26. února 2013

Ti, kteří se provinili, si u Ústavního soudu stěžují na ty, kterým ukřivdili

U příležitosti x-tého výročí vítězství pracujícího lidu nad civilizací, přikročila sjednocená levice k obhajobě toho, co po svém vítězství činila.

Nejvíce jsou dnes, jakož i v minulosti, levicí napadáni ti, kdož jsou pro ni největším nebezpečím. To je v první řadě církev. Ta je ideologii socialismu nejvíce nebezpečná! Proto se nelze divit zavilým útokům proti zákonu, kterým se mají vypořádat některé křivdy způsobené církvím a náboženským společnostem v době nesvobody.

Ti, kteří se proti církvím nejvíce provinili, nyní využívají demokratických principů a u Ústavního soudu si stěžují na ty, kterým ukřivdili. Křivdy po roce 1948 církvím způsobila rovněž sjednocená levice. Bez spojení se sociální demokracií by komunisté nikdy nemohli na 40 let ovládnout tuto zemi.

Bylo by asi dobré, kdyby u Ústavního soudu zaznělo, proč a kým byl po roce 1948 církvím zabrán majetek, o jaký majetek šlo, jakou měl hodnotu, jak byly změny vlastnictví zavedeny do příslušné evidence a jak bylo se získaným majetkem naloženo. Nikdo totiž nemůže mít o výši náhrady lepší přehled než ti, kterým byl zabrán a ti, kdo ho zabírali. Proto by u Ústavního soudu mělo dojít ke konfrontaci údajů těch, kdo brali a kterým bylo bráno, stejně tak jako by mělo být jednoznačně řečeno, kolik lidských osudů je poznamenáno tím, k čemu se dnes komunistická strana hrdě hlásí, jak ve sněmovně veřejně prohlásil poslanec Grospič.

JUDr. František Mikeš

člen strany
člen regionální rady
náměstek ministra