11. září 2013

Uplatňování státního protekcionismu na vnitřním trhu služeb je krátkozraké a sebedestrukční

Až o 2,6 % HDP během deseti let by se mohla zvednout ekonomika Evropské unie, pokud by členské státy správně a v plné míře provedly směrnici o službách a odstranily tak neoprávněná omezení, která právě ve vztahu k této směrnici dosud některé státy aplikují. To alespoň tvrdí zpráva, kterou dnes na svém štrasburském zasedání přijal Evropský parlament.

 
Podle českého europoslance Edvarda Kožušníka jsou hlavními překážkami rozvoje vnitřního trhu služeb nadužívání institutu „naléhavý důvod obecného zájmu“, kterým se některé členské země snaží ochránit a upřednostnit své domácí trhy, dále pak uplatňování dvojí regulační zátěže na přeshraniční podnikatele a „goldplating“, což je kladení dodatečných povinností nad rámec evropského práva. „Uplatňování státního protekcionismu na vnitřním trhu služeb je krátkozraké a sebedestrukční. Liberalizací a důsledným uplatňování směrnice o službách lze přitom relativně rychle dosáhnout hospodářského růstu bez nutnosti navyšování veřejných výdajů,“ zhodnotil téměř čtyřletou dobu účinnosti směrnice o službách na vnitřním trhu a příležitosti, které nabízí Kožušník.
 
Kožušník také zkritizoval nešvary běžné na internetu, kde dochází k diskriminaci spotřebitelů jen na základě státní příslušnosti nebo jejich usídlení. „Praxe, kdy při nákupu služby přes internet je nejdříve provedena geografická lokalizace spotřebitele a na základě toho je pak stejná služba nabídnuta za vyšší cenu, případně je přístup ke službě znemožněn, představuje nepřípustnou diskriminaci. Ještě katastrofičtější situace je pak ve službách poskytujících digitální obsah. Pokud to myslíme s ekonomickým růstem a vnitřním trhem seriózně, musíme těmto diskriminačním praktikám učinit přítrž. S napětím proto očekávám avizované kroky Komise právě v oblasti zákazu diskriminace na vnitřním trhu služeb,“ dodal Kožušník.
 
Vnitřní trh Evropské unie je příležitostí pro českou ekonomiku.