Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů

Barbora Benešová

předsedkyně regionální rozhodčí komise

Jiří Sochor

místopředseda regionální rozhodčí komise

Ludmila Červínová

členka regionální rozhodčí komise

René Franěk

člen regionální rozhodčí komise

Eva Kaufmanová

členka regionální rozhodčí komise

Martin Kovář

člen regionální rozhodčí komise

Miroslav Pospíchal

člen regionální rozhodčí komise

Kateřina Znojilová

členka regionální rozhodčí komise