19. prosince 2014

Reace Jiřího Mánka na soudní zrušení Plánu péče o NP Šumava

Soud 12.12. 2014 na základě žaloby šumavských obcí zrušil Plán péče o NP Šumava.

Jak a proč k tomu došlo? Došlo k tomu proto, že současné Ministerstvo životního prostředí materiál, se kterým v červnu 2013 souhlasily šumavské obce, souhlasil s ním Jihočeský i Plzeňský kraj, souhlasila s ním také Rada NP Šumava a souhlasila s ním Správa NP Šumava a tehdejší Ministerstvo životního prostředí, změnilo. MŽP plán péče změnilo v průběhu listopadu a prosince 2013 na základě připomínek nevládních organizací jako je Hnutí Duha, Okrašlovací spolek Zdíkovska, Calla a několika vědců. Obce, Rada NP i kraje v prosinci 2013 revokovaly své souhlasné stanovisko z června 2013.

Podle výkladu MŽP byla za přípravu Plánu péče až do aktu schválení Radou NP Šumava odpovědná Správa NP Šumava (podle § 20 Zákona o ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb.). Od toho data dále byla úprava materiálu již v gesci a odpovědnosti MŽP (podle § 38 zák. 114/1992 Sb.).  MŽP podlehlo tlaku nezodpovědných lidí, kteří se k materiálu podle zákona o ochraně přírody ani vyjadřovat nemusí a zapracovalo do materiálu změny, se kterými Rada NP, obce a kraje nesouhlasily.

Všechny aktéry, které mají ze zákona o ochraně přírody ve vztahu k materiálu plánu péče jasné odpovědnosti, poslalo MŽP do háje. To i tehdy, kdy jsem se opakovaně v roli ředitele NP Šumava snažil svolávat Radu NP a o probléméch i přes nevoli MŽP s Radou, obcemi a Kraji jednat v prosinci 2013 a lednu 2014. Hlavním argumentem, proč MŽP nechtělo o změnách jednat a tlačilo na schválení dokumentu bylo, že Správa NP Šumava bez schváleného plánu péče přijde o dotace.  A teď, když soud špatně komunikovaný plán péče zruší, tak se z mediálních reakcí Ministerstva životního prostředí a současné Správy NP Šumava dozvídám, že se vlastně vůbec nic neděje. 


Vážně je to taková pohoda, která se nikoho nedotkne?
1) NP Šumava nyní nemá žádný plán péče! Kdyby to bylo za mého ředitelování, tak by mě aktivisti a jimi řízené ministerstvo ukamenovalo. A okamžitě bych byl pro neschopnost vyhozen. Média by toho byla plná. Dnes? Nic se neděje, národní park nemá plán péče, no a co?!
2) Správa NP Šumava právě čerpá asi za stovku milionů evropské dotace na projekty, které běží a nejsou dokončeny. Pokud v této zemi platí pravidla, tak s pádem plánu péče se tyto dotace zastaví. A nové nedostanou. Nebo přijde to samé Ministerstvo životního prostředí a řekne, že plán péče pro dotace vlastně není potřeba, že když tímto argumentovali před rokem, tak vlastně jen tak žertovali? 
3) Správa NP Šumava čerpá dotace na péči o svěřené území. Většinu těch peněz pak přerozděluje zemědělcům, kteří pečují o šumavské bezlesí. Bez plánu péče se tyto dotace musí okamžitě zastavit. A Správa NP pak tyto miliony bude platit ze svého? Nebo pustí zemědělce k vodě, o bezlesí se nebude pečovat a šumavští zemědělci budou muset hledat obživu jinde a jinak? 
4) Na základě plánu péče, který nyní soud zrušil, vznikly v lese tzv. dílčí plochy, které se nově staly bezzásahovými ve vztahu ke kůrovci. Odhaduji to na cca 600-800 hektarů. Tam se letos nerušeně množil kůrovec a napadal nové smrky. Pádem plánu péče se to území opět stane zásahovým. Takže teď se půjde a vykácí se tam další obří holiny? Nebo se řekne, že zásahové zony jsou vlastně bezzásahové, a že si v parku může dělat kdo chce, jak chce a co chce i když nemá pravidla daná plán péče? 
5) Na základě aktivistického plánu péče, který byl proti rozvoji obcí, se na konkrétních plochách zakázala redukce zvěře, která letos na nových plochách nerušeně žrala přirozené zmlazení, především listnáče a jedle za statisíce. Teď s pádem plánu péče se v těchto oblatech zase budou stromky (žrádlo pro zvěř) vysazovat? Nebo zase nějakým lišáckým způsobem ohne lesní zákon a bude se trvdit, že se lovit nebude i nadále, protože je to vlastně úplně jedno? Na co plán péče, na co pravidla, stejně si budu dělat co chci?
6) Tento zrušený plán péče nově určil plochy, kde se nemá pečovat o bezlesí. Bude se teď o něj pečovat znova? 


Zrušený plán péče o NP Šumava je dalším důkazem, že podzákonné normy problémy na Šumavě nevyřeší!  Kdy si vedení této země, sedící v poslanecké sněmovně, které nedávno odmítlo speciální zákon o NP Šumava konečně uvědomí, že NP Šumava potřebuje svůj vlastní  zákon, který stanoví pravidla hry? Já vím ... ono se bez zákona a nyní i bez plánu péče vlastně nic neděje ...

Mgr. Jiří Mánek

místopředseda místního sdružení
člen regionální rady