5. května 2016

Interpelace na ministra životního prostředí ve věci Labského údolí

Ústní interpelace poslance Radima Holečka na ministra životního prostředí Richarda Brabce ve věci Labského údolí.

 
Radim Holeček: 
 
Vážený pane ministře, interpeluji vás ve věci doplnění soustavy evropských chráněných území Natura 2000. Jedná se o lokality Porta Bohemica a Slavíkovy ostrovy, kde z českých závazků vyplývá naše povinnost ochránit evropskou přírodu.
 
Já jako poslanec zvolený za Ústecký kraj jsem pro zapsání obou lokalit do seznamu Natura 2000 a také jsem pro stavbu jezů v Děčíně, tudíž nechápu postup vlády, která v jednom stanovisku lokalitu Porta Bohemica navrhuje do soustavy a v další ne. Dále nerozumím tomu, proč česká vláda čeká na stanovisko Evropské komise, když je jasné, že obě lokality zapsat musíme. Když je nezapíšeme, tak můžeme přijít až o 7 miliard z evropských dotací. Nerozumím také tomu, proč česká vláda zašla tak daleko, že riskuje pokutu z Bruselu až 54 milionů korun s následným penále až 8,5 milionu korun měsíčně, když lokality do seznamu nezařadí. Děkuji za odpověď.
 
 
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec:
 
Děkuji za slovo a děkuji za dotaz. Vláda na tom svém posledním jednání skutečně rozhodla, že z těch dvou mnou navrhovaných lokalit - zdůrazňuji opakovaně navrhovaných lokalit - tedy Porta Bohemica i Louky u Přelouče, doplní jednu v této chvíli s tím, že druhá lokalita, tedy Porta Bohemica, zdůrazňuji i po souhlasu Ministerstva dopravy a Ředitelství vodních cest, po dlouhé debatě, která byla opět na vládě, bylo rozhodnuto, a já musím říct, že já jsem to rozhodnutí nepodporoval, asi logicky, že druhá lokalita nebude zařazena. Tím důvodem, proč nebude zařazena, byly přetrvávající a jsou přetrvávající obavy, že zařazení lokality Louky u Přelouče v té navrhované podobě by podle názoru Ministerstva dopravy nebo Ředitelství vodních cest znamenalo dramatický problém, minimálně výrazné zpoždění s možností realizace toho projektového záměru, tedy umělého kanálu na Labi. Já mám názor jiný. Já jsem přesvědčen, že v obou případech to zařazení lokalit, tak jak byly navrženy, s těmi stanovišti a s tím geografickým členěním, by neznamenalo ani po zařazení do národního seznamu evropsky významných lokalit nějaký výrazný konflikt v budoucí realizaci těch záměrů. V jednom případě se mi o tom vládu podařilo přesvědčit, v druhém případě ne. Vláda jako kolektivní orgán hlasuje, hlasovala o obou těchto variantách a takto je výsledek. Samozřejmě teď, jak jste přesně řekl, teď budeme informovat, už jsem informovali Evropskou komisi, k čemuž jsme povinni, z jakého důvodu jsme se tak rozhodli, a Evropská komise ty důvody zváží a nějakým způsobem zareaguje. Děkuji.