Cena cigaret a Lafferova křivka
16. března 2023

Libor Turek: Cena cigaret a Lafferova křivka

Znamenalo by zdražení cigaret zároveň vyšší přínos pro státní rozpočet?

Kouření škodí zdraví. A moderní je nekouřit. O tom není pochyb. Navíc mimo zdravotní škody přináší kouření i negativní dopady v oblasti sociální a ekonomické. Z těchto důvodů stát zasahuje do svobodného trhu a reguluje cenu např. cigaret. Jejich vysoká cena má tak odrazovat od používání těchto tabákových výrobků.

Jak se píše v „Souhrnné zprávě o závislostech v ČR 2021“, významné zvýšení daní a cen tabákových výrobků je nákladově nejefektivnějším opatřením ke snížení užívání tabáku při současném zvýšení vládních příjmů. Spotřební daň je nejúčinnější ve zvýšení maloobchodní ceny tabáku. Daně je potřeba zvyšovat pravidelně, aby se zohlednila inflace a kupní síla, a tím se snížila cenová dostupnost tabáku. Daně by se měly vztahovat na všechny tabákové výrobky rovnoměrně, aby se zabránilo substitučnímu efektu. Měla by být posílena správa daně z tabáku, aby se omezily daňové úniky.

Přesto u nás kouří asi 25% populace starší patnácti let. Uvádí to šetření o užívání tabáku a alkoholu v České republice zveřejněné Státním zdravotním ústavem. Česká populace kouří převážně klasické cigarety. Podíl jiných tabákových výrobků určených ke kouření je malý.

Podle mého názoru je ale třeba zvážit několik následujících aspektů:

  1. Platí Lafferova křivka. Myšlenkou Lafferovy křivky je, že zvyšování daňové sazby za určitý bod je kontraproduktivní při získávání daňových příjmů. Čím vyšší je míra zdanění, tím jsou daňové výnosy menší a v konečném důsledku dojde k poklesu odváděných daní. Výši daňové sazby maximalizující příjmy lze pro daný trh pouze odhadnout a odhady se většinou značně liší. Výběr spotřební daně z tabákových výrobků zůstává posledních několik let prakticky stejný, i když se spotřební daň v minulých letech dramaticky zvedala. V ČR se vyrobí cca 750 mil. krabiček cigaret za rok, z ceny jedné krabičky se státu odvádí na DPH a spotřební dani už asi 70%! Dochází k přesunu poptávky po substitutech, na černý trh, na zahraniční trhy, k preferenci levnějších značek tabákových výrobků. To vše může ukazovat na to, že ceny cigaret na domácím trhu jsou už příliš vysoké.
  2. V konečném výsledku se tak srovnala cena českých cigaret a cigaret rakouských a cena českých cigaret a cigaret německých se k sobě velmi přiblížila. Spotřebitelé z těchto zemí přestali do Česka pro cigarety jezdit. Přitom prodeje na hranicích Česka s Německem a Rakouskem tvořily do roku 2019 zhruba třetinu českého trhu. Asi před třemi lety se Babišova vláda rozhodla, že přenastaví domácí daně na cigarety. Reforma, která měla další kuřáky odradit od jejich zlozvyku, vedla k tomu, že se Čechům vyplatí jezdit pro cigarety nejen do Polska a na Slovensko, ale už i do Rakouska.
  3. Navíc zvýšení spotřební daně u cigaret vede automaticky ke zvýšení jejich ceny a přispívá tak k růstu indexu spotřebitelských cen CPI tedy inflace 😊.

A jaký je závěr? Je třeba důkladně zvážit, zda vyšší cenu cigaret ANO nebo NE!!! 😊

zdroj fotografie Lafferova křivka - Wikipedie

Ing. Libor Turek, Ph.D.
poslanec PČR
předseda oblastního sdružení
člen regionální rady

Více o autorovi