13. dubna 2021

Hnědé kontejnery v bystrckých ulicích

V těchto dnech začíná probíhat rozmísťování hnědých tzv. biokontejnerů v městě Brně.
Jedná se o součást projektu výstavby bioplynové stanice, kde by obsah těchto nádob měl být zpracováván a měl by z něj být vyráběn biometan pro využití např. v městské dopravě.
V Bystrci bude umístěno celkem 90 nádob. Jedná se vlastně o popelnice o objemu 240 litrů. Mají sloužit k ukládání především kuchyňského odpadu před jeho tepelným zpracováním, tedy ke zbytkům např. zeleniny a ovoce. Odbor životního prostředí vytipoval místa, kde budou tyto kontejnery stát. Přesná stanoviště budou také zveřejněna na webu radnice.
V této souvislosti prosím majitele bystrckých zahrádek a předzahrádek, aby v případě, že nemají svoje vlastní kompostéry, ukládali posekanou trávu nebo větve do velkých kontejnerů ve sběrných střediscích na ulici Páteřní a U ZOO.