Regionální kotrolní a revizní komise

Kontrolní a revizní komise se zřizují na celostátní a regionální úrovni. Regionální KRK kontroluje hospodářskou a správní činnost ODS v příslušném regionu a oblastech regionu, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů.

Roman Ehrenberger

předseda regionální kontrolní a revizní komise

Radomír Hanačík

místopředseda regionální kontrolní a revizní komise

Vladimír Dvořák

člen regionální kontrolní a revizní komise

Kateřina Figerová

členka regionální kontrolní a revizní komise

Jiří Jirout

člen regionální kontrolní a revizní komise

Jakub Kulhánek

člen regionální kontrolní a revizní komise

Martin Novák

člen regionální kontrolní a revizní komise

Jiří Thiele

člen regionální kontrolní a revizní komise