14. září 2020

Volební program Občanské demokratické strany pro volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje 2. - 3. října 2020

Nepotřebujeme „krajská korýtka“. Všichni máme slušné zaměstnání a práce nad hlavu. Chceme ale, aby život našich dětí v našem kraji měl perspektivu a Ústecký kraj se stal dobrou adresou.

Mladí a perspektivní lidé z našeho kraje odcházejí, sociálně slabí přicházejí. Připravíme opatření k podpoře výstavby startovacích bytů pro mladé lidi a jejich rodiny, včetně dobrého vzdělání a slušné práce.

Prosadíme zákony na změnu sociálních dávek s cílem omezit příliv problémových osob do kraje a pomůžeme zároveň sociálně slabým v našich obcích se zapojením do normálního života, včetně zajištění práce. Pracovat se musí vyplatit!

Kraj zajišťuje chod středních škol, kde řada objektů leží ladem, koncepce rozvoje středního odborného školství je jen na papíře. Ve spolupráci s UJEP a obcemi zajistíme, aby z našich škol neodcházeli studenti na úřad práce, ale byl o ně zájem ze strany zaměstnavatelů už v průběhu studia.

Zdravotnictví potřebuje podporu kraje nejen pro nemocnice Krajské zdravotní, ale i pro nemocnice městské a privátní lékaře. Zajistíme vzájemnou efektivní spolupráci všech zdravotnických zařízení, abychom nemuseli v budoucnu řešit další případ „Rumburk“.

I náš kraj byl postižen celosvětovou pandemii Covid 19, a proto je nutné dělat postupné kroky k rychlé a efektivní obnově hospodářství, posílit oblast zdravotnictví a věnovat se preventivním opatřením.

Zavedeme podporu živnostníkům a drobným podnikatelům ve spolupráci s obcemi formou motivačního dotačního programu. Živnostníci jsou solí ekonomiky a musí mít podporu kraje.

Péče o zdravý vzduch, vodu a půdu znamená řídit se zdravým selským rozumem. Naši podporu dostanou hospodáři a sedláci, kteří vychází z letitých zkušeností našich předků. Podpoříme obnovu remízků, rybníčků, tůní, mokřadů a dalších opatření pro udržení vody v krajině.

Připravíme obnovu krajiny po těžbě, aby se stala krajinou přijatelnou a vyváženou pro kvalitní život. Společně s obcemi vypracujeme efektivní strategii likvidace odpadů, aby pro naše občany a přírodu byla co nejpřijatelnější.

Kraj převzal většinu autobusové dopravy a zadlužil se nákupem autobusů. Výsledkem je předražená doprava se složitější dostupností. Prosadíme efektivnější provoz veřejné dopravy a zajistíme potřebné opravy silnic a mostů ve vlastnictví kraje s ohledem na potřeby obcí.

Náš kraj má mnoho přírodních krás. Podpoříme rozvoj cestovního ruchu, výstavbu cyklostezek, sportovišť pro veřejnost a další služby pro rozvoj turismu. Důležitá je i vyšší podpora obnovy památek v kraji. Památky jsou naše „moře“.

Výrazně podpoříme sportovní oddíly pracující s dětmi a mládeží, a to nejen ty, které vychovávají reprezentanty. Venkovské oddíly nemohou zůstat bez pomoci.

Svobodná a nikým neznásilňovaná kultura pro všechny je naší prioritou. Dáme prostor kreativitě, novým inspiracím a živé kultuře.

„Naši“ soudruzi z Kraje nehospodaří dobře. Úvěry za několik miliard budou limitovat další rozvoj. Dosud nebyla vůle šetřit veřejné prostředky a myslet na budoucnost. Dejte nám důvěru, my to dáme do pořádku.