Regionální kontrolní a revizní komise

Kontrolní a revizní komise se zřizují na celostátní a regionální úrovni. Regionální KRK kontroluje hospodářskou a správní činnost ODS v příslušném regionu a oblastech regionu, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů.

Kateřina Figerová

předsedkyně regionální kontrolní a revizní komise

Jiří Mládek

místopředseda regionální kontrolní a revizní komise

Radomír Hanačík

člen regionální kontrolní a revizní komise

Tomáš Chrt

člen regionální kontrolní a revizní komise

Miroslav Kulhánek

člen regionální kontrolní a revizní komise

Roland Mádlo

člen regionální kontrolní a revizní komise

Milan Poslt

člen regionální kontrolní a revizní komise