7. září 2022

Vzdělání je budoucnost

Již za našeho bývalého primátora Jaroslava Vymazala byl kladen důraz na investice ve školské infrastruktuře. Z dotací EU se rekonstruovaly ZŠ, včetně venkovních sportovních hřišť. Zaměřili jsme se také na rekonstrukce MŠ, včetně výstavby nové unikátní MŠ Na Dolech. Neopomenuli jsme ani na školská zařízení, a tak si naše děti mohou užívat Domu dětí a mládeže a Základní umělecké školy. A v neposlední řadě jsme zmodernizovali dětské dopravní hřiště, které po celý týden slouží veřejnosti. Celkové investice do školství tak dosáhly výše 1 miliardy korun.

V současné době podporujeme výstavbu odborných učeben na ZŠ Havlíčkova i ZŠ Rošického a zařazení těchto projektů do ITI (pozn. nástroj realizace územní dimenze v metropolitních oblastech / aglomeracích celostátního významu.) . Tímto krokem opět navýšíme již tak vysoký komfort městem zřizovaných škol. Máme zpracovanou projektovou dokumentaci na Hájenku Černé lesy. Naším cílem je také užší propojení vzdělávání s praxí a přiblížení možností uplatnění žáků v následném životě. I proto naše kandidátka Marie Palánová vede kariérové poradenství a intenzivně se věnuje problematice vzdělávání. Prosazujeme také menší administrativní zátěž ředitelů, včetně pomoci úřadu s náročnějšími administrativními úkony, především v oblasti dotací a školské legislativy.

Vzdělání prosazujeme i v dalších oblastech života. Například ve sportu pravidelně zajišťuje Petr Ryška odborné přednášky pro trenéry. Dalšími lektory byli profesoři Pavel Kolář a Libor Vítek, trenérské legendy Slavomír Lener, Michal Ježdík nebo Zdeněk Haník nebo olympijský vítěz David Svoboda. Propojení zdravého životního stylu a vzdělávání podporujeme i otevřením školních venkovních hřišť pro veřejnost.

Petr Ryška,
Náměstek primátorky
Lídr ODS a KDU-ČSL

VZDĚLÁNÍ, SPORT A KULTURA v bodech

Zasadíme se o:

  • bezpečné cesty do škol a školek
  • podporu učitelů a ředitelů škol, podporu práce školních psychologů
  • propojení výuky základních škol a mateřských škol s praxí a podporu zahraniční spolupráce
  • rozvoj Základní umělecké školy a spolupráci s VŠPJ
  • podporu sportovních a volnočasových spolků
  • obnovu a výstavbu sportovní a volnočasové infrastruktury
  • podporu aktivního stárnutí a seniorských spolků
  • podporu pořadatelům kulturních akcí

Kandidátní listinu a kompletní program naleznete zde

Podívejte se na jihlaváky, kteří nás podporují