Mgr. Xenie Šustalová

kandidát č. 11 do krajského zastupitelstva za ODS

Životopis

Před 42 lety jsem se  narodila v Novém Jičíně a nyní žiji se svými dvěma dcerami Bárou 22 let a Beátou 10 let v Kopřivnici. V mládí byl mým velkým koníčkem tanec a díky němu jsem se před 19 lety poprvé setkala s hendikepovanými dětmi a začala s nimi pracovat. Proto se také mé vzdělání po maturitě ve strojírenském oboru otočilo směrem, který mi byl vždy bližší, a to studium na Vysoké škole Palackého v Olomouci – obor speciální pedagog a aplikovaná tělesná výchova. Již v době studií jsem začala pracovat ve speciálním školství, kde působím dodnes. V učitelské profesi pracuji především s dětmi s mentálním a kombinovaným postižením. Aktuálně své profesní zkušenosti uplatňuji ve funkci zástupce ředitele pro odborný výcvik na Odborném učilišti a Praktické škole v Novém Jičíně. V oblasti školství jsem absolvovala mnoho vzdělávacích kurzů a seminářů, jak u nás tak i v zahraničí.

  

V ODS jsem od roku 2006, kdy jsem i v tomto roce poprvé kandidovala do zastupitelstva města Kopřivnice. Zvolena jsem byla až další volební období v roce 2010, kde působím dodnes. Od roku 2010 jsem také členkou kontrolního výboru zastupitelstva města Kopřivnice. Již druhé volební období jsem členkou oblastní rady OS Nový Jičín. V roce 2013 jsem kandidovala do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V komunální politice se zaměřuji především na dění v oblasti školství, mimoškolní a sportovní aktivity dětí a mládeže a v neposlední řadě i na sociální problematiku.  

 

Chci žít v Moravskoslezském kraji, který se bude aktivně podílet na podpoře zaměstnanosti, na kvalitě ovzduší, který bude podporovat drobné živnostníky, kvalitu vzdělávání, kulturní, sociální a zdravotnické služby.

Chci profesionální kraj ve všech oblastech. A do tohoto úkolu chci investovat svou aktivitu, píli a profesní zkušenost. A být pevným článkem v týmu, který buduje kvalitní a prosperující Moravskoslezský kraj.