj zasahovat nebudu, ale ona se pravda nakonec ukáže. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Pane Dienstbiere, ještě poslední věc, zakladatel Nadačního fondu proti korupci Karel Janeček, který byl iniciátorem té výzvy za podání ústavní žaloby, on řekl, že tímto zločinem, a myslí amnestii, byly narušeny principy právního státu. Vy se s ním v tom hodnocení shodujete? I podle vás šlo o zločin, vědomý zločin ze strany Václava Klause? 

 Jiří DIENSTBIER, člen ústavně právního výboru Senátu PČR /ČSSD/:


Já bych tady nemluvil o zločinu ve smyslu podání té ústavní žaloby, já tady mluvím o ústavním deliktu prezidenta republiky, což mně přijde vhodnější označení pro to, čemu... 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


A může být delikt velezradou? 

 Jiří DIENSTBIER, člen ústavně právního výboru Senátu PČR /ČSSD/:


Samozřejmě, protože já to používám jako synonymum tohoto pojmu velezrada, které, jak jsem tady odkazoval na zákon o Ústavním soudu, je právě tam blíže specifikováno, jinak než ta vlastizrada, jak se často zaměňuje, a my jsme to uvedli jako jeden z pěti protiprávních skutků nebo protiústavních jednání prezidenta republiky. Možná ještě s odkazem na ten předchozí výrok pana kolegy Kubery. My samozřejmě ti, kteří jsme to podepsali, jsme přesvědčeni, že všech pět těch jednání, které tam uvádíme, bylo porušením ústavních povinností prezidenta republiky, jinak bychom je tam samozřejmě nezahrnovali. Jiná věc je samozřejmě, jestli stejný pohled na věc bude mít i Ústavní soud. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Pánové, já vám oběma děkuji za vaše komentáře, za vaše argumenty, přeji vám hezký večer, na shledanou. 

 Jiří DIENSTBIER, člen ústavně právního výboru Senátu PČR /ČSSD/:


Hezký večer, na shledanou. 

 

 

Jaroslav KUBERA, člen ústavně právního výboru Senátu a předseda senátorského klubu ODS:


Hezký večer, na shledanou. 

 

Jaroslav Kubera

předseda senátního klubu
primátor
předseda místního sdružení
místopředseda oblastního sdružení