9. května 2013

Snížení byrokracie umožní vytvořit nová pracovní místa

Snížení byrokratické zátěže podnikatelů, příprava zapojení podnikatelských firem do vzdělávání v technických oborech a oblast energetiky a životního prostředí. To byla hlavní témata setkání premiéra Petra Nečase s představiteli Hospodářské komory ČR.

 
„Máme sepsány základní oblasti, ve kterých bychom chtěli snížit administrativní zátěž. Hospodářská komora je jeden ze zpětnovazebních prvků, připomínkových míst. Na tom neregulačním balíčku se pracuje tak, aby byl hotový zhruba v létě letošního roku a mohl jít v září do prvního čtení Poslanecké sněmovny,“ řekl premiér po jednání.
 
Premiér po jednání také řekl, že právě snížení administrativní zátěže povede k vytváření nových pracovních příležitostí.
 
„Z hlediska nezaměstnanosti jsme zemí se sedmou nejnižší nezaměstnaností v celé Evropské unii. Vláda nehodlá k tomuto problému přistupovat pasivně a chceme vycházet z toho, že pracovní místa nevytváří stát, nevytváří je veřejný sektor, ale podnikatelský sektor. Nyní jde o to podnikatelům vytváření nových míst nekomplikovat, proto například deregulační balíček, a naopak umožnit pracovní místa vytvářet,“ dodal premiér.
 
Dalšími tématy jednání byly také rozvoj regionů, živnostenské podnikání nebo diskuse o osobách samostatně výdělečně činných. 
RNDr. Petr Nečas

předseda vlády
předseda strany
poslanec PČR