Regionální kontrolní a revizní komise

Kontrolní a revizní komise se zřizují na celostátní a regionální úrovni. Regionální KRK kontroluje hospodářskou a správní činnost ODS v příslušném regionu a oblastech regionu, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů.

Kateřina Figerová

členka regionální kontrolní a revizní komise

Jiří Mládek

člen regionální kontrolní a revizní komise

Petr Nešpor

člen regionální kontrolní a revizní komise

Milan Poslt

člen regionální kontrolní a revizní komise

Michal Straka

člen regionální kontrolní a revizní komise