Vrátíme kraji prestiž!

Volební program ODS pro volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje 7. – 8. října 2016

[stáhnout v PDF] 

Zjednodušíme život občanům kraje

Život každého z nás je složitější a složitější. Každý den přibývá další povinnost, další papír, další kolonka. Ale v jednoduchosti je krása. Musí být jednoduché objednat se na konkrétní hodinu k lékaři, vyřídit si nezbytné náležitosti z domova nebo si jednoduše udělat nedělní výlet bez auta. Chceme zjednodušit život nejen samotným občanům, ale i obcím, ve kterých žijí.

Vrátíme kraji prestiž! Podmínky pro život máme nejlepší ze všech, využijme je!

Náš kraj se se musí stát tím nejlepším místem pro život. Podle nedávno zveřejněných průzkumů jsme opět skončili na posledním místě z hlediska vhodných podmínek pro život. Ale to přece není pravda! Nenechme si neustále něco nalhávat. Máme přírodní bohatství, které nemá nikdo jiný. Máme lidi, jaké nemá nikdo jiný. Máme proto smělý cíl: Náš kraj bude v budoucnu těžištěm dění a rozvoje v celé republice.

Vrátíme vojenskou posádku do kraje! Trvalé bezpečí bez naší armády není možné

Kraj, který má mít svou prestiž, by měl mít také svou vlastní vojenskou posádku. Prosperita kraje bez zajištění jeho bezpečnosti v dnešní době prostě není možná. Byly doby, kdy se města a kraje chtěly svých vojáků raději zbavit. My si myslíme, že česká moderní armáda má mít své místo i v Moravskoslezském kraji. Armáda již několikrát prokázala, jak je užitečná například při živelných pohromách, a my jsme přesvědčeni, že má nezastupitelné místo formou posádky i u nás.

V sociální oblasti budeme pomáhat jen těm, kteří si nemohou pomoci sami

Dobře víme, jak je pro aktivní a podnikavé lidi demotivující každodenní pohled na nepřizpůsobivé občany, kteří svůj život staví na tom, být živ jen z práce a daní druhých a sám nic nedělat. Postaráme se o to, aby sociální dávky dostávali skutečně jen ti, kdo na ně mají nárok – všichni ostatní dostanou příležitost vydělat si na živobytí například při úklidu měst. V kraji se nemůžou z našich daní platit uklízečky v ubytovnách!

Krajské nemocnice musí být špičková a přívětivá zařízení, kde není pacient na obtíž

Lidský přístup k pacientovi je podle nás nejdůležitější. Navíc je to záležitost, která nevyžaduje téměř žádné finanční prostředky navíc, jen lepší plánování. Chceme zavádět zákaznický přístup ještě ve větší míře i do krajského zdravotnictví. Stejně tak chceme více podporovat terénní služby, ať už veřejné nebo soukromé. Pro krajské nemocnice pokládáme za nejdůležitější zajistit stabilitu lékařských týmů, aby v nákladně rekonstruovaných nemocnicích měl vůbec kdo sloužit!

Moderní, ekologické a bezpečné lanovky na vrcholy našeho kraje!

Všichni dokola mluví o tom, jaká je budoucnost v turistickém ruchu, jak by bylo dobré jej rozvíjet a podporovat - ale nikdo pro to pořádně nic nedělá. My přicházíme s konkrétním řešením. Poznávejme naše krásné a jedinečné hory a zpřístupněme je i lidem, kteří nemohou nebo nechtějí šlapat do cíle po svých. Kvalitní, bezpečné a k životnímu prostředí ohleduplné lanovky umožní návštěvu našich krásných hor i těm méně zdatným turistům – třeba seniorům nebo dětem. Fungují v celé Evropě, na Sněžce, na Ještědu a dokonce i Petříně. Budou přínosem i pro náš kraj.

Zjednodušme to!


 

Zjednodušíme podnikání v kraji

Vrátíme kraj občanům a podnikatelům, aby zde mohli společně vytvářet pracovní místa s vyššími platy a přidanou hodnotou. Pevným základem každé ekonomiky jsou malé a střední firmy, které znají místní prostředí. Kraj musí vytvářet podmínky, ne překážky. Buďme pro podnikatele nejpřívětivějším místem v zemi!

Baťa by dnes skončil dříve, než by ušil první botu. Zjednodušme to!

Pracovní místa s přidanou hodnotou vytváří jen a jen ti proklínaní podnikatelé. Ti nejlépe znají trh a místí prostředí. Podnikatelům nechceme pomáhat, ale chceme je nechat podnikat. Jaký smysl mají pro podnikatele omezení, která mu jen berou motivaci do dalšího podnikání? Kontrolní hlášení, EET a další výmysly k ničemu dobrému nevedou. Prosadíme, aby podnikatel podnikal bez zbytečné šikany.

Tradiční průmysl spolu s inovacemi a vědou – to je budoucnost kraje!

V našem kraji za posledních pár let vzniklo obrovské množství firem z automobilového průmyslu. Ty pomohly překonat minulou krizi, ale představují riziko do budoucna. Proto k nám budeme lákat i jiné investory - firmy s přidanou hodnotou, ideálně takové, které si vychovávají své zaměstnance a mají vlastní školy, výzkum a zázemí. Chceme, aby firmy v kraji byly regionálně odpovědné. A pokud nemají rozum jednotlivá města, tak ho musí mít kraj, protože brownfieldů, na rozdíl od zeleně, je dost. Už žádné montovny, ale mozkovny!

Stejné podmínky pro domácí i zahraniční podnikatele. Konec nespravedlivých dotací

Rozdávání státních subvencí, dotací a daňových úlev vybraným investorům nebo postiženým firmám je nespravedlivé. Zabráníme excesům, kdy jedna firma dostane na jedno pracovní místo obrovské dotace a druhá žádné. Důležitější, než vznik pracovního místa, je jeho dlouhodobá perspektiva. Vytvoříme kraj přitažlivý pro stávající i nové investory. Chceme z našeho kraje vytvořit nejpřívětivější místo pro podnikání v celé ČR. Aby firmám bylo ctí u nás podnikat!

Podpoříme start-upy a dáme prostor aktivním. Podnikejte tady - vyplatí se to!

Kraj v posledních letech bohužel vůbec nedokázal využít obrovské energie, kterou v sobě mají místní mladí lidé. Využijme potenciálu přemýšlivých a energických lidí! Podpoříme takové lidi a dáme jim prostor, aby se mohli realizovat. Mladí absolventi škol jsou podle nás jedním z mnoha opravdových bohatství našeho kraje – jenže dosud ho kraj nedokázal uchopit a využít pro svůj rozvoj. Budoucnost kraje leží v inovacích a v mladých lidech. Vytvoříme z našeho kraje jedničku v aplikovaném výzkumu!

Zachováme náš tradiční průmysl. Čínská ocel patří do Číny!

Ne všechno se dá naprogramovat a spoustu věcí je potřeba vyrobit. Byl by hřích tu staletou tradici a zkušenosti z místního těžkého průmyslu zahodit. Naopak, využijme historii pro budoucnost. Počítáme s tím, že těžký průmysl tady bude mít stále velmi silnou pozici. My totiž ocel umíme vyrobit mnohem efektivněji, ekologičtěji a ekonomičtěji, než v Číně. Vysoká úroveň našeho těžkého průmyslu navíc už nezatěžuje naši krajinu. Budeme bránit náš průmysl před nekalou konkurenci z Číny!

Zjednodušme to!


 

Zjednodušíme krajskou dopravu

Veřejná doprava musí být rychlá, moderní a atraktivní. Cesta vlakem nebude ztrátou času, cestující bude mít možnost pracovat nebo odpočívat. Cesta mezi městy napříč krajem potrvá méně než jeden fotbalový poločas! Dostatečně velká parkoviště u nádraží budou samozřejmostí.

Nová a rychlá tramvajová trať Karviná–Havířov–Ostrava! Oživíme, co se osvědčilo

Vybudování tramvajové trati je nejen návratem skvěle fungujícího dopravního spojení, ale má pro Karvinsko i symbolický význam. Tento region si takovou investici prostě zaslouží! Má svoji budoucnost a bude se rozvíjet. Tramvajová trať samozřejmě přispěje ke zlepšení ovzduší na Karvinsku, protože jako jediná dokáže snížit emise z houstnoucí dopravy. A při stavbě se mohou využít zkušenosti chlapů z OKD. Proto tramvaj, proto modrý express!

Atraktivní veřejná doprava dostupná pro všechny. Jako ve Švýcarsku!

Cestování veřejnou dopravou musí být atraktivní. Zajistíme nákup nových dopravních prostředků a jejich modernizaci tak, aby se cestující neštítili nastoupit do autobusu či vlaku. Připravíme soutěže pro krajské dopravce i v železniční dopravě a zvítězí ten, kdo nabídne nejen zajímavou cenu, ale i kvalitu dopravy. Veřejná doprava nesmí být synonymem pro nefungující, pomalé a špinavé cestování!

Moderní železnice. Do Bruntálu jako do Prahy! Už žádné trmácení řvoucím motorákem

Naší prioritou v železniční dopravě je modernizace, elektrifikace a zrychlení vlaků například směrem do Bruntálu, na Frenštát, Kopřivnici a do řady dalších strategických cílů. Dlouhodobým cílem je dostavba chybějících částí železnice pro vytvoření dopravních okruhů. Příkladem může být třeba německé Porýní a nově vybudovaná spojení Kolína s Dortmundem. Pomůže nám soukromá konkurence státních ČD.

Zavedeme rychlou Wi-Fi do každého autobusu a vagónu! Komfort pro cestující

Naším cílem je chytrá veřejná doprava. Schválně – kolikrát se vám stalo, že jste někam přijeli vlakem a neměli jste žádný navazující vlakový, tramvajový nebo autobusový spoj? Ať cestujete za prací nebo odpočinkem, čekat nemusíte. To se musí změnit. Veřejná doprava musí být nejen dostupná pro všechny, jak je tomu například ve Švýcarsku a v dalších zemích na západ od nás, ale především musí být chytrá. Doprava 4.0. Včetně dostatečných parkovacích kapacit u nádraží.

Žádné experimenty s dopravními terminály! Jednoduchá doprava a navazující spoje

Vybudování terminálu na Hranečníku určitě nepomohlo cestujícím z Karvinska a Havířova, nepomohlo ani občanům Ostravy, kteří dnes v centru nezaparkují. Jak to pomáhá prestiži města, kde má být každý vítán a nemá být vyhozen z autobusu těsně před cílem cesty? Radovat se mohou prodejci aut, benzínu a další. Nebyla právě tato investice plánovaná na snížení emisí? Jak Hranečník pomohl znečištěnému ovzduší Ostravska, to je vážně záhadou.

Zjednodušme to!


 

Zjednodušíme krajské školství

Školy musí připravit studenty na aktivní život, nikoliv na návštěvy úřadu práce. Krajské školství musí být lépe a více provázáno s průmyslem, podniky, podnikatelskými svazy a cechy. Ty totiž ví, co je v jejich oborech aktuálně potřeba. Chceme vzdělaný kraj, ve kterém se bude více přemýšlet!

Konečně postavíme Černou kostku – moderní vědeckou knihovnu

„Černá kostka“ je symbolem budoucnosti kraje, vyspělé a prosperující společnosti, založené na informacích. Ne všechno je na internetu, ne vše se dá sdělit elektronicky. Vědci, studenti, umělci a ostatní aktivní lidé musí mít prostor pro nabývání a předávání vědomostí. Takovým místem jsou všude ve vyspělém světě vědecké knihovny. Skvěle připravený a transparentně vysoutěžený projekt Černé kostky – vědecké knihovny naproti ostravského Domu kultury - dnešní vedení kraje cíleně potopilo. Jako by se koalice ČSSD a KSČM bála vzdělaných lidí.

Vyšší platy pro dobré učitele. Školu má řídit ředitel, ne úředník. A bez inkluze!

Jak má získat učitelské povolání ztracenou prestiž, když ti skutečně kvalitní a špičkoví kantoři berou stejně nízkou mzdu jako ti, kteří dětem ve škole neodevzdávají zdaleka všechno? Proto posílíme manažerskou úlohu ředitelů škol s cílem, aby mohli odměňovat učitele sami a nikoliv podle tabulek zaslaných z kraje. Školu má řídit ředitel a nikoliv úředník. A inkluze? Odmítáme neodpovědné experimenty s našimi dětmi!

Dobře řízené školství dodá potřebné techniky pro průmysl a zubaře pro lidi

Máme vizi, jak má kraj vypadat v dalších letech, a chceme podporovat takové obory, které budou potřeba. Budoucnost kraje vidíme jednoznačně v technice, nikoliv v oborech, které chrlí absolventy na pracovní úřady. Proto podpoříme vznik a pokračování takových škol, které dokážou připravit skutečné odborníky pro odpovídající profese. Jednoznačně podporujeme rozvoj lékařské fakulty a vznik nových oborů, například stomatologie.

Řemeslo má a bude mít zlaté dno – stipendia pro učně, kteří vidí v řemeslu budoucnost

Řemeslo mělo a stále bude mít pověstné zlaté dno. Ne vše udělají roboti, ne všechno se dá smontovat v Číně. Mistr a jeho učeň, to je spojení, které chceme opět vrátit do krajského školství. A protože školství patří do kompetence kraje, můžeme v této oblasti výrazně zasáhnout.

Volné byty našim absolventům, nikoliv migrantům a nepřizpůsobivým!

Odcházení mladých aktivních lidí je zásadním problémem našeho kraje. A jako by tento stav dnešní krajské koalici vyhovoval! Většinově přeci nejde o jejich voliče. Odcházení musíme zastavit! Nabídneme mladým, kteří studují v Praze, v Brně i jinde mimo náš kraj, takovou perspektivu, aby neváhali a vraceli se domů, protože tady budou ty nejlepší šance k tomu, jak uspět. Takové dotace mají smysl. Na rozdíl od všech nesmyslných dávek těm, kteří na nich mají založenu svojí existenci.

Zjednodušme to!