23. května 2013

Usnesení výkonné rady ODS

Usnesení výkonné rady ODS

 • VR ODS podporuje připravený deregulační balíček, který povede ke snížení administrativní zátěže živnostníků a drobného podnikání.
   
 • VR ODS podporuje kroky vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky, kam patří i omezení podpory obnovitelných zdrojů, která vede k neúměrným ekonomickým nákladům pro firmy
  a domácnosti.
   
 • VR ODS děkuje primátorovi doc. Bohuslavu Svobodovi za jeho úspěšné působení v čele hlavního města Prahy. VR ODS vyslovuje plnou podporu postojům Regionální rady ODS v Praze při řešení politické krize na pražském magistrátu, kterou vyvolala TOP 09. Konstatujeme, že TOP 09 otevřela pražskou radnici levici. ODS je přesvědčena, že nejlepším řešením pro Prahu je pravicová koalice v souladu s většinovým přáním pražských voličů.
   
 • TOP 09 byla už předem rozhodnuta vytvořit pakt s ČSSD za podpory KSČM, přičemž účast sociální demokracie ve vedení města ještě před dvěma lety tvrdě kritizovala. Za tento stav nese plnou odpovědnost celostátní vedení TOP 09, které tento puč v Praze posvětilo. Výmluvné mlčení Karla Schwarzenberga vůči sesazení primátora Bohuslava Svobody, který ho osobně podporoval v prezidentské kampani, jasně ukazuje, že v praktické politice není rozdílu mezi Karlem Schwarzenbergem a Miroslavem Kalouskem.
   
 • Po kauze ÚSTR a odvolání primátora a pražských radních je zřejmé, že TOP 09 dává vždy přednost poškození ODS před zájmy pravicového voliče.
   
 • Výkonná rada je potěšena, že klub zastupitelů ODS zachoval jednotný postup a nepřistoupil na pokusy koalice TOP 09, ČSSD a KSČM na rozložení klubu ODS.
   
 • Výkonná rada vyzývá představitele pražské ODS a klubu zastupitelů
  k zachování jednotného postupu i v budoucnu. Jen jednotný postup zajišťuje čitelnost a srozumitelnost ODS.
   
 • Výkonná rada pokládá výzvy TOP 09 k rozdělení klubu ODS a jednání jen s jeho částí za dětinské a svědčící o nedospělosti strany TOP 09. 
   
 • VR ODS podporuje nový zákon o státním zastupitelství.
   
 • VR ODS je znepokojena tím, že do vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů byli nominováni dlouhodobí odpůrci vzniku ústavu, a dokonce lidé, kteří za totality působili v Ústavu marxismu-leninismu a vyučovali dějiny KSČ. To vše s tichým souhlasem TOP 09, která prosadila svého náměstka do vedení ÚSTR.
   
 • VR ODS odmítá návrhy na urychlení evropské integrace, jejichž smyslem má být sjednocení hospodářských politik a daňových sazeb. Jsme naopak přesvědčeni, že konkurence mezi členskými státy v hospodářské, sociální i daňové politice je nezbytná a prospěšná.
   
 • VR ODS nesouhlasí s návrhem Evropského parlamentu na to, aby se členské státy nezabývaly projednáváním české výjimky z Lisabonské smlouvy, prosazené prezidentem Václavem Klausem. Toto odmítnutí vytváří nebezpečný precedens, kterým Evropský parlament členským státům vzkazuje, že nehodlá dodržovat dohody, pokud se mu to nehodí.