Bc. Jaroslav Martin, MBA

člen oblastní rady

náměstí Míru 20/600
120 39   – Praha 2

Životopis

Narodil se v květnu roku 1984 v Praze. Se svou ženou Olgou se společně pokouší o výchovu dvou svišťů (dcery a syna).

N(ěco) realizovaných projektů. Neutuchající snaha měnit výhradně ty věci, které je měnit potřeba. 

Ztotožňuje se s (údajně) nelichotivým označením „pragocentrista“ ¯\_(ツ)_/¯