2. března 2023

Každý úmysl, jehož výsledkem by mělo být utrácení peněz z obecní pokladny, by měl být pod drobnohledem

Protože v chaosu a nejasnosti se daří podivnostem, z kterých mohou lehce vzniknout podezření, odhodlal jsem se navštívit jednání zastupitelstva a předložit mu návrh na znovunastartování mého, před mnoha lety pohřbeného nadšení. 

Před 14 dny jsem se po dlouhých letech zúčastnil jednání investiční komise. Projednával se případ revitalizace parku Cihelná. Tato akce mne zaujala, vzhledem k tomu, že prostředkem parku probíhá linie protipovodňové ochrany Malé Strany. Před mnoha lety při praktickém ověření funkčnosti protipovodňových zábran hasiči doporučili zřízení pevných opěr slupic mobilní části. Dosud je dosednutí opěr na terén řešeno roznášecími deskami, což v kombinaci s mlatovým povrchem cestiček je velmi nedokonalé řešení. V roce 2020 proto v rámci vyjádření k projektu revitalizace parku Magistrát formuloval svůj požadavek na vybudování pevných patek pro opěry. Při realizaci se však patky z projektu nějak vytratily. To mě zaujalo a 26. ledna jsem situaci interpeloval na jednání zastupitelstva - https://www.praha1.cz/app/uploads/2023/02/Dvorak_F_4ZMC_protipovodnova_ochrana_na_web_0018.pdf

Na investiční komisi proběhla demonstrace bezradnosti ilustrující nesystémový přístup k přípravě investic i sledování vlastního investičního procesu a to jak projektové fáze, tak i výstavby. Ve volebním období, kdy jsem byl členem Rady jsem se pokusil, ač jsem to neměl na starosti, nastartovat systémové řešení. Dodnes jsou na webu Prahy 1 pozůstatky úvodní fáze mého snažení.

Protože v chaosu a nejasnosti se daří podivnostem, z kterých mohou lehce vzniknout podezření, odhodlal jsem se navštívit jednání zastupitelstva a předložit mu návrh na znovunastartování mého, před mnoha lety pohřbeného nadšení. 

Každý úmysl, jehož výsledkem by mělo být utrácení peněz z obecní pokladny, by měl být pod drobnohledem. Mnoho nápadů je realizováno až v dalších volebních obdobích, kdy se mnoho zastupitelů vymění. Vytrácí se tak přirozená vědomostní kontinuita. Navrhl jsem, aby každé utrácení peněz muselo podléhat projednání takového záměru a teprve jeho jmenovité schválení by znamenalo zelenou pro možnou realizaci. Text navrženého usnesení to postihuje principiálně. Projednání přesného postupu a náležitostí bude podléhat diskuzi v komisích – všichni se budou moci zapojit. Určitě musí obsahovat popis úvodní myšlenky / nápadu a uvedení osoby, která s tímto přišla. Dále jsem přesvědčen, že musí obsahovat základní ekonomické parametry, prokázání hospodářské výhodnosti a popis návrhu projektové a realizační fáze. 

Jsem rád, že většina zastupitelů porozuměla mému návrhu a úkol se stal částí usnesení k letošnímu rozpočtu:

5) ukládá
Zpracovat pravidla postupu pro projednání záměrů na vynaložení finančních prostředků realizovaných stavební činností nebo na pořízení nové věci/statku. Schválením těchto záměrů bude podmíněna možnost zařadit je do rozpočtu nebo zahájit financování z plánu ekonomické činnosti. = SCHVÁLENO

Několik členů zastupitelstva zůstalo k cestě k transparentnějšímu postupu nedůvěřivými. Velmi mě to mrzí. Budu proto rád pokud se Petr Burgr, Michal Caban, Pavel Čižinský, Jonáš Felkel, Petr Hejma, Barbora Kosíková, Petr Kučera, Filip Lachmann, Pavel Marc a Bronislava Sitár Baboráková, z nichž mnozí mají z tansparentnosti svatý grál, a jejichž hlasy usnesení nezískalo, se aktivně zúčastní procesu formulace optimálního postupu. Musí být co nejlépe popsáno zrození nápadu na utrácení peněz a donucení autora nápadu, aby si potřebu peníze utratit pečlivě zdůvodnil. Já je budu pravidelně na tuto možnost upozorňovat. Všichni jsou opozičními zastupiteli, tak by mělo být jejich zájmem, aby postupy radnice byly pečlivě dokumentovány.

Co by mělo být výsledkem? Aby měl kterýkoli zájemce o získání informací o důvodu, proč se něco za veřejné peníze staví, či něco pořizuje, nekomplikovanou možnost to kdykoli bezproblémově zjistit. 

Samostatnou kapitolou je pak následné sledování realizačního procesu, který by měl být postižitelný evidenční aplikací – nějakou lepší spisovou službou. I toto je nyní značně neprůhledně a nesystematicky vedeno.

Ing. Filip Dvořák

předseda Komise pro územní rozvoj a veřejný prostor MČ Praha 1
informace z činnosti komise naleznete na FB
https://www.facebook.com/uzemnirozvojPraha1