Ing. David Sventek, MBA

kandidát č. 12 do krajského zastupitelstva za ODS

Životopis

Jablunkov, první město na rozbřesku, je místo, kde jsem se narodil a kde 40 let žiji. Jsem šťastně ženatý, vychováváme dvě krásné děti.

Vystudoval jsem marketing a obchod na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava a strategický management na Brno Business School, The Nottingham Trent University.

Od roku 2002 se podílím na rozvoji kraje. Byl jsem ředitelem sekretariátu pro výběr projektů Phare při Regionálním sdružení pro česko-polskou spolupráci Těšínského Slezska, ředitelem a jednatelem agentury HRAT. Jako zmocněnec českých regionů jsem vyjednával s Evropskou komisí Regionální operační programy a poté jsem jako ředitel Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko spravoval 20 mld. Kč, jež byly investovány do našeho kraje v letech 2007 až 2015. V roce 2014 jsem jako Generální sekretář vyjednával s mandátem české vlády s Evropskou komisí tzv. Dohodu o partnerství, která zajišťuje 650 mld. Kč pro Českou republiku z evropských fondů na nadcházející léta.

Členem ODS jsem od roku 2010, v letech 2012 až 2014 jsem byl krajským zastupitelem. Aktuálně reprezentuji ODS v radě města Jablunkova a mám tu čest se podílet na rozvoji Českotěšínska, Třinecka a Jablunkovska v Regionální radě rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci.

Od konce roku 2014 podnikám a buduji tým expertů na regionální rozvoj ve společnosti BeePartner. Mám vizi vzdělanějšího, podnikavějšího a čistějšího kraje, kde mají lidé prostor se realizovat a žít spokojený život. Snažím se svým dílem k této vizi přispět.

 

 

 

 

 

 

Články (9)

Další články