9. července 2015

Interpelace na ministra vnitra ve věci problematiky uprchlíků v Ústeckém kraji

Ústní interpelace poslance Radima Holečka na ministra vnitra Milana Chovance ve věci problematiky uprchlíků v Ústeckém kraji.

 
Radim Holeček: 

Vážený pane nepřítomný ministře, obracím se na vás v záležitosti umísťování uprchlíků ze zemí mimo Evropskou unii. Aktuální veřejně dostupná informace zní, že česká vláda schválila přijetí 1 500 uprchlíků do České republiky během dvou let. Předpokládám, že zaznělo-li ze strany vlády A, existuje i B, tedy informace o tom, kam budou utečenci v České republice umísťováni. V tomto směru jsou ale prozatím veřejné dostupné informace poněkud nekonkrétní.
 
Zaznamenal jsem variantu umístění uprchlíků do obnoveného tábora v obci Vyšní Lhoty na Frýdecko-Místecku, ale ve hře je údajně i možnost uplatnění německého modelu, kde jsou utečenci přerozdělováni tak, že jednotlivá města a obce mají povinnost přijmout stanovenou část uprchlíků a ubytovat je. To se údajně konkrétně týká horského střediska Altenberg v Krušných horách, bezprostředně sousedícího s Cínovcem na Teplicku. Ubytovací zařízení pro uprchlíky tam má vzniknout přímo na česko-německé hranici v objektu bývalé celnice. A obdobná zařízení mají v Sasku vznikat i v dalších obcích podél česko-německé hranice, a to nejen v Krušných horách, ale i v oblasti Lužice.
 
Pravděpodobně jste zaznamenal doznívající kauzu s údajným plánem na ubytování uprchlíků v Ústí nad Labem. Dle veřejně dostupných informací se tam městská rada zabývala myšlenkou či nápadem umístit uprchlíky či azylanty v nevyužívané části vysokoškolských kolejí. Tento v uvozovkách nápad následně sklidil značnou kritiku ze strany ústecké veřejnosti. Dle mého názoru jde o kritiku zcela oprávněnou, protože takové úvahy jsou v příkrém rozporu se zájmy města Ústí nad Labem a jeho obyvatel, ale i se zájmy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a i se zájmy Ústeckého kraje. Náš kraj trpí vážnými sociálními problémy a zvyšovat napětí případným umísťováním utečenců na jeho území osobně považuji za krajně nezodpovědné.
 
Jako poslanec zvolený za Ústecký kraj se vás proto ptám: 1. Jakou strategii umísťování uprchlíků na území České republiky česká vláda má? 2. Existuje možnost, že by byli utečenci umísťováni na základě direktivy státu do jednotlivých měst a obcí s tím, že by obce a města měly povinnost je ubytovat? 3. Je či bude při rozhodování o systému umísťování uprchlíků přihlíženo ke specifikům jednotlivých regionů, tedy především k aktuálnímu statusu jednotlivých krajů z hlediska již existujících sociálních problémů?
 
Předem děkuji za vaši písemnou odpověď.
Mgr. Bc. Radim Holeček

poslanec PČR
1. místopředseda regionálního sdružení