Regionální kotrolní a revizní komise

Kontrolní a revizní komise se zřizují na celostátní a regionální úrovni. Regionální KRK kontroluje hospodářskou a správní činnost ODS v příslušném regionu a oblastech regionu, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů.

Vladimír Dvořák

člen regionální kontrolní a revizní komise

Roman Ehrenberger

člen regionální kontrolní a revizní komise

Radomír Hanačík

člen regionální kontrolní a revizní komise

Ondřej Hranička

člen regionální kontrolní a revizní komise

Jiří Jirout

člen regionální kontrolní a revizní komise

Jakub Kulhánek

člen regionální kontrolní a revizní komise

Martin Novák

člen regionální kontrolní a revizní komise

Jiří Thiele

člen regionální kontrolní a revizní komise

Kateřina Velvarská

členka regionální kontrolní a revizní komise