Ing. Josef Šalda

starosta obce
člen oblastní rady
předseda místního sdružení

Životopis

Vážení spoluobčané, kamarádi, milí voliči, rozhodl jsem se využít nabídky ODS a kandidovat do podzimních parlamentních voleb za koalici SPOLU 21 na pozici č.15.

Již třetí volební období jsem starostou v naší obci Polom, kde žiji se svou manželkou a dvěma dcerami. Snažím se tak zhodnotit své bohaté zkušenosti z komunální politiky.

Myslím si, že za tuto dobu jsme toho společně s některými spoluobčany pro naši obec udělali hodně. Věřím, že i vy, kteří na Polom pravidelně zavítáte, mi dáte za pravdu. Podařilo se nám v několika etapách zrekonstruovat obecní sál spolu s budovou obecního úřadu, postavit úpravnu vody a modernizovat vodojem, zřídit dva nové vodní zdroje v obci, rekonstruovat rybník v návsi, vysázet alej podél cesty do Hájku, realizovat dětské hřiště pro naše nejmenší, opravit zdejší kapli a oživit její zvon, jenž nám nyní pravidelně odbíjí. Projekty by nebylo možné realizovat bez poskytnutých dotací, které se v celkovém součtu vyšplhaly na 10 milionů korun, což jsou pro naši malou obec téměř 4 roční rozpočty. Ano, bylo to někdy složité a pracné, ovšem výsledek stál za to.

Jsem realista a vím také, že moje šance ve volbách jsou přiměřené velikosti naší obce. Dále budu podporovat rozvoj malých obcí, opravy silnic II. a III.tříd a udělám maximum pro dobrý budoucí život další generace tak, jako pro moji obec Polom za uplynulých 10 let.

Budu velmi vděčný za Vaši případnou podporu.

Přijďte k volbám.

Děkuji.

Josef Šalda, starosta obce Polom