Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti člen.

Barbora Benešová

členka regionální rozhodčí komise

Jakub Biel

člen regionální rozhodčí komise

Ludmila Červínová

členka regionální rozhodčí komise

Eva Kaufmanová

členka regionální rozhodčí komise

Jan Lemfeld

člen regionální rozhodčí komise

Petr Nešpor

člen regionální rozhodčí komise

Pavel Novák

člen regionální rozhodčí komise

Jiří Sochor

člen regionální rozhodčí komise

Pavel Štifter

člen regionální rozhodčí komise