Ing. arch. Michal Rosa

starosta města
člen místní rady

Životopis

 

Ing. arch. Michal Rosa se narodil 8. 6. 1975 v Trutnově, v němž až na výjimky v době studií žije dodnes. Už při studiu na Fakultě architektury VUT Brno pracoval v největším trutnovském architektonickém ateliéru a v něm také absolvoval praxi po bakalářském studiu i v průběhu inženýrského studia. Podílel se zde na zpracování návrhů řady významných veřejných zakázek. V roce 2005 se osamostatnil a založil vlastní ateliér. Ve veřejném životě se angažuje od roku 2002, kdy vstoupil do ODS. Od roku 2006 je členem zastupitelstva města Trutnova, kde s ohledem na svou odbornost pracuje v Komisi pro výstavbu a rozvoj, jíž je od roku 2018 předsedou. Dále je také členem Kulturní komise a vede pracovní skupinu Trutnov bez překážek, jejíž vznik sám inicioval. Od prosince 2021 převzal od odstupujícího Ivana Adamce funkci starosty Trutnova. Aby mohl vykonávat veřejnou funkci odpovědně, rozhodl se nyní po dokončení závazků, jež jsou ve fázi, kdy není možné je opustit, svou podnikatelskou činnost ukončit.

Je ženatý a má syna Jonáše.

      

Články (1)

Další články