3. listopadu 2012

Projev na 23. kongresu ODS

Vážené dámy, vážení pánové, dovolím si Vám přednést můj pohled na tahanice okolo zvyšování daní. Jsem zakládajícím členem ODS. Pokud si dobře pamatuji, vždy jsme chtěli levný stát, který nevyžaduje na svůj chod přehršel finančních prostředků.

V poslední době řešíme problém, že je málo peněz na příjmové straně rozpočtu. Kde se tam berou, respektive neberou? Pocházejí z  daňových výnosů a ty jsou přímým výsledkem ekonomického tempa toho kterého státu.

Daně nejsou objevem moderní doby. Známe z historie lidstva mnohé přístupy k plnění státní kasy. Tou nejjednodušší je zvýšení nebo vypsání nových daní. Známe i přístupy složitější.

Chci vám nabídnout jeden z těchto pohledů. Nechci hlásat pro mnohé již prázdné teze o snižování počtů krků, které stát přímo či nepřímo živí.

Jsme stranou, která se vždy obracela k lidem, kteří se o sebe umějí postarat sami. Mají své živnosti, malé obchodní společnosti. Oni vnímají stát jako nutnost, ne něco, co by jim pomáhalo v jejich ekonomické činnosti, ale určitě je vytočí, když jim stát ještě škodí.

Dámy a pánové, a to je první chyba, kterou vládě vyčítám.

Příklad registru vozidel, který pan předseda zmínil ve svém úvodním projevu, ji dokumentuje. Podnikatelé se totiž musí věnovat úřední buzeraci, nemohou se věnovat své ekonomické činnosti. Všichni víme, že pouze z hodnoty může vznikat hodnota přidaná. A krmení úředního šimla přináší jen náklady.

Co však vládě vyčítám víc, je neochránění těch, kteří se každý den snaží tvrdě pracovat podle pravidel proti těm, kteří mají své podnikání založené na podvádění. To je to, co nám naši voliči neodpouštějí. Vidí, že od jiných stát nevyžaduje dodržování pravidel a zcela logicky ztrácejí iluze o jeho smyslu a funkci. Nečinnost zaměstnanců státu, kteří mají na pravidla hry dohlížet, je demotivující.

Probudí se většinou až pět minut po dvanácté a prevenci, která je nejjednodušší, odignorují. Mnohá nová nařízení nebo přímo zákony jdou proti logice života. To nemůže vymýšlet někdo, kdo nám nechce škodit, říkají si. Chtějí nás odradit od práce?

Vysvětlím teď na konkrétním příkladu, který je však pouze jedním z mnoha, avšak je demonstrativní, co přesně tím myslím. Metanolovou aféru známe z přímého přenosu. Její ekonomické dopady na příjmy státu se budou vyčíslovat ještě mnoho měsíců. Postihla všechny, kteří hrají fér. Kdo zapříčinil tyto ztráty? Kdo selhal? Stát, který zrušil dohled nad tímto jedem a stát, který potom prostřednictvím svých gážistů nezajistil důslednou kontrolu.

A teď to finále. Celní správa naprosto selhala ve své činnosti. Komu podléhá? Ministru financí, který teď přichází s návrhem na zvyšování daní, které mají dokrýt díru v rozpočtu. Můžeme to pochopit, ale nelze to pochopit bez zásadních personálních opatření v řadách zaměstnanců státu. Drastických, demonstrativních a pro veřejnost viditelných. Bez takového kroku už nám nikdy naši voliči neuvěří. Neuvěří nám, že je opět nechceme nechat na holičkách a ještě sedřít z kůže.

Berte to jako dílčí recept na to, jak dát politice ODS nejen hmatatelný obsah pro naše voliče, o které v posledních letech a měsících šmahem přicházíme, ale především recept na to, jak naši politiku srozumitelně vysvětlit a navázat na ní jasné a zcela konkrétní kroky. Jsem přesvědčen, že takovému postoji bude každý pravicově smýšlející volič rozumět.

Děkuji vám za pozornost.

Ing. Filip Dvořák

člen strany
člen výkonné rady
zastupitel

Štítky:
23. kongres ODS K23D