Ozvěny dne

30. listopadu 2012
Ozvěny dne

Hostem diskusního pořadu ČRo 1 byl místopředseda zahraničního výboru PS PČR David Šeich.

Jan BUMBA, moderátor:


Na lince je nyní místopředseda Poslanecké sněmovny a stínový ministr zahraničí ČSSD Lubomír Zaorálek. Dobrý den. Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda PS PČR /ČSSD/:

Dobrý večer přeji. Jan BUMBA, moderátor:


A také člen zahraničního výboru sněmovny, poslanec ODS David Šeich. Vítejte, dobrý den. David ŠEICH, místopředseda zahraničního výboru PS PČR /ODS/:


Hezký večer. Jan BUMBA, moderátor:


Pane Zaorálku, vy jste kritizoval českou diplomacii za hlasování v OSN, řekl jste, že česká zahraniční politika je nesrozumitelná. Česko ale přece dlouhodobě patří mezi blízké spojence Izraele, takže co je na tom nesrozumitelného? Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda PS PČR /ČSSD/:


Já si myslím, že i spojenci Izraele, o kterých mluvíte v Evropě, tak neudělali to, co Česká republika. 14 států Evropy hlasovalo pro rezoluci, 12 se zdrželo. Česká republika jediná ze všech evropských zemí byla proti a /nesrozumitelné/ poměrně malé skupince, tuším, devíti států. Takže já si myslím, že tady to nevypadá, že by Česká republika svůj postoj s těmi evropskými partnery nějak zvlášť koordinovala, takto jediná zůstala bokem. A navíc si myslím, že to je ve sporu s tím, že já si myslím, že ten proces mírový spěje k tomu ustání dvou států Palestiny a Izraele. A pokud my jdeme tímto směrem, tak je to nepochopitelné hlasovat proti tomu, aby Palestina měla pouze nečlenský statut pozorovatelské země v OSN, proto si myslím, taky se nenašla žádná jiná evropská země, která by toto zpochybnila tím hlasováním. Jan BUMBA, moderátor:


Zároveň ale slyšíme ty argumenty z českého ministerstva zahraničí, anebo třeba ze Spojených států, a ty nezpochybňují, že mají vzniknout dva státy - Izrael a Palestina, ale že se toho má dosáhnout dvoustranným jednáním? Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda PS PČR /ČSSD/:


Ano, samozřejmě, ale já tady toto vidím jako jeden krok na straně palestinské, která v poslední době moc těch úspěchů neměla, já jsem si vědom toho, že to musí být vždy kompromis dosažený, já nevím, kde musí ustoupit každý, jako v této chvíli si nemyslím, že by tento krok znamenal jednoznačně nějaký zásadní posun dopředu, ale myslím si, že na straně Palestinců je to určitý úspěch jejich diplomatický, který by v něčem, v jejich pozici posiluje, to znamená, nepřeceňuji to, ale nemyslím si, že to je něco, proti čemu jsme měli vystupovat. Jan BUMBA, moderátor:


Pane Šeichu, vás to nezaráží, že Česko je jedinou evropskou zemí, která nakonec hlasovala aktivně proti té palestinské žádosti. David ŠEICH, místopředseda zahraničního výboru PS PČR /ODS/:


Já si myslím, že ten postoj není zarážející, nebo změna českého postoje nebo nějaký postoj překvapivý, je to podle mě postoj dlouhodobý, kdy Česká republika od první republiky Československé vlastně je tradičně spojena s Izraelem a je tradičně zemí, která v Evropě je izraelským spojencem. Řada těch zemí evropských, téměř stejný počet jako deklaraci podpořil, tak skoro stejný počet deklaraci se zdržel, a ono mezi zdržet se a jít proti, v tom nějaký rozdíl není, protože zdržet se znamená nepodpořit tu deklaraci vlastně. Jan BUMBA, moderátor:


Ano, ale zároveň Izrael samozřejmě má i mnohé další spojence v Evropě, není to jen Česká republika. A ti nehlasovali takhle aktivně proti? David ŠEICH, místopředseda zahraničního výboru PS PČR /ODS/:


Jak již jsem řekl, mezi tím zdržet se a nehlasovat proti zase tak velký rozdíl není. Ale prostě já ten postoj vidím jako správný, především třeba se o tom, proč by ta rezoluce měla nebo neměla být podpořena, to si myslím, že je postoj toho problému. Jan BUMBA, moderátor:


No, tak nám to řekněte? 


David ŠEICH, místopředseda zahraničního výboru PS PČR /ODS/:

 

Já si myslím, že ta rezoluce prostě, všichni, kdo si v té oblasti přejí mír a říkal tady pan Zaorálek, který podporu té deklarace podporuje, ale na stranu druhou říká, že vidí /nesrozumitelné/, čili já si myslím, že to není krok k míru. Pokud v té oblasti chceme mír, tak ta deklarace je krok směrem dále od míru a ne blíž. Jan BUMBA, moderátor:


Pane Zaorálku, co může přinést tato změna statusu Palestiny v OSN? Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda PS PČR /ČSSD/:


Já si nemyslím, ono to není hlasování o státnosti, ani to není o plném statusu členství, je to nečlenský pozorovatelský statut, ono to dá Palestincům určitou možnost obracet se na některé instituce třeba se stížnostmi, které se týká například porušování práva a podobně na jejich území. Takže ten posun není dramatický. Jako dává to, řekněme, Palestincům určitou šanci se bránit na mezinárodním poli vůči některý věci, kde mají pocit, že s nimi není zacházeno tak, jak odpovídalo mezinárodnímu právu a tak dále, to je celá řada věcí, které bohužel stále na středním východě se řeší, takže je to pro ně diplomatický úspěch a je to posílení té současné reprezentace. Já si myslím, že pokud Izrael nestál o to, aby se například posílila Abbásova pozice, tak je to možná chyba, protože projednání je třeba, aby byl reprezentant, někdo, kdo má určitý mandát, kdo reprezentuje něco, má za sebou určité výsledky. Takže já si myslím to a i pokud tohle pomohlo, aby se posílila určitá reprezentace palestinská, která je partnerem v těch rozhovorech, tak to prostě může být, může být krok kupředu a i krok k legitimitě těch jednání. Já si prostě nemyslím, že by tady bylo moudré, že by bylo moudré ten ... sveřepé odmítání tady tohoto, řekněme, diplomatického úspěchu Palestinců a není to něco, co by bylo proti a ve sporu s těmi mírovými kroky na Středním východě. Jan BUMBA, moderátor:


Pane Šeichu, to, o čem mluví Lubomír Zaorálek, na to poukazují i mnozí přední komentátoři, a sice že to je diplomatický úspěch pro Mahmúda Abbáse, pro to umírněné palestinské vedení, které může vlastně svým lidem ukázat tento úspěch a bude to povzbuzení, tady pro tuto část palestinského vedení, které je k projednání. Není to z toho důvodu důležité podpořit právě tyto, toto umírněné palestinské vedení. David ŠEICH, místopředseda zahraničního výboru PS PČR /ODS/:


Tak já musím zopakovat, co jsem říkal, já si přeji v té oblasti mír a myslím si, ta deklarace v žádném případě k míru nepřispívá, to je /nesrozumitelné/, já si myslím, že Organizace spojených národů by neměla být pro to, aby se vměšovala do domácí politické situace a podporovala jednu z politických stran v nějaké zemi a proto by mělo celé Valné shromáždění vlastně sehrát tu svoji roli, aby jí podpořilo jednu ze stran v domácí politické scény, to si myslím, že skutečně k tomu OSN není. A prostě ta deklarace k míru nepostupuje. Jan BUMBA, moderátor:


Pánové, děkuji vám velice za rozhovor. To byl poslanec ODS, člen zahraničního výboru sněmovny David Šeich. A místopředseda sněmovny, stínový ministr zahraničí za ČSSD Lubomír Zaorálek. 

Mgr. David Šeich

poslanec PČR
předseda oblastního sdružení
člen výkonné rady