12. března 2013

Reklamace online nákupů bude snazší

Štrasburk - Spotřebitelé, kteří k nákupům využívají zahraniční internetové obchody, se teď budou moci v případě sporů mnohem jednodušeji dobrat svých práv.

 
Síť internetových obchodů po celé Evropě může mnohým spotřebitelům připomínat džungli, kde není snadné odlišit důvěryhodné e-shopy od nedůvěryhodných, zejména pokud se jedná o internetové obchody ze zahraničí.
 
Evropský parlament přijal i díky podpoře skupiny EKR nařízení, jehož cílem je pomoci spotřebitelům při řešení případných sporů s provozovateli e-shopů. Dle schváleného návrhu vznikne jednotné kontaktní místo, kde se spotřebitelům dostane zastání a přes které budou moci mimosoudně řešit nastalé problémy, které se týkají přeshraničního elektronického nakupování.
 
Český zástupce ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele Edvard Kožušník si největší přínosy nové právní úpravy slibuje od zavedení možnosti řešit spotřebitelské spory online. „To, že spotřebitelé budou moci své spory u přeshraničních transakcí řešit elektronicky, značně ulehčí život jak jim, tak i obchodníkům. Nemluvě o tom, že spotřebitelé získají u zahraničních nákupů v e-shopech místo, na které se v případě problémů budou moci obrátit a tím významně odpadnou bariéry, které u přeshraničního nakupování dosud existovaly. Řadu spotřebitelů pávě obtížná reklamace zboží odrazuje a představuje pro ně riziko při nákupu zboží na zahraničních e-shopech,“ uvedl ke schválené zprávě Kožušník.
 

Štítky:
tisková zpráva