Krajští zastupitelé

Přehled krajských zastupitelů, kteří jsou členy tohoto sdružení ODS

Martin Kupka

náměstek hejtmana

Martin Hrabánek

krajský radní

Libor Lesák

krajský radní

Pavel Pavlík

krajský radní

Tomáš Havlíček

předseda klubu krajských zastupitelů

Karel Bendl

krajský zastupitel

Jiří Havelka

krajský zastupitel

Ilona Chrtová

krajská zastupitelka

Dan Jiránek

krajský zastupitel

Michael Pánek

krajský zastupitel

Jakub Rejzek

krajský zastupitel

Miloslav Šmolík

krajský zastupitel

Luděk Štíbr

krajský zastupitel

Tomáš Vokurka

krajský zastupitel

Petr Vychodil

krajský zastupitel