3. prosince 2013

Během volební kampaně do Senátu PČR se chci hlavně osobně setkávat s občany svého regionu

Myslím, že je o mně všeobecně známo, že jsem lokálním patriotem regionu, ve kterém jsem se narodil, ve kterém jsem prožil celý svůj dosavadní život a pro který jeho nemalou část pracuji. Chtěl bych i nadále dělat vše, co je v mých silách, pro lidi, kteří s ním tak jako já svůj život spojili. I proto jdu znovu do volebního klání.

Tímto rozhodnutím mi opět začala volební kampaň, což pro mě znamená hlavně jezdit za spoluobčany, mluvit s nimi, ptát se jich, odpovídat, zjišťovat, jaké mají starosti a radosti, jak bych jim mohl pomoci. 

Kampaň bude tentokrát úplně jiná, než známe. Zasahují do ní vánoční svátky a otravovat během nich lidi s politikou by bylo kontraproduktivní. Koná se ale spousta společenských a kulturních akcí nejen ve městech, ale téměř v každé obci regionu - Mikulášské a vánoční jarmaky, zpívání koled, adventní akce nejrůznějších spolků. Chtěl bych jich navštívit co nejvíce, a to nejen prvoplánově kvůli nadcházejícím volbám, ale hlavně proto, že mám rád atmosféru pospolitého regionálního života; na těchto akcích se lidé uvolní, otevřou, jsou sdílnější a optimisticky naladění. Není to pro mě ostatně nic výjimečného, takových akcí se, pokud čas dovolí, účastním po celý rok. Hasiči, myslivci nebo třeba fotbalisti vždy koncem roku hodnotí sezónu a u toho bych rád byl.

Co se týče plakátů, případně billboardů - nemyslím, že by měly rozhodující přínos. Nechávám to na lidech, kteří rozumí reklamě, ale osobně o billboardy příliš nestojím. Na nich moje kampaň stát nebude. Půjde hlavně o to, co člověk činil v minulosti, kde pomohl hasičům nebo třeba opravit chodníky.

Libor Lukáš

předseda místního sdružení
místopředseda oblastního sdružení
předseda regionálního sdružení
člen výkonné rady
zastupitel
zástupce hejtmana

Štítky:
Senát PČR