24. října 2011

Kongres byl klidný, žádné spiknutí se nekonalo

Jak vnímáte hlavní programové body kongresu ODS?

Byly v podstatě standardní. Hlavním bodem, kolem kterého se kongres "točil", byly stanovy ODS, kolem nichž probíhala politická diskuze. Zabývali jsme se také přípravou krajských voleb, programovými pilíři ODS, způsobem vzdělávání i vnitřní situací v ODS.

Můžete přiblížit atmosféru kongresu?

Byl to opravdu pohodový kongres. Jak to řekl Ivan Langer, že může být do budoucna nazván "nudným kongresem". Atmosféra byla nekonfliktní, žádné spiknutí se nekonalo. Víceméně se zdůrazňovaly konzervativní hodnoty, jednání bylo poklidné.

Příští rok vejdou v platnost reformy, jak vidíte v této souvislosti preference ODS?


To prostě uvidíme. Celostátní témata, hlavně třicetikorunový příspěvek ve zdravotnictví, takřka rozhodly minulé krajské volby. Jaký boudou mít tato témata vliv ve volbách, které nás čekají, se těžko odhaduje. Už jen vzhledem k tomu, že ČSSD začíná upouštět od některých svých kroků, jako byly třinácté důchody nebo plošné zvyšování sociálních dávek. Sociální demokraté mají zveřejnit nový program, kterým budou reagovat na novou situaci, uvidíme, jak hodně bude konfliktní. Osobně vnímám, že reformy, byť jsou nutné, jsou nepopulární a řadu bodů nám mohou ubrat.

Hlasoval jste pro prodloužení funkčního období orgánů strany zvolených 21. kongresem ODS?

Ano. Je to naprosto logické a pragmatické. Stávající vedení ODS bylo zvoleno v mimořádném termínu, takže by si mělo dotáhnout své účinkování a konečný účet udělat až po krajských volbách a také volbách senátních, které budou příští rok na podzim.

V čem vidíte přínos kongresu pro oblastní a místní organizace ODS?


Jako přínosnou vidím diskuzi, která byla velice otevřená a byla v ní řada podnětných námětů. A dala možnost nahlédnout do toho, jak pracují a jaké zkušenosti mají organizace ODS na místních úrovních v rámci České republiky.

Ing. Radim Jirout, MBA

předseda oblastního sdružení
zastupitel
poslanec PČR