16. října 2013

Členské země EU brzdí úsporu nákladů na provoz Evropského parlamentu

Český europoslanec Edvard Kožušník, který je členem iniciativy Single Seat, bojující za jedno sídlo Evropského parlamentu (EP), se obrátil dopisem na nejvyšší představitele členských států EU s dotazem, zda jsou ochotni podpořit redukci současných tří sídel EP na jedno. Z 28 oslovených představitelů jich 15 na dotaz neodpovědělo. Členské státy tak brzdí úsporu nákladu na provoz EP, v opačném gardu jsou europoslanci, kdy 88 % z nich tyto úspory podporuje.

 
Evropský parlament si jako zákonodárná instituce nemůže stanovit místo svého sídla, neboť to je zakotveno v primárním právu Evropské unie. Sídlo tak muže být měněno pouze dohodou členských států EU. V důsledku toho má EP fakticky tři místa sídla v Bruselu, Štrasburku a Lucemburku. 
 
Tento stav s sebou nese nadměrné provozní náklady související se stěhováním, těžkopádnost rozhodovacích procesů a nadměrné zatížení životního prostředí. „Náklady sídla ve Štrasburku, který se využívá jen 42 dní ročně, a udržování poloviny personálu EP v Lucemburku představují přibližně 180 milionů eur a 19 000 tun CO2 ročně,“ říká europoslanec Kožušník. A dodává: „Geografická roztříštěnost výrazně ztěžuje komunikaci mezi jednotlivými institucemi EU. V důsledku rozšíření pravomocí EP spojeného s Lisabonskou smlouvou narostl počet interinstitucionálních schůzek z cca 16 000 v roce 2009 na cca 40 000 v roce 2013.“
 
Kožušník se proto dopisem obrátil na nejvyšší představitele členských států EU s apelem a dotazem, zda jsou ochotni iniciovat a podporovat změnu primárního práva EU a vybavit EP kompetencí rozhodnout o místě svého sídla a podpořit tak redukci současných tří sídel na jedno sídlo EP. 
„Z 28 oslovených představitelů jich 15 nedokázalo během jara a léta na jednoduchý dotaz ke změně smluv odpovědět,“ komentuje výsledky dopisové iniciativy Kožušník a dodává: „Členské státy tak brzdí úsporu nákladů na provoz Evropského parlamentu. Opačný postoj mají europoslanci, z nichž 88 % tyto úspory podporuje.“
 
Celkově odpovědělo na dopis 13 zemí, z nichž 9 souhlasí se zahájením revize smluv ve věci jednotného sídla EP. Nesouhlas naopak vyjádřil kromě Francie a Lucemburska, které se změně pochopitelně brání, pouze estonský premiér.
 
Přehledný graf s postojem zemí EU k jednomu sídlu EP si můžete prohlédnout ZDE a vlastní odpovědi jednotlivých hlav států jsou k dispozici ZDE