21. března 2013

Vláda odmítla komunistický návrh likvidující soukromé školství

Vláda odmítla návrh komunistických poslankyň, který by zlikvidoval soukromé školství. Tím by se výrazně zhoršila nabídka vzdělávání v České republice. Právě to je totiž cílem komunistického zákona poslankyň Marty Semelové a Marie Nedvědové.

 
„Přijetí zákona by kupříkladu vedlo k totálnímu rozkladu odborného vzdělávání na školách velkých zaměstnavatelů. ODS naopak připravuje pravidla, která daňově zvýhodní firmy, které investují do vzdělání, protože tím připravují ty nejlepší podmínky pro další pracovní uplatnění,“ vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.
 
„ODS chápe poskytování základního a středního vzdělávání občanů jako veřejnou službu, která má být podporována rovným způsobem. Komunistický návrh jde přesně opačným směrem. Nerovným přístupem v oblasti vzdělávání by vytvořil dvě kategorie občanů,“ varuje Walter Bartoš, člen sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.
 
„Návrh komunistických poslankyň nás vrací do doby nechvalně známé jednotné školy Zdeňka Nejedlého. Proto také svěření rezortu školství na krajích zástupcům KSČM, například v Karlovarském kraji politrukovi V. Sloupovi, považuji za nebezpečný krok. Největší zodpovědnost nesou sociální demokraté, kteří jim tyto posty nabídli,“ konstatuje Jaroslava Wenigerová, místopředsedkyně sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. „ODS rozlišuje pouze dobré a špatné školy,“ shrnuje Jaroslava Wenigerová.
 
Smyslem komunistického návrhu je výrazné omezení dotace na žáka v soukromých školách, což by v konečném důsledku vedlo k likvidaci soukromého vzdělávání v České republice. „Když jsem v roce 1999 školský zákon připravoval, bylo naopak mým původním cílem to, aby všechny školy poskytující veřejnou službu vzdělávání bez ohledu na to, jestli jsou veřejné nebo soukromé, měly shodnou dotaci na žáka,“ dodává Walter Bartoš.