21. dubna 2016

Interpelace na ministra dopravy ve věci dálnice D8

Interpelace poslance Radima Holečka na ministra dopravy Dana Ťoka ve věci dálnice D8.

 
 
Radim Holeček: 
 
Vážený pane ministře, k dálnici D8 neinterpeluji poprvé. Na tento vánoční dárek pro všechny řidiče nejen Ústeckého kraje se velmi těším. Nejvíce jásat budou občané žijící u objízdných silnic I/30 z Lovosic do Ústí nad Labem a I/8 z Lovosic do Teplic. Budou eliminovány prach, hluk, ale co hlavně, smrtelné nehody.
 
Před třemi dny se objevila novinová zpráva, která připomněla, že stavbaře ještě potrápí dvě kritická místa. Vedle tzv. řehlovického zářezu také sesuv půdy, který v červnu roku 2013 zavalil asi 200metrový, prakticky hotový úsek dálnice u Litochovic. Jsem informován, že se aktuálně pracuje na půdorysných obrysech tzv. statických prvků, což jsou železobetonové profily osm na osm metrů, a že je to velmi komplikované.
 
Můj dotaz je stále stejný: Stihne se dostavba i přes tyto těžkosti do prosince 2016? Děkuji. 
 
 
Ministr dopravy ČR Dan Ťok: 
 
Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, rád bych řekl velmi stručně a jasně: Ano. Děláme všechno pro to a věřím tomu, že bude.
 
Nicméně jenom tady krátce zmíním, že pokud jde o práce na sesuvu, ty dále pokračují. V rámci druhé etapy odstraňování sesuvu pokračuje realizace statických prvků a příprava na realizaci hlubokého drénu, který je potřeba realizovat před dokončením těchto prvků. Až budou statické prvky dokončeny, bude probíhat odtěžování zeminy z tělesa dálnice. Předpoklad zahájení odtěžování je 25. duben 2016. Po odtěžení bude zjištěn stav tělesa a připraven technický podklad pro jeho obnovení. Termín dokončení sanace sesuvu se předpokládá v polovině roku 2016. Nadále platí, že zbylý úsek dálnice D8 bude zprovozněn v prosinci 2016. Kritický harmonogram je dodržován.
 
Máte pravdu, je tam ten zářez a je tam i to odtěžování. Stavbu jsem navštívil koncem února. Chystám se tam znova, až se začne odtěžovat sesuv, a jsem přesvědčen a všichni potvrzují, že ten termín je sice napjatý, ale stihnutelný, takže doufám, že ani žádná administrativní ani žádná geologická nečekaná záležitost nás nezastaví. Děkuji.