28. dubna 2022

Čtěme také dobré zprávy

(Deník) Respektovaná společnost Česká spořitelna a portál datové žurnalistiky Evropa v datech ve svém projektu Index prosperity Česka spočítaly, že česká ekonomika je devátá nejlepší v Evropě. Vyniká především diverzifikací výroby.

Silnou pozici jí kazí nízká přidaná hodnota a přechodně vysoká inflace. To jsou hlavní výsledky první části Indexu prosperity, který porovnává kvalitu života a prosperitu Česka s ostatními zeměmi EU. Podle indexu patří Česko mezi deset nejvyspělejších ekonomik v Evropské unii. První pozici zaujímá Švédsko, následované Německem a Dánskem. Česko je na deváté příčce a obsadilo tak nejlepší umístění ve srovnání s ostatními zeměmi bývalého východního bloku.

Ekonomická úroveň měřená HDP na obyvatele je v Česku vyšší než v Itálii, Španělsku nebo Portugalsku a jsme jen kousek za Velkou Británií. To je skvělý výsledek ekonomické transformace v 90. letech. Ve všech ukazatelích kvality života je Česko v první polovině evropských zemí. Dodejme, že míra nezaměstnanosti byla podle EUROSTATU v měsíci březnu 2,4 %, tj. nejnižší mezi všemi státy EU. V loňském roce parlament zrušil tzv. superhrubou mzdu a nechal mezi lidmi roční příjmy cca 90 miliard korun, jakýsi polštář proti dnešnímu zdražování a inflaci. A nezapomeňme, že lidé mají na úsporách více než tři sta miliard korun.

Nejsme chudí, naopak. Ano, jsou lidé, kteří nemají úspory a nemají na zaplacení účtů, ale těm vláda cíleně pomáhá a opakovaně zvyšuje životní minimum a další sociální dávky.

Ale tu nejlepší zprávu nám poskytují statisíce ukrajinských žen a dětí, kteří u nás hledají bezpečí před válkou. Utíkají k nám, protože jsme bezpečnou zemí! Važme si toho! Jsou to dobré zprávy!