Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti člen.

Barbora Benešová

členka regionální rozhodčí komise

Richard Beran

člen regionální rozhodčí komise

Radek Hora

člen regionální rozhodčí komise

Jiří Sochor

člen regionální rozhodčí komise

Patrik Šimůnek

člen regionální rozhodčí komise