11. ledna 2013

Volím Přemysla Sobotku!

Dovolte mi, aby veřejně vyjádřil svůj názor k volbě prvního přímo voleného prezidenta. Mým kandidátem je zcela jasně MUDr. Přemysl Sobotka, nikoliv však z důvodu usnesení stranických orgánů, nýbrž pro jeho morální a odborné kvality. Je-li přímá volba koncipována zákonodárci tak, aby osoba prezidenta konsenzuálně stmelovala český národ, pak kandidát ODS je bezchybný. Nemá morální vady, není postižen skandály, ani nefiguruje v blízkosti skandálů jiných osob, je názorově kontinuálně konzistentní v domácí i zahraniční politice bez sklonu k populismu, jako lékař zná míru lidského utrpení, a proto lze předpokládat empatii s nemocnými a sociálně potřebnými, jenž pomoc a soucit skutečně potřebují. Přemysl Sobotka takovým kandidátem je, proto má můj hlas!

Když už byla přímá volba prezidenta ustanovena na základě požadavku společnosti, ač pochybuji, že institut přímé volby naplní očekávání příznivců tohoto systému, zvolme alespoň vzdělanou osobnost s bohatými zkušenostmi, na kterou můžeme být hrdí. MUDr. Přemysl Sobotka byl mezi prvními, ne-li přímo první, kdo si bez jakýchkoli podmínek či vytáček řekl o kandidaturu. Je od počátku naprosto čitelný. Za jeho působení v čele Senátu nedocházelo ke konfliktním situacím, jako je tomu za současného sociálnědemokratického vedení. Jako předseda Senátu vždy hájil princip věcnosti jednání horní komory, jenž upřednostnil před principem politického střetu, který dle jeho názoru patří do Sněmovny. To, že tomu tak skutečně bylo, aniž by levice tvrdila opak v době, kdy měla ODS většinu v Senátu, je pro mne důkazem, že MUDr. Sobotka je schopen nadstranického náhledu při řešení jak politických krizí, tak státnických problémů. Přemysl Sobotka netrpí ani politickou schizofrenií v oblasti hájení národních zájmů na mezinárodní úrovni, jako je tomu u některých rádoby pravicových kandidátů, kteří na národní úrovni vystupují jako téměř národovci, avšak na evropské úrovni ruku v ruce s levicí prosazují či hájí principy, jenž z českého národa učiní jen jakousi provincii poslušnou francouzsko-německého tandemu. Náš kandidát je pro plné členství v EU, ovšem v pozici rovných partnerů, nikoliv pozici poslušných vazalů. Úcta MUDr. Sobotky k právu, danému slovu, ale i zásadovost ve věci nutnosti potřeby historické paměti, na kterou nesmíme zapomínat a musíme ji ctít, z něj činí nejvhodnějšího kandidáta na Pražský hrad. Nepožádal o podporu komunisty, nejmenoval by vládu s přímou či skrytou podporou nebo účastí komunistů, pamatuje si historické souvislosti dob komunismu a neopomíjí je. Zároveň jeho povolání lékaře u něj zakládá na předpoklad hlubokého porozumění lidem se zdravotním postižením či v sociální nouzi, mají-li snahu se svou situací něco učinit. Podpora aktivních občanů bez rozdílu pohlaví, věku, příjmu či postavení je mu přirozeně vlastní. Volme Přemysla Sobotku!

Ing. Radim Jirout, MBA

předseda oblastního sdružení
zastupitel
poslanec PČR