Ing.arch. Václav Mencl

Životopis

Narozen: 5. 4. 1943 v Brně

Vzdělání:

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury (titul Ing. arch.)

Profesní činnost:

od roku 2002 poslanec Parlamentu ČR
1996–1998 senátor Parlamentu ČR
1995–1998 náměstek ministra hospodářství a ministra pro místní rozvoj
1992–1995 vedoucí Ústavu územního plánování – Fakulta architektury VUT v Brně
1990–1992 primátor města Brna
1968–1990 projektant – Stavoprojekt, Výzkumný ústav vodohospodářský, Brno

Politická činnost:

1999–2002 hlavní manažer ODS
od roku 1991 člen ODS