Regionální kotrolní a revizní komise

Kontrolní a revizní komise se zřizují na celostátní a regionální úrovni. Regionální KRK kontroluje hospodářskou a správní činnost ODS v příslušném regionu a oblastech regionu, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů.

Radomír Hanačík

člen regionální kontrolní a revizní komise

Jiří Jirout

člen regionální kontrolní a revizní komise

Miroslav Kulhánek

člen regionální kontrolní a revizní komise

Rudolf Kulhánek

člen regionální kontrolní a revizní komise

Martin Novák

člen regionální kontrolní a revizní komise

Martin Paliatka

člen regionální kontrolní a revizní komise

Martin Tuček

člen regionální kontrolní a revizní komise

Martina Urbánková

členka regionální kontrolní a revizní komise

Kateřina Velvarská

členka regionální kontrolní a revizní komise

Jiří Vrana

člen regionální kontrolní a revizní komise