Události, komentáře ČT24

7. srpna 2023
Události, komentáře ČT24

(ČT 24) Hostem diskusního pořadu Události, komentáře ČT24 byl místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer.

Celou debatu s Jiří Oberflazerem můžete zhlédnout na ČT24.

Michal KUBAL, moderátor:
Pavel Rychetský má za sebou poslední den jako předseda Ústavního soudu. Ve funkci skončil po 20 letech. Na jeho místo nastoupil Josef Baxa.

 

Pavel RYCHETSKÝ, končící předseda Ústavního soudu:
Já jsem dnes v této budově jako zaměstnanec naposled. Možná, že sem někdy přijdu jako host. Ale v každém případě bych chtěl blahopřát a děkovat panu prezidentovi za něco, co bych nazval šťastnou rukou. Že skutečně vybírá naše nástupce s vědomím odpovědnosti.

 

Michal KUBAL, moderátor:
Obměna Ústavního soudu se ale komplikuje. Prezident odložil jmenování Roberta Fremra ústavním soudcem i přes potvrzení Senátem. Reagoval tak na nové informace o působení současného místopředsedy vrchního soudu před listopadem 1989. Senátoři Hana Kordová Marvanová a Marek Hilšer prezidentovi napsali, že Robert Fremr odsoudil v osmdesátých letech víc než stovku lidí za emigraci.

 

Petr PAVEL, prezident ČR:
Pokud jsem při jeho představení v Senátu řekl, že nemám žádné informace, které by mě vedly k tomu stáhnout jeho nominaci, tak ta situace platí. Ale zároveň vnímám, že se objevily nové informace, že se objevilo mnoho někdy faktických, někdy velice emotivních vyjádření. A já rozhodně nechci tuto situaci lámat přes koleno nebo nějak uspěchat.

 

Robert FREMR, kandidát na ústavního soudce:
Já úplně to rozhodnutí respektuju, v této chvíli to nechci komentovat.

 

Michal KUBAL, moderátor:
A téma pro naše hosty ve studiu. Je tady Helena Válková z hnutí ANO, bývalá ministryně spravedlnosti a poslankyně. Dobrý večer.

 

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně /ANO/:
Dobrý večer.

 

Michal KUBAL, moderátor:
Také komentátor Bohumil Pečinka. Dobrý večer i vám.

 

Bohumil PEČINKA, komentátor:
Dobrý večer.

 

Michal KUBAL, moderátor:
A zdravím také na dálku Jiřího Oberfalzera z ODS, místopředsedu Senátu. Dobrý večer.

 

Jiří OBERFALZER, místopředseda Senátu /ODS/:
Dobrý večer.

 

Michal KUBAL, moderátor:
Pane senátore, jak závažné informace to pro vás jsou?

 

Jiří OBERFALZER, místopředseda Senátu /ODS/:
Pro mě byly dostatečně závažné informace už ty, které jsme měli při projednávání vyslovení souhlasu se jmenováním. Ty to jenom to podporují. V podstatě nejde o nic jiného, než že pan soudce Fremr se nedokázal pochopitelně v té situaci vyhnout vlivu komunistické strany. A chtěl-li budovat svou kariéru, musel tomuto vlivu pomáhat.

 

Michal KUBAL, moderátor:
Jinými slovy tyto informace váš názor na Roberta Fremra nezměnily?

 

Jiří OBERFALZER, místopředseda Senátu /ODS/:
Jenom ho utvrzují. Jinak si myslím, že fakta, která jsme znali v souvislosti s kauzou Olšanské hřbitovy, byla dostatečně silná.

 

Michal KUBAL, moderátor:
Myslíte, že podobně jsou na tom i ostatní senátoři? Jinými slovy, pokud by ty informace byly známé ještě před hlasováním, prošel by Robert Fremr jako nový soudce Ústavního soudu, nebo prošel by schválením Senátem? Nevíme, jestli bude soudcem.

 

Jiří OBERFALZER, místopředseda Senátu /ODS/:
Já jsem doufal, že neprojde ani za toho stavu věcí. Ale zcela jistě by daleko víc senátorů odmítlo dát souhlas. Takže by pan dr. Fremr neprošel.

 

Michal KUBAL, moderátor:
Paní Válková, jak vnímáte situaci vy? Je to problém pro soudce Ústavního soudu?

 

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně /ANO/:
Já si myslím, že tam je ve hře více aspektů. Určitě jsou i nyní mezi soudci Ústavního soudu ti, kteří byli v KSČ před rokem 89. Ale to, co je pro mě podstatné, ani není členství v KSČ, ale ten fakt, jestli mluvil, nebo nemluvil pravdu o tom, že se nikdy nepodílel na žádných politických perzekucích. Já si myslím, to byl paragraf 109. Studovala jsem právnickou fakultu v sedmdesátých letech, takže ho přesně znám. Odstavec dva, nedovolené opuštění republiky. Tam hrozily a také se ukládaly, to bylo standardní, nepodmíněné tresty a propadnutí majetku. A myslím si, že i ti, kteří byli soudci a jsou soudci a jsou třeba i soudci Ústavního soudu v té době, tak nemuseli tyto kauzy soudit, ale tohle bych nechala ještě podrobně prošetřit. Myslím si, že historici nám více k tomu řeknou faktů. A pro mě bude asi rozhodující, jestli měl na vybranou. Jestli to znamenalo, sundat ten talár. I v takovém případě je kandidatura na ústavního soudce relativně odvážná. Tak to vyjádřím. Anebo jestli to byla jeho volba, že tyto případy a tuto agendu si vybral. To já nevím a k tomu se ani myslím nikdo z nás teď nemůže kompetentně vyjádřit.

 

Michal KUBAL, moderátor:
Slyšeli jsme Hanu Kordovou Marvanovou, která říkala, že zná případy soudců, kteří odmítli ty případy. Na druhou stranu Eliška Wagnerová dneska říkala, že to je bouře ve sklenici vody a že soudci, kteří soudili v trestním právu, tak museli podobné případy prostě posoudit na základě tehdejších zákonů. Je pro vás problém, že takový kandidát byl schválen, nebo navržený? Berete to jako problém? Jinými slovy, každý, kdo soudil podobné případy, je podle vás vyloučený z toho, aby se stal členem Ústavního soudu?

 

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně /ANO/:
Já si myslím, že vy mi kladete otázku, kterou byste si měl spíše položit tomu profesionálnímu týmu, kterým se obklopil a na jehož rady dbá, a jak stále zdůrazňuje pan prezident, je i rád a já se mu nedivím, protože tím…

 

Michal KUBAL, moderátor:
Otázku kladu političce, protože nakonec to jsou politici, kteří schvalují tu nominaci od prezidenta.

 

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně /ANO/:
Ano, ale prezident je ten a v tomto případě dokonce to dokázal i tím, že teď váhá s jmenováním, který nakonec rozhoduje, má tu poslední kartu, pokud jde o ústavního soudce. A právě proto, že je prezident, a to mám zase vůči němu respekt, ví, že těmto věcem opravdu nerozumí v oblasti justice, tak je obklopený tím profesionálním týmem, který tady udělal chybu. Ten vůbec, myslím si, chybu potud, že měl pana prezidenta informovat, že je tady soudce, který se osvědčil na mezinárodní scéně velmi, protože byl soudcem Mezinárodního trestního soudu. Osvědčil se, je to odborník na trestní právo. Je velmi zkušený místopředseda vrchního soudu. Ale má z minulosti případy kdy, a teď bych teda předpokládala, že i ve spojení s historiky by řekl, mohl, nemohl. Přesně Marvanová, Wagnerová, každá to posuzuje jinak. Soudil i lidi, kteří nedovoleně, tenkrát nedovoleně, tenkrát to byl trestný čin. Takže on nedělal nic proti tehdejším zákonům. Odsoudil je k nepodmíněnému trestu a k propadnutí majetku. A pane prezidente, taková je situace, a vy rozhodněte, jestli takového odborníka, o tom vůbec není spor, že je to vynikající odborník na trestní právo zejména, tak jestli ho navrhnete, nebo ne. Tyto informace pan prezident neměl očividně. Četla jsem i vyjádření pana profesora Kysely. A to se mi líbí, že přiznal chybu, prostě chyba se vloudila.

 

Michal KUBAL, moderátor:
Jinými slovy, kdybych vás teď požádal...

 

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně /ANO/:
Ano.

 

Michal KUBAL, moderátor:
… o externí expertní stanovisko, že byste řekla prezidentovi svůj názor, tak řekla byste ano, nebo ne?

 

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně /ANO/:
Já bych řekla v takovémto případě ne. A teď promineme mi pan místopředseda.

 

Michal KUBAL, moderátor:
Ne, neměl by být navržen.

 

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně /ANO/:
Neměl by být navržen.

 

Michal KUBAL, moderátor:
Ano.

 

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně /ANO/:
Bych řekla a ještě mi dovolte jedinou větu, protože já znám Senát.

 

Michal KUBAL, moderátor:
Já vás znám s těmi jedněmi větami.

 

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně /ANO/:
No jo, protože znám Senát a vím, že kdyby ho navrhl a toto vyplavalo na povrch, tak přesně souhlasím s panem místopředsedou, pak by nedostal o ty dva hlasy. On prošel asi o dva nebo tři hlasy, tak by určitě neprošel. Chtěla bych svého pana prezidenta, kdybych byla teda vedoucím toho profesionálního profesního týmu, ochránit před takovýmhle nepříjemným scénářem.

 

Michal KUBAL, moderátor:
Pane Pečinko, je to zásadní střet vyrovnávání se s minulostí, anebo je to bouře ve sklenici vody?

 

Bohumil PEČINKA, komentátor:
Určitě ne, protože tak za prvé souhlasím s tím, že prezident byl tím externím panelem svých poradců uveden prostě v omyl. Nebyly mu dány podklady. Druhá věc je, že i Senát Parlamentu České republiky byl několikrát mystifikován tím, co tam řekl soudce Fremr. Protože soudce Fremr řekl, že odvolací nebo pardon, rehabilitační soud roku 92 mu dal plně zapravdu. A jak zveřejnila dneska Česká justice přesnou formulaci toho rehabilitačního soudu, tak ten řekl, že ten výrok, ten rozsudek byl poplatný své době. A velice tam ještě v některých dalších věcech z toho vyplývá, že soudce Fremr nemluvil pravdu před Senátem České republiky. Tam je klíčová ta věc v celé té kauze Olšanské hřbitovy, která nese zcela jasný rukopis státní bezpečnosti a manipulace státní bezpečnosti, protože šla hluboko, hluboko pod standardy tehdejší doby. Psal se rok 87, respektive 88, a není možné, aby několik měsíců se vyšetřovaný, který je ve vazbě nemůže, osmnáctiletý kluk se nemůže dostat k svému advokátovi. Nemá obhájce svého, za prvé. Za druhé veškeré, to nebyla padesátá léta, kdy se soudilo na základě doznání jenom. Doznání není důkaz. Tam v celém tom spisu, a mluvil jsem s lidmi, kteří ten spis podrobně četli, nejsou jako přímé důkazy, ale jsou tam doznání. Ta doznání řekl on sám, protože byl pod nátlakem jak státní bezpečnosti, tak ho mučili spoluvězni, kteří byli konfidenti státní bezpečnosti. On tam pokusil se spáchat sebevraždu v tom… Já můžu říct dalších takových několik procesních pochybení, která svědčí o tom, že to bylo zinscenované státní bezpečnosti, která v té době věděla, že ve společnosti se rozšiřují různé nezávislé iniciativy, a hledala po různých místech České republiky skupiny, kterým by dala jaksi vyšší smysl, vyšší nálepku fašistické skupiny. A tam samozřejmě některé věci jsou reálné, jako že ti dva se dopustili opileckého vandalismu a shazovali nějaké pomníky sovětských vojáků. To ale v té chvíli se téhle té banální věci chytila státní bezpečnost, která tomu dala velký příběh o fašistické skupině a přidala k tomu člověka, toho Alexandra Ereta, osmnáctiletého kluka, o kterém řekla, že je německé národnosti, že doma měl nějakou jako helmu, která prý byla nacistická. A dokonce i odvolací soud, který byl v lednu 89 nejvyšší, řekl, že ta helma nic nemá společného s nacismem. Čili i ten komunistický soud řekl tuhle věc. A zase v tom nemluvil pravdu před Senátem pan Fremr, který říkal, že mu daly za pravdu ty soudy ve věci toho údajného fašismu. Čili ten soud byl od začátku zmanipulovaný. A to, že uvedli ten panel expertů prezidenta v omyl, neřekli mu tyhle základní věci přesto, že řadu týdnů, ne-li měsíců tyhle ty věci, o nichž se psalo, tak to je na rezignaci celého toho týmu.

 

Michal KUBAL, moderátor:
Tohle je ten případ, který senátoři znali, neznali možná ty…

 

Bohumil PEČINKA, komentátor:
Neznali podrobnosti rozhodně.

 

Michal KUBAL, moderátor:
Tyhle detaily, o kterých mluvíte.

 

Bohumil PEČINKA, komentátor:
Protože se mě dneska několik senátorů ptalo, psalo, ptalo se na to. A já jsem musel také z klubu pana Oberfalzera. Já jsem jim vysvětloval základní věci a oni je vůbec neznali. Takže to hlasování skutečně mohl být úplně jiné.

 

Michal KUBAL, moderátor:
Mluvili jsme o té expertize. Mluvili jsme o tom, že má za sebou velmi úspěšné působení u Mezinárodního trestního soudu. Teď je to místopředseda vrchního soudu. Je to tou povahou Ústavního soudu jako té instance, u které nakonec se posuzují ty nejzásadnější věci, které rozhodují o ústavnosti, o lidských právech a o dalších věcech? Že prostě na ty lidi, na ty členy jsou vyšší nároky?

 

Bohumil PEČINKA, komentátor:
Určitě, je třeba na druhou stranu říct, že já jsem léta psal o justici. A nikdy jsem nenašel takového člověka jako Robert Fremr, o kterém tak pochvalně by se vyjadřovali všichni jeho kolegové z hlediska nějaké jeho odbornosti. To bylo opravdu, všichni jenom mluvili o něm velmi dobře a vážili si ho. Byla to autorita. Současně ten Ústavní soud je velice zvláštní instituce v rámci celého ústavního systému, protože 15 lidí tam sedí. Oni mají imunitu jako politici, nemůžete je jen tak odvolat. Oni můžou soudit, není tam hranice jak na ostatní soudce, kde 70 let oni můžou do 80 a více soudit. Je to nějaká instituce, kterou si vytváříme, která ale těmi rozsudky, protože tam už není odvolací soud, tak formuje veřejný život. A proto na ně klademe tyhle ty nároky.

 

Michal KUBAL, moderátor:
Pane senátore, splnil podle vás v tomto případě Senát svou roli? To znamená toho, kdo nakonec schvaluje, to znamená, že by měl zároveň i kontrolovat ty nominace.

 

Jiří OBERFALZER, místopředseda Senátu /ODS/:
Já spíš musím říct, že nesplnil, protože ty skutečnosti, které jsme měli na stole, a pan kolega Fischer měl sáhodlouhý výklad, kde citoval rozsudky a všechna fakta shromáždil a položil na stůl. Já si myslím, že senátoři ty informace měli dostatečné. Ale vezmeme-li v úvahu skutečnost, že pan Dr. Fremr nám neříkal pravdu, upřesňoval své výroky, když byl v uvozovkách přistižen při té nepřesnosti svých výpovědí. Už to vzbuzuje pochybnosti. A já si myslím, že není možné za ústavního soudce jmenovat někoho, o kom je pochybnost. Tam by prostě měly být naprosto bytelné osobnosti. Už vůbec si neumím představit, že bychom jmenovali ústavním soudcem člověka, o kterém máme hlavně mravní pochybnosti. A ty tady jsou. Takže i kdybychom nevěděli více, tak ty pochybnosti zakládají důvod, abychom byli zdrženliví. Myslím si, přesně to řekl pan kolega Pečinka. Ten Ústavní soud vlastně definuje právní řád. On ho koriguje, opravuje. A jak dneska řekl Pavel Rychetský, Ústavní soud má především hájit zájmy občanů. No a to nemůže dělat člověk, který ty zájmy občanů ignoroval. Pan Dr. Fremr soudil tento případ v letech, kdy bylo dávno známo, že Česká republika podepsala Helsinskou úmluvu a že se zavázala k dodržování lidských práv. To nemohl nikdo přehlídnout, protože kolem toho byla vlastně celá ta aféra s Chartou 77, která se domáhala toho, aby Česká republika tyto své závazky dodržovala. Čili jedině slepý a hluchý mohl nevědět, že tyto závazky Česká republika má. A že stojí nad naším domácím právním řádem. Čili já si myslím, že ani případ pana Erata. Viděl jsem kopii ze spisu jednoho toho protokolu StB. Tam prostě byl podepsán vyšetřovatel StB. V hlavičce bylo možno rozpoznat, že to je protokol StB. Čili pan Dr. Fremr nám neříkal pravdu ani v této věci. To nemohl nepochopit. Čili prostě z mého pohledu sloužil tehdejšímu režimu a jeho politickým zájmům.

 

Michal KUBAL, moderátor:
V čem nastal problém v celém tom systému? Jinými slovy, mělo by se něco změnit, mělo by být víc času na to, aby Senát dostal prostor na to, aby si prověřil jednotlivé kandidáty? Možná něco na způsob prověrky, pokud někdo dostává prověrku na utajené, na zacházení s utajenými informacemi. Něco takového, abychom to opět neřešili v následujících dnech poté, co Senát už řekne svoji vlastní roli, nebo svůj výrok. A v tu chvíli se v médiích objeví spousta dalších informací. Nemluvě o tom, že archiváři z pražského archivu řekli, že jim trvalo půl hodiny, než dohledali první desítky těch případů, o kterých se teď během dneška začíná mluvit.

 

Jiří OBERFALZER, místopředseda Senátu /ODS/:
Ano, ale museli dostat popud. V podstatě Senát nemá žádné vyšetřující orgány. Má jenom čas a ten čas by mohl trochu lépe využít, protože naše výbory zasedly příliš zbrkle. Co si myslím, že hlavně by ten panel, který panu prezidentovi dává takové doporučení, čímž ho může v případě, že se všechno potvrdí, vlastně kompromitovat, tak by měl kontaktovat i historiky. A po téhle zkušenosti, bude-li někdy v budoucnu opět navrhovat soudce, který má nějakou předlistopadovou minulost jako soudce, tak aby to lépe zkoumali. A fakt je, že dneska ty instituce máme, které to mohou zkoumat. Je to nejenom archiv, ale je to taky Ústav pro studium totalitních režimů a vlastně všechny ty věci docela v krátké době dohledal.

 

Michal KUBAL, moderátor:
Paní Válková, vidíte vy některé nedostatky, jak jsme si je pojmenovali, ale nějaké rezervy v tom, jak ten současný systém by mohl pracovat, anebo jak změnit tak, abych k podobným případům nedocházelo?

 

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně /ANO/:
Já si myslím, že to ani není otázka legislativní. Tam bych nic neměnila tedy. Tam je to otázka opravdu organizačně taktická, využít ty zdroje, které máme k dispozici. Ty očividně využity nebyly. Myslím si teda, teď se zastanu senátorů, my občas spolu zápolíme, doufám korektním způsobem v Poslanecké sněmovně. Ale tady naprosto souhlasím s tím, že ten, kdo měl opravdu nás ušetřit tady tohohle ne zrovna příjemného povídání, byl ten tým, kterým se obklopil pan prezident, protože senátoři logicky vycházeli, já bych jako poslankyně taky vycházela z toho, že právě prověřil ty kandidáty i v těchhle souvislostech. A zase, jak znám ty členy toho týmu, včetně jeho vedoucího, kdyby na tohle narazili, kdyby skutečně tohle zjistili, tak prof. Kysela by ho ani nenavrhl. Jako já možná, že se teď bude zlobit, že za něj hovořím, ale nedovedu si to představit. Čili tam si myslím, že to se stala chyba. Pokud se z toho poučí a budou dál pokračovat, o čemž tak nějak moc ani nepochybuji, tak určitě se ta chyba asi zřejmě nebude opakovat. Protože si myslím, že tady opravdu ta chyba se trochu stala.

 

Bohumil PEČINKA, komentátor:
Ono taky nejde jenom o minulost. Jde o to, že odchází generace 60+, která bude nominována na tyhle posty a přichází nová generace, která může být taky zatížena účastí například na sporných rozhodnutích v otázkách konkurzních mafií a podobně. Čili ten screening na toho ústavního soudce by měli jít po těch hlavních jako kauzách, které ti soudci dělali v minulosti. A to nejsou jenom ty, které se dělaly před listopadem.

 

Michal KUBAL, moderátor:
Nechci být zastáncem nějakého zbytečného lejstra. Ale není cestou prostě institucionalizovat, co by se všechno mělo prověřit u těch lidí?

 

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně /ANO/:
To nejde, to bychom zůstali, že vám do toho vpadám, tak jako já myslím.

 

Bohumil PEČINKA, komentátor:
Já jsem vám tam vpadl.

 

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně /ANO/:
Já si myslím, že jako kádrování tohohle typu, abychom zase neskončili právě.

 

Michal KUBAL, moderátor:
Ale teď neděláme, 20 minut neděláme nic jiného, než že kádrujeme, a rozčilujeme se nad tím, že se kádrovalo málo.

 

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně /ANO/:
No, já si myslím, že my tady právě.

 

Michal KUBAL, moderátor:
Pokud to nazveme takhle ošklivým slovem.

 

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně /ANO/:
Tohle je, ano, ale tohle měl udělat někdo jiný a měl udělat tu rešerši.

 

Michal KUBAL, moderátor:
Proto se ptám, nazvěme to rešerší.

 

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně /ANO/:
Ano.

 

Michal KUBAL, moderátor:
Nenazveme to kádrováním.

 

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně /ANO/:
Ano.

 

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně /ANO/:
Měla by ta rešerše mít nějaká pravidla, to znamená, stejně jako se prověřuje kriminální bezúhonnost tak nějaký další.

 

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně /ANO/:
Tak ty pravidla už jsou.

 

Bohumil PEČINKA, komentátor:
Zcela určitě, protože například prezident bude muset vytvořit úplně nový systém, který na Hradě neexistuje v otázkách milostí. On si chce vzít zpět tu pravomoc, kterou odhodil Miloš Zeman. Řekl, že se tím nebude zabývat. A tam jsou prostě stovky dnes žádostí o milost. A on bude muset vytvořit nějaký propracovaný systém ověřování toho, jestli nedošlo k justičním omylům, ke kterým i v demokracii čas od času odchází. A jestli součástí tohoto systému prověřování těch žádostí o milosti bude prověřování například těch nominantů na ústavní soudce, tak by to bylo jenom dobře.

 

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně /ANO/:
A já bych se jenom jednu větu, milosti to je moje slabá.

 

Michal KUBAL, moderátor:
To už jste dneska na mě vyzkoušela, bylo z toho souvětí asi o čtyřech vedlejších větách.

 

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně /ANO/:
To je moje citlivé místo.

 

Michal KUBAL, moderátor:
Tak.

 

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně /ANO/:
Pane redaktore, jenom mi dovolte říct, kolikrát já jsem byla za Zemanem a měli jsme dobrý vztah, za panem prezidentem Zemanem. Relativně pokud teda do toho nevstupovaly jiné osoby. Ale pokud jsem s ním měla možnost mluvit mezi čtyřma očima a prosila jsem ho, moje poslední přání, když jsem rezignovala, musela rezignovat na ministryni, tak říkal, přejte si něco, zkuste to. Já jsem říkala, já si přeju, abyste změnil ten nehumánní způsob udělování milostí, kdy jenom, když někdo čelí smrti, on to nastavil tak přísně, aby se odlišil od Klause.

 

Bohumil PEČINKA, komentátor:
Když čekají jinde.

 

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně /ANO/:
Tak prostě, no, to ale samozřejmě on neměl v tom systému, to udělal výjimku.

 

Michal KUBAL, moderátor:
Tak už víme, kvůli čemu dostal šéf lánské správy tu milost. Možná to bylo kvůli té vaší přímluvě.

 

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně /ANO/:
No, ale já chci říci jednu věc. Čili v těchto případech doufám, že nezapomene, že milosti se mají udělovat nejenom v těch případech justičních omylů, ale z humanitárních důvodů také. A ty humanitární důvody jistě stojí za to, udělat z toho systém a vytvořit nějaký speciální tým, který se tím bude zabývat, jako třeba byla Jana Chalupová, vedoucí ještě kanceláře.

 

Michal KUBAL, moderátor:
Věty jsem přestal počítat…

 

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně /ANO/:
Ano.

 

Michal KUBAL, moderátor:
… asi u čísla 15.

 

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně /ANO/:
Tady souhlasím, pane redaktore.

 

Michal KUBAL, moderátor:
Teď poprosím jenom jedno slovo všechny, jedno slovo. Ano, ne. Měl by prezident jmenovat Roberta Fremra za Ústavního soudce, pane Pečinko?

 

Bohumil PEČINKA, komentátor:
Měl by si prověřit to, o čem tady mluvíme, a pokud to, co jsme tady říkali, na tom je 2/3 pravdy, tak by ho asi neměl jmenovat.

 

Michal KUBAL, moderátor:
Jedno slovo. Ano, ne.

 

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně /ANO/:
Já mám dvě slova, můžu?

 

Michal KUBAL, moderátor:
Ano.

 

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně /ANO/:
Zatím ne.

 

Michal KUBAL, moderátor:
Pane senátore.

 

Jiří OBERFALZER, místopředseda Senátu /ODS/:
To jedno slovo je ne. Ale dovolte mi přece jenom tady zpovzdálí ještě dodat jednu věc. Je to zkušenost, a pokud se účastníci z této zkušenosti poučí, tak to bylo k něčemu dobré. Ale věřím, že pan prezident pana soudce Fremra nejmenuje.

 

Michal KUBAL, moderátor:
Ještě možná dodání k tomu. Slyšeli jsme dneska o tom, že Josef Baxa, nový předseda Ústavního soudu připustil, že možná se také zabýval jedním případem, který se týkal nezákonného opuštění republiky. Když budu citovat tehdejší název tohoto paragrafu. Jinými slovy emigrace. Omlouvám se, asi jsem to necitoval přesně. Nicméně mělo by se to prověření týkat i těch zbylých dvou? Je tam soudce Pavel Šámal, který také soudil trestní případy a je tam Josef Baxa. To znamená už stávajících členů Ústavního soudu, pane senátore?

 

Jiří OBERFALZER, místopředseda Senátu /ODS/:
Je třeba říct, že to jmenování má jaksi trvalou platnost. Čili ani prezident, ani Senát nemůže to jmenování do funkce zrušit. Čili oni v té funkci jsou. To ovšem neznamená, že nemůžou historici a archiváři tyto věci zkoumat a případně teda postavit ty osoby před otázku, zda by to měly nějak reflektovat a zvážit. Ale my tady nemůžeme spekulovat. Ano, pan dnes už předseda Ústavního soudu Baxa učinil tuhle zmínku. Určitě bude motivován historiky archiváře, aby se tím zabývali. Ale pokud jde o tu otázku, zda by měli být odvoláni, tak to není možné, museli by odstoupit sami.

 

Michal KUBAL, moderátor:
Za touto, řekněme, etickou otázkou jsem právě mířil. Jiří Oberfalzer, Helena Válková, Bohumil Pečinka. Díky za váš čas.

 

Helena VÁLKOVÁ, poslankyně /ANO/:
Děkujeme, hezký večer.

 

Jiří OBERFALZER, místopředseda Senátu /ODS/:
Na shledanou.

Jiří Oberfalzer

místopředseda Senátu PČR
člen předsednictva senátorského klubu ODS
1. místostarosta Králova Dvora