27. září 2012

Rozhovor pro Třebíčský deník

Rozhovor se senátorem Vítězslavem Jonášem pro speciál Deníku k senátní volbě 2012 na Třebíčsku.


Proč jste se rozhodl kandidovat na funkci senátora za Třebíčsko? 

Práce senátora mě stále baví, ale především je přede mnou mnoho práce pro náš region. 


Kde jste do této doby pracoval? 

Šestým rokem zastávám funkci senátora, v letošním roce budu svůj mandát obhajovat. 


Co byste v Senátu PČR chtěl prosadit, případně změnit? 

Například Zákon o střetu zájmů (neslučitelnost funkcí), přímou volbu starostů, schválení Státní energetické koncepce oběma komorami Parlamentu ČR. 

 

Co v současné době, podle Vás, nejvíce trápí občany Třebíčska? 

Nedostatek pracovních příležitostí a nejistota ohledně budoucnosti Jaderné elektrárny Dukovany. 


Co byste ze své dosavadní práce ve funkci senátora vyzdvihl? 

Určitě Změnu rozpočtového určení daní pro obce v okolí Jaderné elektrárny Dukovany a také vícezdrojové financování profesionálních i dobrovolných hasičů, které jsme v senátu schválili. 

Který návrh či projekt, který jste navrhoval, se Vám naopak prosadit nepodařilo? 

V senátu se mi podařilo prosadit poměrně dost věcí. Nepodařily se mi drobné změny zákonů, například výrazněji snížit podporu biometanu v Zákoně o podporovaných zdrojích energie. Spíše lituji, že jsem neobhájil Změnu zákona o rozpočtovém určení daní pro obce v okolí Jaderné elektrárny Dukovany v Poslanecké sněmovně. 

Vítězslav Jonáš

senátor PČR
místopředseda místního sdružení
zastupitel