Mgr. Josef Vojvodík

kandidát č. 31 do krajského zastupitelstva za ODS

Životopis

Mým rodištěm je Frýdek – Místek. Od svého narození v r 1955 jsem se svými rodiči a dvěma sestrami žil ve společné domácnosti v nedalekých Chlebovicích, které jsou dnes městskou částí Frýdku – Místku. Se svou manželkou Hanou jsme za více než 35leté manželství vychovali 4 děti, dnes již dospělé a samostatné. Po absolvování Státní konzervatoře jsem jeden rok učil na tehdejší LŠU ve Frýdlantu n. Ostravicí. Po nuceném odchodu ze školství jsem nastoupil jako první hobojista do Slezského divadla v Opavě, o dva roky později jsem se stal hobojistou orchestru Janáčkovy filharmonie Ostrava a souběžně členem orchestru SDO. Aktivního  muzikantského života jsem z důvodu choroby z povolání musel zanechat a odejít do invalidního důchodu. Po roce 1989  se mi otevřela možnost doplnit si VŠ pedagogické vzdělání a této možnosti jsem využil na CMTF UP Olomouc. Od r. 1991 jsem vykonával funkci ředitele ZUŠ Frýdek – Místek, od r.1995 do současnosti jsem ředitelem ZUŠ duchovní hudby Frýdek – Místek, jejíž projekt jsem v r. 1994 zpracoval a školu založil. Jsem aktivním včelařem a zastáván funkci jednatele ZO Frýdek – Místek.

Členem ODS, do které jsem vstoupil pro její čitelnou pravicovou orientaci, jsem od r. 2009 a zastávám zde funkci místopředsedy MS a člena OR. Ze svého dřívějšího členství v KDU-ČSL jsem si odnesl „trvalý šrám na duši“ nehodný vzpomínek. V komunální politice jsem 4 volební období působil v městském zastupitelstvu, z toho 4 roky ve funkci uvolněného  místostarosty, 16 let jako člen finančního výboru a v posledním minulém volebním období jako předseda klubu zastupitelů ODS.

V současné době cítím ohrožení demokratických principů v naší zemi a toho, co bylo po r.1989 dosaženo. Ukazuje se pravdivost tvrzení, že svoboda není samozřejmost, ale je potřeba o ni  neustále usilovat a chránit ji. To je možné jen angažovaností jednotlivců, proto nechci zůstat stranou.