#ODS Kolín Živě

ODS

ODS: Představujeme programová východiska, se kterými vrátíme ČR mezi nejúspěšnější země světa

otevřít odkaz

ODS

V Senátu jsme prosadili do daňového balíčku snížení daní. Vláda to odmítá, vlastním slibům navzdory

otevřít odkaz

ODS

Jan Skopeček: Česká republika potřebuje nižší a jednodušší daně, ne nepromyšlené nápady vládní koalice

otevřít odkaz

ODS

Kolín navždy rukojmím citového vydírání? Jak NEMÁ vypadat prevence. Od roku 2012 získala neziskovka Prostor plus na dotacích 250 miliónů korun na svoje činnosti. A za těchto čtvrt miliardy korun se nyní dozvídáme, že do Kolína se stáhlo stejné množství "klientů" protidrogového K-centra jako v několikanásobně větším Hradci Králové. Nyní se dozvídáme, že pokud různé dotace a podpory nebudou pokračovat, zaplaví Kolín injekční stříkačky. Takže krátké shrnutí dvojího metru, jak se město vypořádalo s různými závislostmi: 1) Patologické hráčství - zrušení heren, problém vyřešen, město se chválí a my souhlasíme. 2) Závislost alkoholiků - záchytka zrušena se zdůvodněním, že se sem stahovali opilci z širokého okolí, po zrušení prý úbytek případů - tedy v pořádku 3) Drogová závislost - ó jé. Zde prý je potřeba lít další peníze stejné neziskovce, jejíž činnost sem z širokého okolí přilákala stejný počet klientů, jako mají v Hradci Králové. Dále je potřeba jí prodat dům přímo v centru z majetku města, pronajmout další nemovitost hned vedle, atd, Zrušení nepřipadá v úvahu, závislost je totiž prý složitá věc bla, bla, bla TOTO NENÍ PREVENCE DROGOVÉ ZÁVISLOST. TO JE PŘÍMO VÝZVA VŠEM: UVAŽUJETE-LI O NĚJAKÉ ZÁVISLOSTI, PŘEJDĚTE NA ILEGÁLNÍ DROGY. DOČKÁTE SE DOTACÍ A POCHOPENÍ MĚSTA. V PŘÍPADĚ ZÁVISLOSTI NA LEGÁLNÍCH LÁTKÁCH S VÁMI ZAMETEME.

otevřít odkaz

ODS

Vážení členové bytové komise, Když byl vyhlášen tento záměr poprvé a já vyslovil závažné pochybnosti k průběhu celého procesu, pozvali jste mě na zasedání Vaší komise. Jestli si dobře vzpomínáte, vedoucí bytového odboru p. Michalčík vystupoval jako velký znalec potřeb a potíží uživatelů drog s odkazem na svá středoškolská studia, ale zároveň neměl k dispozici žádné informace o společnosti Prostor Plus a dokonce sdělil, že jeho odbor nemá možnosti zkoumat nic z toho, co jsem předkládal za informace o společnosti Prostor Plus. Dovoluji si Vám tedy předat podklady, které si každý úředník i občan může obstarat, stejně jako já. Uvádím zde tyto informace proto, abych osvětlil pozadí mých námitek vůči takto podanému záměru. 1) Podle vlastní výroční zprávy získala společnost Prostor Plus mezi lety 2012-2017 různé veřejné dotace ve výši celkem 152 miliónů korun (se započtením dalších darů a nadací celkem 212 miliónů korun). 2) Součástí těchto peněz je i speciální dotace z roku 2016 v rámci programu IROP přímo na nákup a věci spojené s rekonstrukcí K-centra v Kolíně, a to v neuvěřitelné výši 29 874 619,- Kč O této dotaci muselo vědět vedení města, protože právě za část z ní se rozhodlo prodat městský majetek a pozemky v centru města a de facto tak zajistit nemožnost vykázání této problémové činnosti mimo centrum. 3) V roce 2017 tak prodalo Město Kolín tuto budovu v centru města včetně pozemku společnosti Prostor Plus za velmi zajímavých 4 450 000 Kč: Takže z celé dotace zbývá ještě na věci spojené s rekonstrukcí více než 25 miliónů Kč,-. Tedy 6x více než za kolik jim byla prodána vlastní budova i s pozemkem. 4) Nyní tedy je navíc vyhlášen záměr pronajmout další budovu za směšné peníze. Opět v centru města 5) Na dané adrese sídlí nebo v minulém roce sídlily různé organizace, včetně neziskových, a není mi známá žádná, která by měla mít nájem ve výši 14,80 Kč /m2 Výše uvedené mě vede k následujícím námitkám vůči danému záměru: 1. Jestliže společnost Prostor Plus má k dispozici tak obrovské peníze včetně peněz konkrétně na nákup a věci spojené s rekonstrukcí K-centra, proč si město Kolín neřekne o běžné nájemné? Určitě to není kvůli podpoře neziskovek, ty ostatní totiž takovou velkorysost neznají. 2. Vůči ostatním nájemníkům v městských prostorech je to do očí bijící nespravedlnost 3. Chce-li město takto podporovat neziskovky, proč stejné podmínky nemají i ostatní, nota bene ty, které mají daleko menší přísun dotací? 4. Pan místostarosta Kašpar přitom při zdůvodnění zrušení záchytné stanice v Kolínském deníku uvedl, že v této lokalitě, která má být výstavní skříní Kolína od náměstí až k nádraží, město Kolín nechce pacienty/klienty záchytky. Jak se to slučuje se záměrem nejprve prodat jednu a pak ještě pronajmout druhou nemovitost klientům drogového centra v témže místě, které chtěl od těchto lidí „vyčistit“? 5. Pan vedoucí odboru nebytových prostor Michalčík tvrdí, že narkomané potřebují začlenit do víru dění, aby nebyli na okraji společnosti, proto je dobré toto situovat do centra města. Pan starosta Rakušan na posledním zasedání zastupitelstva uvedl, že bychom se divili, kolik dobře situovaných lidí bere drogy a naopak potřebuje anonymitu při pomoci. (Je to na videozáznamu z posledního zasedání zastupitelstva) Jak to jde dohromady s prodejem a pronájmem nemovitostí v nejlukrativnější a nejnavštěvovanější lokalitě v Kolíně? 6. Lidé, kteří sedí v dozorčích orgánech společnosti Prostor Plus jsou zároveň činní v organizaci Klucivespolek, která získává pravidelně zakázky od města Kolína (naposledy stavební úpravy sv. Bartoloměje za více než 12 miliónů Kč) a zároveň posílají sponzorské dary hnutí STAN pana Rakušana. Zakladatel Prostor Plus za stejné hnutí kandidoval v Kutné Hoře a musel hnutí opustit, protože financoval politické letáky právě z peněz z účtu společnosti Prostor Plus, které měly jít na dobročinné účely. Ve světle těchto faktů se to jeví jako naprosto účelová skrytá dotace stále stejné skupině lidí pod pláštíkem konání dobrých skutků. Děkuji předem za zvážení mých námitek S pozdravem Mgr. Michal Zapletal

otevřít odkaz

ODS

Klub krajských zastupitelů ODS Středočeského kraje: Chaotická školská politika kraje

otevřít odkaz

ODS

Martin Kupka: Digitalizace má pro občana znamenat usnadnění papírování

otevřít odkaz

ODS

ODS Kolín sdílel(a) příspěvek uživatele Martin Kupka.

otevřít odkaz

Naši lidé