24. srpna 2015

Zmizely tisíce hektarů šumavského lesa

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) chystá akce za miliardy korun na záchranu vody v krajině. To je fantastická věc a já v ní chci vidět naději i pro Šumavu. Jen doufám, že Šumava nezůstane v tomto ohledu zapovězená.

 
Na Šumavě je 55 000 hektarů lesní půdy a ještě nedávno na většině stál les, který tvořil přirozený stín. V NP Šumava ale dostal za ovací aktivistů a s podporou některých odpovědných činitelů nebývalý prostor kůrovec, a proto dospělý les na tisících hektarech zmizel. Místo lesa tu máme nezalesněné svahy a tam, kde dříve panoval stín a příjemné teploty, dnes praží slunce a teploty dosahují i 50 °C. Tam, kde dříve museli chodit v gumovkách, procházíme dnes suchou nohou v sandálkách. Slunce vypraží poslední zbytky tenké humusové vrstvy. Nový les se v národním parku na mnoha místech záměrně nevysazuje a je jen otázkou času, kdy se na velkých plochách obnaží kamenité podloží, které už pak nikdo nezalesní. A vše jen díky neodpovědné hře s kůrovcem. To má být ochrana přírody? Vládní plán pro příští Šumavu je ještě horší! Podle vládou schválené novely zákona o ochraně přírody a krajiny a také podle nově předloženého Plánu péče o NP Šumava má být cílem ponechat většinu šumavského lesa bez péče člověka. Většinu z 55 000 hektarů. Uvědomuje si vůbec vláda, co nedávno schválila? V roce 2009 dožral kůrovec několikasetleté smrky na pramenech Vltavy. A už šest let poté, na přímém slunci, vyschl pramen Vltavy. Pokud začnou platit pravidla, která pro Šumavu chce nastavit tato vláda a toto ministerstvo životního prostředí, co všechno vyschne během příštích let? 
 
Chtěl bych věřit, že se s proklamovanou snahou zadržet vodu v krajině rychle změní Plán péče o NP Šumava, který byl před 3 týdny předložen šumavským obcím. Protože se v něm píšou úplně jiné věci, než je mediálně deklarovaná podpora obnovy původních vodních nádrží. V kontrastu s těmito deklaracemi se podle plánu péče na Šumavě plánuje "zrušení nefunkčních vodních děl". Není to protimluv? Čekal bych, že se bude plánovat jejich obnova. A nejen to. Nově se má podle plánu ponechat většina lesa v NP Šumava napospas kůrovci. Časem tak vzniknou další plochy bez dospělého lesa, plochy s přehřátou půdou, místa s vyschlými prameny. Je to dobré hospodaření s vodou v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, kterou Šumava je? Není na čase se od pasivního přihlížení vrátit ke konzervativní ochraně přírody? 
 
O tom, zda bude Šumava do budoucnosti suchá, nebo živá, budou brzy rozhodovat poslanci při hlasování o novele zákona o ochraně přírody a krajiny. Jak budou o novele, která významně ovlivní život na Šumavě, hlasovat, je zatím otázkou. Přál bych si, aby nepodlehli agresi ideologických ekologistů, ale aby se předem informovali u praktiků, lesníků. Šumava si trochu poslanecké pozornosti a s ní hodně vody a života, myslím, zaslouží. 
Mgr. Jiří Mánek, MBA

bývalý ředitel Správy Národního parku Šumava