Životopis

Mgr. Jiří Mánek je významnou osobností šumavského regionu a řadou svých činností pozitivně ovlivnil nejenom Šumavu, ale také další místa celé naší země. Dlouhodobě pracoval v oblasti vědy a výzkumu, kde se specializoval na lesnickou genetiku, a výsledky jeho výzkumů byly využity v řadě lesních oblastí České republiky. Patnáct let pracoval v NP Šumava, kde prošel řadou funkcí od referenta až po ředitele tohoto největšího českého národního parku. Ačkoli vzešel z přírodovědného a lesnického prostředí, významně pronikl do společenských profesí a zapojil se do složité politiky ochrany životního prostředí, a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Jako ředitel národního parku dosáhl během velmi krátké doby významných úspěchů při správě Šumavy, ale i na poli manažerského a ekonomického řízení této instituce. Vyřešil její tíživou hospodářskou situaci a přivedl ji k prosperitě, vybudoval širokou návštěvnickou infrastrukturu a Šumavu více otevřel lidem. Dále získal pro region během dvou let přes půl miliardy dotačních prostředků, zastavil kůrovcovou kalamitu a v regionu dojednal všechny klíčové dokumenty, které se nedařilo připravit více než deset, někdy i dvacet let.

Kromě práce ve státní správě rovněž úspěšně podnikal v cestovním ruchu, neboť řídil hotel a česko-bavorské hotelové sdružení. Jako schopný manažer se osvědčil také u příležitosti spolupráce s Českou televizí, nejen v rámci kampaně při přechodu na digitální televizní vysílání. Pět let se pohyboval v prostředí osob se zdravotním postižením, zejména se zabýval problematikou jejich cestování. 

Své schopnosti prokázal jako lesník, přírodovědec, koordinátor projektů, podnikatel, vyjednavač, manažer i ředitel vrcholné ochranářské instituce.