Ústí nad Labem - žádný EXODUS se podle mého názoru za posledních 20 let nekonal a ani nekoná
17. ledna 2023

Libor Turek: Ústí nad Labem - žádný EXODUS se podle mého názoru za posledních 20 let nekonal a ani nekoná

Český statistický úřad vydal nedávno aktualizaci demografické ročenky měst 2012-2021. Z ní můžeme zjistit, že za posledních 10 let se počet obyvatel statutárního města Ústí nad Labem pohyboval v rozmezí od necelých 94 tisíc do více než 90 tisíc obyvatel. V předchozích letech 2003 - 2012 byl průměrný počet obyvatel našeho města 94 602. Žádný EXODUS se tedy podle mého názoru za posledních 20 let nekonal a ani nekoná.

V průběhu uplynulých 10 let se pravidelně více obyvatel z města vystěhovávalo než se do něj přistěhovávalo, v posledních třech letech zaznamenalo naše město dokonce i přirozený úbytek obyvatelstva. Tyto počty však nejsou nijak významné. Přesto můžeme hovořit celkově o úbytku obyvatelstva v Ústí nad Labem a několik věcí nás nutí k zamyšlení:

 • K zamyšlení je dlouhodobý pokles počtu obyvatel v produktivním věku, tj. ve věkové skupině 15 – 64 let
 • Mezi nejčastější příčiny úmrtí Ústečanů patří dlouhodobě nemoci oběhové soustavy a onkologická onemocnění
 • Je škoda, že v ročence chybí v nějaké formě informace o „sociální struktuře“ obyvatelstva
 • Co se týká indexu žití, který vyhodnocuje obce s nejvyšší kvalitou života a atraktivností pro občany, naše město se bohužel pravidelně umisťuje na posledních příčkách

Podle mého názoru přesto nejde o žádný EXODUS, žádný nevratný proces. Jen je potřeba přestat kritizovat a vymlouvat se (typické je využití trpného rodu např. „Ve městě se nic neděje“) a spíše se snažit něco vybudovat.

Z hlediska komunální politiky v našem zeleném městě (z leteckého pohledu) platí stále stejné desatero:

 1. Co se týče peněz pro město z daňových příjmů od státu, z důvodu zrušení skokových přechodů a zavedení postupných přechodů mezi velikostními kategoriemi není nutně potřeba upínat pozornost např. na dosažení „magické“ hranice 100 tisíc obyvatel. Je spíše účelné usilovat o to, aby městu byly pokryty skutečné náklady na výkon veřejné správy, zejména spojené s novými činnostmi a úkoly
 2. Snažit se vyřešit nedostatek parkovacích míst, např. výstavbou parkovacích domů
 3. Podporovat sportovní aktivity Ústečanů, zejména mládeže
 4. Podporovat kulturní život ve městě
 5. Zlepšovat podmínky pro život zejména mladých rodin s dětmi
 6. Přiřadit vyšší prioritu opravám komunikací
 7. Zvýšit bezpečnost ve městě
 8. Pokračovat v rekonstrukcích ZŠ a MŠ na úroveň standardů pro 21. století
 9. Nastavit nový územní plán dostatečně ambiciózně, měl by plánovat Ústí jako město, které poskytuje služby a kde žije až 150 tisíc obyvatel
 10. A vybudovat aspoň jednu osobitou novodobou architekturu!

Ing. Libor Turek, Ph.D.
poslanec PČR
předseda oblastního sdružení
člen regionální rady

Více o autorovi