Ing. Miloš Pochobradský

člen místního sdružení

Životopis

Představujeme Ing. Miloše Pochobradského (ODS), kandidáta na zastupitele Královéhradeckého kraje. Miloš Pochobradský bude mít se svojí kandidaturou v krajských volbách premiéru. To však neznamená, že by s fungováním krajské samosprávy neměl dlouhodobé zkušenosti. Díky své profesní i politické kariéře má ke krajské samosprávě velmi blízko. V letech 2010 – 2013 byl starostou obce Bačetín. V letech 2011 – 2013 byl poradcem ministra zemědělství Petra Bendla v problematice lesnictví. Členem ODS se stal v roce 2012. V letech 2013 – 2015 byl místopředsedou Oblastního sdružení ODS Náchod. V roce 2015 se stal jeho předsedou. V témže roce se stal také místopředsedou Regionálního sdružení ODS královéhradeckého kraje. V lednu 2016 byl zvolen do Výkonné rady ODS.

Stručný strukturovaný životopis
Narozen: 12. 4. 1977
Bydliště: Bačetín
Stav: ženatý, otec dvou synů a jedné dcery
Vzdělání: MZLU Brno (lesní inženýr)
                MZLU Brno (doktorandské studium – obor Ekonomika managementu)
                ČZU Praha (doktorandské studium – obor Ochrana lesa, myslivost)
        
Povolání: Vedoucí odboru centrálního nákupu, Lesy ČR
Koníčky: příroda, sport (tenis, fotbal, cyklistika, sportovní střelba, vodáctví), veřejné aktivity.
Politické působení: člen ODS od roku 2012


Profil
Miloš Pochobradský (39 let) žije v obci Bačetín. Je ženatý a je otcem třech dětí. Vystudoval MZLU Brno (obor lesní inženýr). Z téže fakulty je držitelem doktorandského titulu v oboru Ekonomika managementu. Stejným titulem završil i studium oboru Ochrana lesa, myslivost na ČZU Praha. Svou profesní kariéru začal ve státním podniku Lesy ČR, kde pracoval jako lesník (1997 – 2002). V oboru lesnictví, myslivosti a rybářství také podnikal. V letech 2003 – 2007 pracoval pro město Dobrušku. Zde působil jako vedoucí Správy lesů a zároveň byl referentem Odboru životního prostředí. Do Lesů ČR se podruhé vrátil v letech 2007 – 2012, kde zastával post vedoucího Odboru investic. Následně přešel na Ministerstvo spravedlnosti. Zde byl v letech 2012 – 2014 pověřeným ředitelem Správy ministerstva. V roce 2013 byl zároveň vrchním ředitelem Vnitřní správy a evropských programů. V roce 2014 se potřetí vrátil do Lesů ČR, kde je doposud a působí zde na pozici vedoucího Odboru centrálního nákupu. Mimo svou práci a politiku je aktivní i v dalších odvětvích. Je zakladatelem a předsedou spolku „Český Honza“, který se zabývá podporou drobných a středních podnikatelů, poradenskou činností při získávání prostředků z evropských zdrojů či komunikací s veřejnou správou. Spolek se též zabývá vzdělávací činnosti. Miloš Pochobradský stojí také za projektem „Milošova lesní školka“, jenž dětem ukazuje zákonitosti a život v přírodě jinou formou, než jsou děti zvyklé ze školy a encyklopedií. Věnuje se také tréninku malých fotbalistů. Je aktivním myslivcem. Politice se začal věnovat v roce 2010, kdy byl zvolen starostou obce Bačetín. Do ODS vstoupil v roce 2012. V letech 2013 – 2015 byl zvolen do pozice místopředsedy Oblastního sdružení ODS Náchod. Od roku 2015 je jejím předsedou a zároveň zastává také post místopředsedy Regionálního sdružení ODS královéhradeckého kraje. V lednu 2016 byl na 27. Kongresu ODS v Ostravě zvolen do Výkonné rady ODS

 

 

 

Články (5)

Další články