Ing. Zdeněk Mádr

člen kontrolní a revizní komise
místostarosta městské části
člen regionální rady

Mohylová 1139/55
312 00  Plzeň – Doubravka