Igor Caysberger

kandidát č. 48 do krajského zastupitelstva za ODS

Životopis

  • Od svého narození jsem žil ve Frýdku-Místku,kde jsem navštěvoval jak mateřskou školu,tak i 4. Základní školu Komenského.Po úspěšném složení maturitní zkoušky na SEŠ ve Frýdku-Místku jsem nastoupil dvouletou ZVS v Jindřichově Hradci.V jejím závěru jsem byl přeložen k vojenskému útvaru do Jemnice,kde jsem se stal spoluzakladatelem Vojenského Občanského Fóra.Po ukončení ZVS jsem se angažoval v OF a po jeho transformaci na ODS jsem se v roce 1991 stal jejím členem.Několik let jsem v ODS pracoval jako hospodář. Byl jsem členem sportovní komise,kulturní,výchovné a vzdělávací komise Rady města Frýdku-Místku. Od 12.03. 2013 jsem členem místní rady ODS ve Frýdku-Místku a o měsíc později jsem se na oblasti stal členem kontrolní a revizní komise (dále jen KRK).Mám praxi i ve školství. Na ISŠ na ulici Lískovecké, jsem učil odborné předměty ekonomické,výpočetní techniku,zbožiznalství a rovněž jsem zde pracoval i jako mistr odborné výchovy.Pracoval jsem taky v Dětském domově jako vychovatel a v centrum pro lidi s mentálním postižením na oddělení psychopatů a psychotiků.6.října 2005 byla zahájena realizace programu celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,kterou jsem ukončil 22.června 2006 závěrečným pohovorem a obhajobou závěrečné práce na téma ,,Rozvoj dítěte s lehkou mentální retardací vdětském domově a jeho integrace do společnosti".Absolvováním programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s názvem ,,Speciální pedagogika pro učitele,vychovatele,pedagogické a výchovné pracovníky jsem dostal příležitost získat základní informace z oblasti speciální pedagogiky.Mezi mé zájmy patří politika,kultura,sport,cestování a tramping.PS: Kdo z Vás je rád, že změny ve vnitrostranické práci ODS konečně postupně vedou k transparentnosti a tolik potřebné změně práce ODS ve směru "kdo rozhoduje je vidět a nese za rozhodnutí zodpovědnost"?Tak tohle je podle mne téma pro ty,kteří chápou, že jsou politické zákonitosti složitější a změny se dějí hold pomalu z důvodu nutnosti nejen koaličních kompromisů,ale i politické slušnosti.Přiznejme si, že jedině ODS má dlouhodobě v ČR tu sílu v tomto postkomunistickém myšlení obyvatelstva držet pravicový směr!Konečně se nám na naší radnici podařilo přeříznout pupeční šňůru, s kterou byla spojena KSČSSD.Když jsem na radnici společně s Daliborem Hrabcem a Jendou Janáskem diskutoval u jednoho stolu,tenkrát ještě s náměstkem primátora Petrem Cvikem o budoucnosti frakce která vznikla z podpory názorů tehdejšího poslance Karla Sehoře,(tak jsem to aspoň chápal já)považoval jsem to tenkrát za transparentní a neměl jsem vůbec na rozdíl od ostatních pánů žádné vysoké politické ambice.Chtěl jsem jen ukázat cestu jak dosáhnout toho abychom mohli na naší radnici zapomenout na spolupráci s komunisty.Cestu na které se zrodí aspoň dvě nové politické strany (tenkrát ještě nikdo netušil že to bude TOP 09 a VV)které se stanou součástí pravicového spektra,abychom mohli po komunálních volbách vytvořit silnou pravicovou koalici a po dlouhé době se ujmout vlády v našem městě.Pokud budeme v komunálních volbách úspěšní,chtěl bych v našem městě podpořit revitalizaci školních zařízení,sportovišť a dětských hřišť ve Frýdku-Místku (Street workout - cvičení s váhou vlastního těla).Budu podporovat školní i volnočasové aktivity, nejen pro mládež.Budu podporovat seniory a handicapované spoluobčany.
OBLÍBENÉ CITÁTY
  • Abychom mohli mít rádi nějakého člověka, musí mítkromě svých dobrých vlastností také milé chyby, protože nemůžeme mít rádi ty, jímž se nemůžeme smát, poněvadž v naprosté dokonalosti je cosi nadlidského co tíží srdce a mysl. Guy de MaupassantČlověk s postižením má stejné potřeby jako zdravý člověk. První z nich je být uznán a milován takový jaký je. Michele Pascale, Duriezová Ať už má člověk postižení jakéhokoliv druhu, vždy se najde mnoho možností, jak mu pomoci. Susan Kerrová Je dobře, když člověk ví, že není sám. Adrian B. Ward Netrap se tím, že růže má trny, raduj se z toho, že na trnovém keři kvetou růže...Igor Petr Caysberger