MUDr. Raduan Nwelati

místopředseda regionálního sdružení
místopředseda senátorského klubu
primátor
předseda oblastního sdružení
předseda místního sdružení
pověřený pokladník

Komenského náměstí 61
293 49  Mladá Boleslav

Životopis

MUDr. Raduan Nwelati

Narodil se v roce 1966 v  Praze. Je ženatý, má dvě dospělé děti. S rodinou žije v Mladé Boleslavi.

Původním povoláním lékař ortoped, svoji profesní dráhu zahájil v roce 1991 na ortopedickém oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi jako lékař-sekundář. Následně získal atestaci v oboru ortopedie. V  letech 2000 až 2004 provozoval soukromé ortopedické ambulance v  Mladé Boleslavi a v  Lysé nad Labem. V roce 2004 se znovu stal zaměstnancem nemocnice v  Mladé Boleslavi, na podzim téhož roku byl jmenován jejím ředitelem. V  této pozici setrval do roku 2006.

Do politiky vstoupil na regionální úrovni v roce 2002 jako zastupitel města Mladá Boleslav. V roce 2006 byl zvolen primátorem Statutárního města Mladá Boleslav a je jím již čtvrté volební období dodnes. V letech 2008-2012 byl zastupitelem Středočeského kraje. V roce 2018 vstoupil do celostátní politiky, kdy byl zvolen senátorem za senátní obvod č. 38 Mladoboleslavsko a Turnovsko.

V Senátu parlamentu České republiky je členem Výboru pro záležitosti Evropské unie; členem Podvýboru pro zemědělství Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu; místopředsedou Podvýboru pro bydlení Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí; členem Volební komise a členem Stálé delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří.

Řídí se heslem: chovej se ke každému tak, jak by sis přál, aby se on choval k tobě.